Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for cater (79 entries) (0.3093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cater-, *cater*.
English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

caterบริการ
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
caterer[N] คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
cater to[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater for
cater for[PHRV] จัดเตรียมอาหารไว้ให้
cater for[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater to, provide for
cater for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
caterwaul[VI] ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว, Syn. yowl
caterpillar[N] คนที่รีดไถจากผู้อื่น, Syn. extortioner
caterpillar[N] หนอนผีเสื้อ
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า cater **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
caterThis caterpillar will become a beautiful butterfly.
caterOur travel advice center caters for the independent traveler.
caterA store catering to students.
caterA butterfly is a mature caterpillar.
caterMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
caterI arranged catering for tomorrow's party.
caterThe caterpillar turned into a butterfly.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
caterwaulvi. ร้องเสียงคล้ายเสียงแมวที่ร้องหาคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตีนตะขาบ[N] caterpillar tractor, Syn. รถตีนตะขาบ, Example: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้, Count unit: คัน, Thai definition: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ร่าน[N] caterpillar, Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, Thai definition: ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar   FR: chenille de papillon [f]
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATER K EY1 T ER0
CATERS K EY1 T ER0 Z
CATERER K EY1 T ER0 ER0
CATERED K EY1 T ER0 D
CATERERS K EY1 T ER0 ER0 Z
CATERING K EY1 T ER0 IH0 NG
CATERINO K AA0 T ER0 IY1 N OW0
CATERPILLER K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLER K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLAR K AE1 T ER0 P IH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cater (v) (k ei1 t @ r)
caters (v) (k ei1 t @ z)
catered (v) (k ei1 t @ d)
caterer (n) (k ei1 t @ r @ r)
caterers (n) (k ei1 t @ r @ z)
catering (v) (k ei1 t @ r i ng)
caterwaul (v) (k a1 t @ w oo l)
caterwauls (v) (k a1 t @ w oo l z)
caterpillar (n) (k a1 t @ p i l @ r)
caterwauled (v) (k a1 t @ w oo l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特彼勒公司[Ka3 te4 bi3 le4 gong1 si1, 卡特彼勒公司] Caterpillar Inc. [Add to Longdo]
履带[lu:3 dai4, 履帶] caterpillar track; shoes and belt [Add to Longdo]
毛毛虫[mao2 mao5 chong2, 毛毛蟲] caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[mao2 chong2, 毛蟲] caterpillar [Add to Longdo]
[zhu2, 蠋] caterpillar [Add to Longdo]
配餐[pei4 can1, 配餐] catering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaststättengewerbe {n}catering trade [Add to Longdo]
Katzenmusik {f}caterwauling [Add to Longdo]
Lebensmittellieferant {m}caterer [Add to Longdo]
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer [Add to Longdo]
Raupe {f} | Raupen {pl}caterpillar | caterpillars [Add to Longdo]
Raupentrieb {m}caterpillar drive [Add to Longdo]
Verpflegung {f}catering [Add to Longdo]
Verpflegungs-Service {m}catering service [Add to Longdo]
diagonal gegenübercatercorner [Add to Longdo]
miautcaterwauls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cater \Ca"ter\, n. [OE. catour purchaser, caterer, OF. acator, fr. acater, F. acheter, to buy, provide, fr. LL. accaptare; L. ad + captare to strive, to seize, intens, of capere to take, seize. Cf. {Acater}, {Capacious}.] A provider; a purveyor; a caterer. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cater \Ca"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Catered}; p. pr. & vb. n. {Catering}.] [From {Cater}, n.] 1. To provide food; to buy, procure, or prepare provisions. [1913 Webster] [He] providently caters for the sparrow. --Shak. [1913 Webster] 2. By extension: To supply what is needed or desired, at theatrical or musical entertainments; -- followed by for or to. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cater \Ca"ter\, n. [F. quatre four.] The four of cards or dice. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cater \Ca"ter\, v. t. To cut diagonally. [Obs.] --Halliwell. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cater v 1: give what is desired or needed, especially support, food or sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests" [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}] 2: supply food ready to eat; for parties and banquets

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3093 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).