Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
  สถิติ: คำใหม่ล่าสุด
EN: uninhabitable, trillion, foresaw
JP: 痛み, ウェハー, グレーチング
DE: Kohldampf, Staatsbürger, Lieblingsbeschäftigung
FR: charcuterie, espérance, taille-crayon
Others: 目汁, ,
สถิติ: Top Contributors
EN: anon., กร, joy
JP: cholwich, ott, ネン
DE: joy, toutsai, hippo
FR: joy, toutsai, ศิริวรรณ
Others: theppitak, ott, จอม
เนื้อหา
 
Search result for ปลา (131 entries) (0.2559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลา-, *ปลา*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
:fish: (n ) ปลา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH)
ปลา

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH)
[yu2] (n) ปลา

Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n ) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[1] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:
ปลากระโห้[Pla-Kra-Ho] (n ) Siamese giant carp (Catlocarpio siamensis) ปลาน้ำจืดตระกูลปลาคาร์พ พบได้ในแม่น้ำของไทย
Image:
ปลาแรด[Pla-Raed] (n ) Giant gourami-แปลตรงตัว "ปลากระดี่ยักษ์"; ชื่อวิทยาศาสตร์: Osphronemus goramy) เป็นปลาน้ำจืดในสกุลปลาแรด ในวงศ์ Osphroneminae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae นับเป็นปลาแรดชนิดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
ปลาท่องโก๋[pa thong ko] (n ) Deep-Fried Dough Sticks
Image:

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
က[ka] (n ) ปลา fish

Longdo Dictionary ภาษามอญ (MNW) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
[ka'] (n ) ปลา fish

ไทย-ไทย: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
ปลา[ปฺลา] น. ชื่อสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วน หัว ลําตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือกยกเว้นปลาปอด มี ครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่าง ลักษณะ ขนาดและพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบในแหล่งนํ้าทั่วไป.
ปลากริม น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําด้วยแป้งต้ม ใส่กะทิและนํ้าตาล.
ปลาเกลือ น. ปลาเคล้าเกลือแล้วตากแห้ง, ปลาเค็ม ก็ว่า.
ปลาข้องเดียวกัน (สํา) น. คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน.
ปลาเค็ม น. ปลาเกลือ.
ปลาเงินปลาทอง น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Carassius auratus ในวงศ์ Cyprinidae ซึ่งมีประวัติการคัดเลือกพันธุ์ในต่างประเทศ กันมานานนับพันปีจนมีลักษณะรูปร่างแปลกเพื่อเลี้ยงเป็นปลา สวยงามหรือปลาปล่อย เกล็ดทั่วลําตัวมักมีสีเงินหรือทอง แต่ก็อาจ เป็นสีดําหรือด่าง ตัวที่มีสีเหลืองหรือแดงส้ม เรียก ปลาทอง.
ปลาจ่อม น. ปลาเล็ก ๆ ที่หมักด้วยเกลือและข้าวคั่วเป็นต้น ใช้เป็น เครื่องจิ้ม.
ปลาจีน น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดใหญ่หลายชนิดในวงศ์ Cyprinidae โดยเฉพาะที่ชาวจีนจากประเทศจีนได้นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่น ปลาเฉาฮื้อ (Ctenopharyngodon idellus) ปลาซ่งฮื้อ (Aristichthys nobilis) ปลาเล่งฮื้อ (Hypophthalmichthys molitrix) ทั้งยังอาจหมายถึง ปลาหลีฮื้อ หรือ ปลาไน (Cyprinus carpio) ด้วย.
ปลาเจ่า น. ปลาที่หมักด้วยเกลือและข้าวหมากเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้ม.
ปลาชา น. ปลาที่จวนจะตายอยู่แล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
chondrichthyesปลากระดูกอ่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lobefinปลาครีบเนื้อ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coelacanthปลาซีลาแคนท์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terminusปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrode tipปลายขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
teleneuron; nerve endingปลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve ending; teleneuronปลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuroreceptorปลายประสาทรับความรู้สึก, ปลายประสาทรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proprioceptorปลายประสาทรับรู้อากัปกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลา[N] fish, Syn. มัจฉา, Example: ชาวประมงออกหาปลากันตั้งแต่เช้ามืด และจะพากันกลับมาในอีกวันรุ่งขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบทั้งในทะเล และแหล่งน้ำจืด
ปลา[N] tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ปลากด[N] catfish, See also: sheatfish, sheathfish, Example: ตอนหนึ่งฉันเห็นปลากดโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลอยตัวอยู่เรี่ยๆ ผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่สองเป็นแผ่นเนื้อ พบมากในเขตน้ำกร่อย
ปลาชา[N] nearly-dead fish, See also: dying fish, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่จวนจะตาย
ปลาชา[N] nearly-dead fish, See also: dying fish, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่จวนจะตาย
ปลาทู[N] mackerel, Example: คนไทยนิยมบริโภคปลาทูมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากหาซื้อง่าย และราคาค่อนข้างถูก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Rastrelliger brachysoma ในวงศ์ Scombridae ตัวยาวเรียว แบนข้างเป็นรูปกระสวย คอดหางแคบ ปากกว้างเอียงขึ้นเล็กน้อย มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดเล็กบาง ข้างหลังสีน้ำเงิน ข้างท้องสีขาวเงิน อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ผิวน้ำ
ปลากัด[N] fighting fish, Example: ปลาบางชนิดก็มีรูปร่างและสีงดงามเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้ดูเล่นเช่นปลากัดและปลาเงินปลาทองเป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Betta splendens ในวงศ์ Anabantidae ทำรังเป็นหวอดที่ผิวน้ำ ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีสวยงาม สามารถพองครีบ แผ่ฝาเหงือกและเปล่งสีให้เข้มขึ้นอีกในขณะต่อสู้ ชอบกัดกัน
ปลาดิบ[N] sushi, Example: ปลาที่นิยมเอามาทำปลาดิบส่วนมาก มักจะเป็นปลากระพง ปลาโอ และปลาแซลมอน, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น มักรับประทานกันดิบๆ
ปลาตู้[N] fish in the aquarium, Example: ปลาตู้บ้านสารพีส่วนใหญ่จะเป็นปลาหางนกยูงเพราะมีสีสันสวยงาม, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นในตู้กระจก มักเป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงาม มีสีสัน
ปลาทอง[N] goldfish, Example: เขาชอบเฝ้าดูปลาทองตัวอ้วนที่เกล็ดสีทองเป็นประกายระยิบ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Carassius aurafus ในวงศ์ Cyprinidae เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เกล็ดทั่วลำตัวมีสีทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลา[n.] (plā) EN: fish   FR: poisson [m]
ปลากด[n. exp.] (plā kot) EN: catfish ; sheatfish ; sheathfish   FR: poisson-chat [m]
ปลากบ[n.] (plākop) EN: froghish   
ปลากระทิง[n.] (plā krathing) EN: spring eel   
ปลากระบอก[n. exp.] (plā krabøk) FR: mulet [m]
ปลากระป๋อง[n. exp.] (plā krapǿng) EN: tinned fish ; canned fish   FR: poisson en conserve [m] ; conserve de poisson [f]
ปลากระพง[n. exp.] (plā kraphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch   FR: perche [f]
ปลากระพงขาว[n. exp.] (plā kraphong khāo) EN: sea bass   FR: bar [m]
ปลากระเบน[n. exp.] (plā krabēn) EN: ray   FR: raie [f]
ปลากราย[n.] (plā krāi) EN: featherback   

