Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for catc (108 entries) (0.1366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catc-, *catc*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
CATC (name org ) Civil Aviation Training Center

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

catch a buzz (slang ) เมาเหล้าหรือเมายา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catch[N] การจับ
catch[VT] เกี่ยว, Syn. grip, hook
catch[VT] เข้าใจ, Syn. comprehend, understand
catch[VT] จับ, See also: ตะครุบ, ฉวยจับ, Syn. capture, seize
catch[VT] จับได้, Syn. capture
catch[VT] ชะงัก, Syn. check, restrain
catch[VT] ดึงดูด, Syn. attract
catch[VT] ดู, Syn. see
catch[VT] ได้ยิน, Syn. hear
catch[VT] ได้รับ, Syn. receive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching the Speaker's eyeสบตาประธานสภา (เพื่อขออภิปราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment basin; catchment; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment; catchment basin; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า catc **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
catc"How about playing catch?" "Sure, why not?"
catc"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."
catcI want to catch the 11:45.
catcI'm catching the 11:00 train.
catcIf you run after two hares, you will catch neither.
catcCan we still catch the 6:00 Shinkansen?
catcI want to catch the six o'clock train to New York.
catcI'll have to catch the 8:15 train to Paris.
catcYou may catch him, if you call at his office before eight.
catcThe seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catchmentn. ที่กักน้ำ,อ่างกักน้ำ,น้ำที่กักไว้
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน
catchup(แคท'ชัพ) น้ำซอสชนิดข้น, Syn. ketchup
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
โดนใจ[V] be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
คำพูดติดปาก[N] catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แป๊บ[N] snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
แลเห็น[V] catch sight of, See also: see, sight, look, behold, notice, observe, spot, Syn. แล, ดู, แลดู, Example: เมื่อขึ้นไปบนยอดเขา จะแลเห็นทิวทัศน์ขุนเขาทบซ้อนอยู่ในม่านหมอก, Thai definition: ทอดตาดูเพื่อให้รู้เห็น
สุ่ม[V] catch fish with a coop, Example: ชายหาปลาคนหนึ่งออกไปสุ่มปลาแถวหลังวัดตอนใกล้รุ่ง, Thai definition: อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น
ตามทัน[V] catch up with, See also: overtake, keep up with, Example: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก, Thai definition: ตามไปถึงพอดี
มองเห็น[V] see, See also: catch sight of, sight, behold, Syn. เห็น, แลเห็น, Example: ฉันมองเห็นรอยแผลใหญ่ตรงหัวไหล่ของเขาที่มีเลือดไหลออกมาไม่หยุด, Thai definition: อาการของตาที่ประสบรูป, ปรากฏแก่สายตา
เกี่ยวเบ็ด[V] hook, See also: catch, entrap, Example: พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด, Thai definition: เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of   FR: voir ; distinguer
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer

CMU English Pronouncing Dictionary
CATCH K AE1 CH
CATCHY K AE1 CH IY0
CATCHUP K AE1 CH AH0 P
CATCHES K AE1 CH AH0 Z
CATCALL K AE1 T K AO2 L
CATCHER K AE1 CH ER0
CATCHALL K AE1 CH AO2 L
CATCHING K AE1 CH IH0 NG
CATCALLS K AE1 T K AO2 L Z
CATCHERS K AE1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catch (v) (k a1 ch)
catchy (j) (k a1 ch ii)
catcall (v) (k a1 t k aa l)
catcher (n) (k a1 ch @ r)
catches (v) (k a1 ch i z)
catchup (n) (k a1 ch @ p)
catcalls (v) (k a1 t k aa l z)
catchers (n) (k a1 ch @ z)
catchier (j) (k a1 ch i@ r)
catching (v) (k a1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ji3, 丮] catch [Add to Longdo]
伤风[shang1 feng1, 傷風] catch cold [Add to Longdo]
出其不意攻其不备[chu1 qi2 bu4 yi4 gong1 qi2 bu4 bei4, 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法) [Add to Longdo]
失火[shi1 huo3, 失火] catch fire; fire (alarm) [Add to Longdo]
捕手[bu3 shou3, 捕手] catcher [Add to Longdo]
捕鱼[bu3 yu2, 捕魚] catch fish; fish [Add to Longdo]
发火[fa1 huo3, 發火] catch fire; ignite; detonate; get angry [Add to Longdo]
[zhao1, 著] catch; receive; suffer [Add to Longdo]
着凉[zhao2 liang2, 著涼] catch cold [Add to Longdo]
[dai4, 迨] catch; seize; until [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffangbehälter {m}catch tank [Add to Longdo]
Auspfeifen {n}catcall [Add to Longdo]
Einzugsgebiet {n} | örtlich angrenzendes Einzugsgebietcatchment area | adjacent catchment area [Add to Longdo]
Fänger {m}catcher [Add to Longdo]
Fang {m}catch [Add to Longdo]
Fangbereich {m}catch range [Add to Longdo]
Ohrwurm {m} [mus.]catchy tune [Add to Longdo]
Raste {f}catch [Add to Longdo]
Schlagwort {n}; Stichwort {n} | Schlagwörter {pl}catchword | catchwords [Add to Longdo]
Schlagzeile {f}catch-line [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1366 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).