Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for แย่ง (51 entries) (0.1342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แย่ง-, *แย่ง*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
แย่งก. ยื้อเอาไป เช่น ถูกแย่งของไปจากมือ, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน เช่น แย่งทาน.
แย่งกันเป็นศพมอญ (สำ) ก. ยื้อแย่งกัน (ใช้ในความเปรียบเทียบ).
แย่งชิง ก. ยึดถือเอาทรัพย์หรือประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน ของผู้อื่น.
แย้งก. ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน เช่น ความเห็นแย้งกัน ข้อความแย้งกัน; ต้านไว้, ทานไว้.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แย่ง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ชิง, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Thai definition: ฉวยเอาไปจากคนอื่น, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
แย่งชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง, Example: สินค้าหลายตัวถูกตลาดช็อปปิ้งที่ใกล้เคียงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป
แย่งตำแหน่ง[V] contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ
แย่งตำแหน่ง[V] contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter
แย้งกลับ[X] (yaēng klap) EN: dismissed   
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: oppose   
แย้งกันอยู่ในตัว[v. exp.] (yaēng kan yū nai tūa) EN: be self-contradictory   
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: ravir ; usurper
แย่งตำแหน่ง[v. exp.] (yaēng tamnaeng) EN: contend for position ; vie for a position ; strive for a position   
แย่งเก้าอี้[v. exp.] (yaēng kao-ī) EN: contend for position   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd in[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram in, crush in
crowd into[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram into, crush into, jam into
crush out[PHRV] แย่งกันออก, Syn. crowd out, sqeeze out
despoil of[PHRV] ปล้นชิง, See also: แย่งชิง, แย่ง, ปล้น
fight one's way ot[IDM] เบียดเสียดออกมา, See also: แย่งกันออก, กรูกันออกมา
pile out[PHRV] เบียดกันออก, See also: แย่งกันออก
rapacious[ADJ] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน, Syn. predatory, ravening
rape[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, ฉกฉวย, Syn. capture, seize
raven[N] ปล้น, See also: แย่งชิง, ช่วงชิง, Syn. plunder
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize
grabblevt. ฉวย,คว้า,แย่ง, See also: grabbler n.
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
loot(ลูท) {looted,looting,loots} n. ของที่ปล้นสะดมมา,ของที่แย่งชิงมา,ของขโมย,ของเชลย,ของขวัญ,เงิน,การปล้นสะดม,ของที่แย่งชิงมา. vt.,vi. ปล้นสะดม,แย่งชิง., See also: looter n., Syn. plunder
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass

English-Thai: Nontri Dictionary
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง
limp(vi) เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
poach(vt) รุกล้ำ,ล้ำ,แย่ง,ชิง
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
rape(vt) ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ข่มขืน,ขืนใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奪う[うばう, ubau] Thai: แย่งเอาไป English: to snatch away
競う[きそう, kisou] Thai: แย่งชิง English: to emulate

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1342 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).