Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for cata (117 entries) (0.1275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cata-, *cata*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง
catalogue (n ) รายการ
catastrophic (adj ) เหตุร้ายกาจม ความหายนะม ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cata[PRF] ลง, See also: ผ่าน
catalog[ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue
catalog[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalog[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, record
catalog[N] สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์, Syn. catalogue
catacomb[N] หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง, Syn. underground cemetery
catalyst[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, Syn. spur, impetus, instigator
catalyst[N] ตัวเร่งปฎิกิริยา, Syn. accelerator, chemical reactor
catalyze[VT] ทำให้เป็นตัวกระตุ้น
catapult[VT] ขว้างหรือยิงก้อนหิน, Syn. fling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
catabolic pathwayวิถีทางการสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
catabolismกระบวนการสลาย, แคแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cataclasisการแตกเป็นเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cataclasiteหินบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cataclasticการแตกหักบดอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catacombสุสานใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catadromousแคทาโดรมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
catalexisการตัดท้ายบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า cata **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
cataWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.
cataI would like to get your latest catalogue.
cataWe look forward to receiving the catalog soon.
cataPlease send me a catalogue.
cataShopping by mail through catalogs gives people a wide choice of merchandise.
cataOur catalog will be sent on demand.
cataHowever, the color was different from the sample color in your catalog.
cataFew passengers survived the catastrophe.
cataThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
cataI would like to purchase your latest mail order catalogue.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
catabiosis(แค็ททะไบโอ'ซิส) n. การที่เซลล์เชื่อม
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
catabolite(คะแท็บโบไลท์) n. ผลิตผลของcatabolism
catacausticadj. เกี่ยวกับผิวหน้าหรือความโค้งที่เกิดจากการสะท้อนของแสง
catachresisn. ศัพท์ที่ใช้ผิด,การใช้คำผิด, See also: catachrestic adj. ดู catachresis catachrestical adj. ดูcatachresis -pl . catachreses
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด
cataclatic(แคททะแคลท'ทิค) adj. ซึ่งแตกละเอียด
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catacomb(แคท'ทะโคม) n. สุสานใต้ดิน,ห้องสุสานใต้ดิน,อุโมงค์เก็บเหล้า, Syn. underground cemetery

English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก
catarrh(n) โรคหวัด
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
รายการ[N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
ความหายนะ[N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด
แค็ตตาล็อก[N] catalog, See also: catalogue, Example: ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาลอกมาให้เขาทุกเดือน, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ที่มีภาพสินค้า เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ
โรคต้อแก้วตา[N] cataract, Example: โรคต้อแก้วตาพบมากในวัยสูงอายุ
หนังสติ๊ก[N] catapult, See also: sling, slingshot, Syn. หนังสะติ๊ก, Example: พี่เอายางหนังสติ๊กยิงแมวของหมอข้างบ้านที่ชอบมากวนโต๊ะอาหารเราเป็นประจำ, Count unit: อัน, เส้น, Thai definition: เครื่องยิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยแถบยางผูกติดกับไม้ที่เป็นง่าม
ตัวเร่ง[N] catalyst, Syn. ตัวกระตุ้น, Example: วิตามินบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเผาผลาญสารอาหารทำให้ระบบประสาทของเราทำงานได้ปกติ, Thai definition: ตัวกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดความเร็วมากขึ้น
ตัวเร่ง[N] catalyst, Syn. ตัวกระตุ้น, Example: วิตามินบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเผาผลาญสารอาหารทำให้ระบบประสาทของเราทำงานได้ปกติ, Thai definition: ตัวกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดความเร็วมากขึ้น
ต้อ[N] cataract in the eye, Syn. ต้อกระจก, ต้อหิน, Example: แม่กลัวว่าตาจะเป็นต้อ เพราะมองอะไรเห็นเป็นภาพมัวๆ ไปหมด, Thai definition: โรคอย่างหนึ่งเกิดที่ลูกตา ทำให้ตาพิการมองอะไรไม่เห็นชัดเจน หรืออาจทำให้ตาบอดได้ มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card   
เอื้องกุหลาบ[n. exp.] (eūang kulāp) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด [n. exp.] (eūang kulāp krapao poēt) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบป่า [n. exp.] (eūang kulāp pā) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบพวง [n. exp.] (eūang kulāp phūang) EN: Aerides falcata Lindl.   