English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลา
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
anchovy(n) ปลากะตัก เช่น Many people vow that they do not like anchovies as too many bad memories of smelly little fish on pizza have poisoned the experience for some.
collect call(n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

amberjack (n ) ปลาสำลีน้ำลึก
anglerfish (n ) ปลาตกเบ็ด
black tip shark (n ) ปลาฉลามครีบดำ
bottom of the ninth (n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)
cyprinid[sai- pri-nit] (n) ปลาตระกูลที่มีเกล็ดแบบ cycloid เกล็ดลักษณะเป็นรูปวงกลม และมีครีบที่บาง ex. ตระกูลปลาคาร์บ
flounder (n) ปลาลิ้นหมา
guppy (n) ปลาหางนกยูง
halibut (n ) ปลาซีกเดียว
halibut (n ) ปลาตาเดียว
marlin (n ) ปลากระโทงแทง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albacore[N] ปลาทูน่าชนิดหนึ่ง
anchovy[N] ปลาแอนโชวี่
apex[N] ปลายสุด, Syn. tip
apical[ADJ] ยอด, See also: ปลาย
barracuda[N] ปลาทะเลบาราคิวดาตระกูล Sphyraena, See also: ดุร้ายและมีฟันแหลมคม
bass[N] ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน, See also: ปลาที่ถูกจับมาเป็นอาหาร
bream[N] ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
butterfish[N] ปลาจาระเม็ด, Syn. pompano
carp[N] ปลาคาร์พ, Syn. domestic carp, Cyprinus carpio
cod[N] ปลาคอด, Syn. codfish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acrosomeปลายหน้าของหัวอสุจิ
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลา
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลา
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
angle(vt) ตกปลา
angler(n) คนตกปลา
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
海豚[いるか, iruka] (n) ปลาโลมา
[こい, koi] (n) ปลาคาร์ป
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่
[くじら, kujira] (n) ปลาวาฬ
[なまず, ] (n ) ปลาดุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

沙魚[はぜ, haze] (n) ปลาบู่
[さかな, sakana] (n) ปลา
[すずき, suzuki] (n) ปลากระพง
[さかな, sakana] (n) ปลา
[さかな, sakana, sakana , sakana] (n ) ปลา
指先[ゆびさき, yubisaki] (n ) ปลายนิ้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
wederไม่ เช่น weder Fisch noch Fleisch ไม่ทั้งปลาและเนื้อ
Ziel(n) |das, pl. Ziele| จุดหมาย ปลายทาง
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Aalen (der) (n) ปลาไหล
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
poisson(n) n.m. ปลา
Image:
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.
saumon(n) |m| ปลาแซลมอน
pêche(n) |f| การประมง, การจับปลา เช่น Les différents modes de pêche de la truite

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2559 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).