Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for จีบ (46 entries) (0.2348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จีบ-, *จีบ*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
จีบก. พับกลับไปกลับมาหรือทําให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย เช่น จีบผ้า, เรียก ผ้าที่จีบในลักษณะเช่นนั้นว่า ผ้าจีบ; (ปาก) เกี้ยวพาราสี. น. ชื่อขนม อย่างหนึ่งทําด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบ ๆ; (ราชา) เรียกเหล็กแหลมคือ ลูกชนักสําหรับใช้ในการขี่ช้างตกมันว่า พระแสงจีบ; ลักษณนามเรียก พลูที่ม้วนพันใยฝ้ายแล้ว เช่น พลูจีบหนึ่ง พลู ๒ จีบ.
จีบปาก, จีบปากจีบคอ ก. พูดอย่างดัดจริต, พูดเชิงประจบประแจง.
จีบพลู ก. ม้วนพลูที่ป้ายปูนไว้แล้วให้เป็นรูปกรวย แล้วพันด้วยใยฝ้าย.
จีบน. พุดจีบ. [ดู พุด (๒)].

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
plicaจีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีบ[V] court, See also: woo, pay court to, fawn, Syn. เกี้ยว, เกี้ยวพาราสี, Example: นักเรียนโรงเรียนชายชอบตามจีบนักเรียนหญิงที่เรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆ กัน
จีบ[N] a kind of Chinese food, Syn. ขนมจีบ, Example: เขาชอบซื้อขนมจีบหน้าปากซอยทุกเช้า, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบๆ
จีบ[V] pleat, See also: fold, pucker, gather a fabric in folds, plait, Example: แม่กำลังจีบผ้ากระโปรงให้เป็นพลีต, Thai definition: พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย
จีบพลู[V] roll a betel leaf, Syn. ม้วนพลู, Example: คุณย่าสอนให้เด็กหญิงทำครัว ตำน้ำพริก ทำขนม มวนบุหรี่ และจีบพลู, Thai definition: ม้วนใบพลูแล้วพันด้วยสำลี
จีบปากจีบคอ[V] speak cajolingly, Example: กระเทยพวกนี้ชอบดัดเสียงหล่อ จีบปากจีบคอ ทำตาเล็กตาน้อยให้ผู้ชาย, Thai definition: พูดปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ, พูดเชิงประจบประแจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบปาก[v. exp.] (jīp pāk) FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบพลู [v. exp.] (jīp phlū) EN: roll a betel leave   FR: rouler une feuille de bétel
จีบหญิงสาว[v. exp.] (jīp yingsāo) EN: pay court to a girl   FR: courtiser une jeune fille

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

hit on (slang ) จีบ (สร้างความสัมพันธ์แบบชู้สาว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
court[VT] จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
crimp[VT] จีบ, See also: ทำให้เป็นจีบ, Syn. pleat
frill[N] จีบขอบ, See also: จีบริม, ครุย, ฝอย
play hard to get[IDM] เล่นตัว, See also: จีบยาก
play the field[IDM] จีบไปเรื่อยๆ, See also: ทำตัวเจ้าชู้ไปเรื่อยๆ
philander[VT] จีบผู้หญิง
pleat[VT] จีบ, See also: พับ, จับจีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
court(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
crimp(คริมพฺ) {crimped,crimping,crimps} vt. จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flirtationn. การจีบ,การรักเล่น ๆ, Syn. dalliance
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
crease(vt) ทำให้ย่น,ทำให้เป็นจีบ,ทำให้เป็นรอยพับ
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2348 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).