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: cataract   FR: rapide [m] ; cataracte [f]
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATAIN K AE1 T EY0 N
CATANO K AA0 T AA1 N OW0
CATANIA K AH0 T EY1 N Y AH0
CATAWBA K AH0 T AO1 B AH0
CATALOG K AE1 T AH0 L AO0 G
CATALDO K AA0 T AA1 L D OW0
CATALDI K AA0 T AA1 L D IY0
CATALAN K AE1 T AH0 L AH0 N
CATALANO K AA0 T AA0 L AA1 N OW0
CATALOGS K AE1 T AH0 L AA0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catalog (n) (k a1 t @ l o g)
Catalan (n) (k a1 t @ l a n)
Catania (n) (k @1 t ei1 n i@)
catalpa (n) (k @1 t a1 l p @)
catarrh (n) (k @1 t aa1 r)
catalogs (n) (k a1 t @ l o g z)
catalpas (n) (k @1 t a1 l p @ z)
catalyst (n) (k a1 t @ l i s t)
catapult (v) (k a1 t @ p uh l t)
cataract (n) (k a1 t @ r a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催化[cui1 hua4, 催化] catalysis; to catalyze (a reaction) [Add to Longdo]
催化作用[cui1 hua4 zuo4 yong4, 催化作用] catalysis [Add to Longdo]
催化剂[cui1 hua4 ji4, 催化劑] catalyst [Add to Longdo]
加泰罗尼亚[Jia1 tai4 luo2 ni2 ya4, 加泰羅尼亞] Catalonia [Add to Longdo]
卡塔尼亚[ka3 ta3 ni2 ya4, 卡塔尼亞] Catania, Sardinia [Add to Longdo]
娈童[luan2 tong2, 孌童] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo [Add to Longdo]
弹弓[dan4 gong1, 彈弓] catapult; sling [Add to Longdo]
星云表[xing1 yun2 biao3, 星雲表] catalog of stars and nebulae [Add to Longdo]
[zi3, 梓] Catalpa kaempferi; printing blocks [Add to Longdo]
[qiu1, 楸] Catalpa; Mallotus japonicus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] catalogue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandkatalog {m}catalogue in book form [Add to Longdo]
Beschleuniger {m}; Katalysator {m} | Beschleuniger {pl}; Katalysatoren {pl}catalyst | catalysts [Add to Longdo]
Förderer {m} | Förderer {pl}catalyzer | catalyzers [Add to Longdo]
Katabolismus {m}; Abbaustoffwechsel {m}catabolism [Add to Longdo]
Katakombe {f} | Katakomben {pl}catacomb | catacombs [Add to Longdo]
Katalog {m} | Kataloge {pl} | gedruckter Katalogcatalogue; catalog [Am.] | catalogues; catalogs [Am.] | printed catalogue [Add to Longdo]
Katalogeintrag {m}catalog entry [Add to Longdo]
Katalogisierung {f}cataloging; cataloguing [Add to Longdo]
Katalogisierungsregeln {pl}cataloguing rules [Add to Longdo]
Katalogschild {n}catalogue labelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cata \Cat"a\ [Gr. kata`.] The Latin and English form of a Greek preposition, used as a prefix to signify down, downward, under, against, contrary or opposed to, wholly, completely; as in cataclysm, catarrh. It sometimes drops the final vowel, as in catoptric; and is sometimes changed to cath, as in cathartic, catholic. [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1275 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).