Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for *索* (197 entries) (0.3851 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-索-, *索*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[sot4] (n ) เชือก, ด้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けんさく, kensaku] (vt) ค้นหาความหมาย(ในพจนานุกรม)
好き[せんさくずき, sensakuzuki] (adj) สอดรู้สอดเห็น, เสือก, See also: S. お節介,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

[] (name) ค้นหาข้อมูล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[けんさく, kensaku] Thai: ค้นหาข้อมูล English: lookup

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锦蛇[san1 suo3 jin3 she2, 三錦蛇] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake [Add to Longdo]
不假思[bu4 jia3 si1 suo3, 不假思] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不加思[bu4 jia1 si1 suo3, 不加思] without thinking; without hesitation; readily; offhand [Add to Longdo]
人肉搜[ren2 rou4 sou1 suo3, 人肉搜] human search; human powered search (involving many internet users, for social pressure etc) [Add to Longdo]
[Yi1 suo3, 伊] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables [Add to Longdo]
全文检[quan2 wen2 jian3 suo3, 全文檢] full text search [Add to Longdo]
[le4 suo3, 勒] to blackmail; to extort [Add to Longdo]
[le4 suo3 zui4, 勒罪] blackmail [Add to Longdo]
[diao4 suo3, 吊] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning) [Add to Longdo]
垂直搜[chui2 zhi2 sou1 suo3, 垂直搜] vertical search; semantic search; top-down search [Add to Longdo]
埃尔帕[Ai1 er3 pa4 suo3, 埃爾帕] El Paso (Texas) [Add to Longdo]
外高加[Wai4 Gao1 jia1 suo3, 外高加] South Caucasus [Add to Longdo]
[tao4 suo3, 套] a lasso [Add to Longdo]
导火[dao3 huo3 suo3, 導火] a fuse (for explosive) [Add to Longdo]
布基纳法[bu4 ji1 na4 fa3 suo3, 布基納法] Burkina Faso [Add to Longdo]
[si1 suo3, 思] think deeply; ponder [Add to Longdo]
[xuan2 suo3 qiao2, 懸橋] suspension bridge [Add to Longdo]
[pi1 suo3, 披] Peso (currency in Lat. Amer.); also written 比 bi3 suo3 [Add to Longdo]
按图[an4 tu2 suo3 ji4, 按圖驥] try to locate sth by following up a clue [Add to Longdo]
[tan4 suo3, 探] to explore; to probe; commonly used in names of publications or documentaries [Add to Longdo]
[tan4 suo3 xing4, 探性] exploratory [Add to Longdo]
[sou1 suo3, 搜] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search [Add to Longdo]
引擎[sou1 suo3 yin3 qing2, 搜引擎] Internet search engine [Add to Longdo]
结果[sou1 suo3 jie2 guo3, 搜結果] search result [Add to Longdo]
[mo1 suo5, 摸] grope [Add to Longdo]
敲诈勒[qiao1 zha4 le4 suo3 zui4, 敲詐勒罪] extortion and blackmail [Add to Longdo]
明显的句法线[ming2 xian3 de5 ju4 fa3 xian4 suo3, 明顯的句法線] explicit syntactic cue [Add to Longdo]
[jian3 suo3, 檢] retrieval; retrieve; research [Add to Longdo]
[bi3 suo3, 比] Peso (currency in Lat. Amer.) [Add to Longdo]
[qiu2 suo3, 求] to search for sth; to seek; to quest; to explore [Add to Longdo]
汤姆・亚历险记[Tang1 mu3 · Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 湯姆・亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
澡垢[zao3 gou4 suo3 ci1, 澡垢疵] to wash the dirt to find a defect (成语 saw); to find fault; to nitpick [Add to Longdo]
[wan2 suo3, 玩] to search for subtle traces; to ponder [Add to Longdo]
毕加[Bi4 jia1 suo3, 畢加] Picasso [Add to Longdo]
神经[shen2 jing1 suo3, 神經] spinal chord [Add to Longdo]
[Ke1 suo3 wo4, 科沃] Kosovo [Add to Longdo]
尔斯基[Mu4 suo3 er3 si1 ji1, 穆爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition [Add to Longdo]
[Suo3, ] surname Suo [Add to Longdo]
[suo3, ] to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated [Add to Longdo]
杰纳[suo3 jie2 na4, 傑納] Sojourner (Martian land rover) [Add to Longdo]
具装置[suo3 ju4 zhuang1 zhi4, 具裝置] rig [Add to Longdo]
[suo3 qu3, 取] to ask; to demand [Add to Longdo]
[Suo3 Guo2, 國] Solomon Islands [Add to Longdo]
多玛[Suo3 duo1 ma3, 多瑪] Sodom [Add to Longdo]
多玛与哈摩辣[Suo3 duo1 ma3 yu3 Ha1 mo2 la4, 多瑪與哈摩辣] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
[Suo3 qi4, 契] Sochi (city on the Black Sea in Russia) [Add to Longdo]
[Suo3 ni2, 尼] Sony [Add to Longdo]
[suo3 yin3, 引] index [Add to Longdo]
[suo3 xing4, 性] you might as well (do it); simply; just [Add to Longdo]
戈拉特斯[Suo3 ge1 la1 te4 si1, 戈拉特斯] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい検;曖昧検[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
インターネット検[インターネットけんさく, inta-netto kensaku] (n) {comp} Web search [Add to Longdo]
ウェブ検[ウェブけんさく, uebu kensaku] (n) web search [Add to Longdo]
キーワード検[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] (n) {comp} keyword search [Add to Longdo]
クロスランゲージ情報検[クロスランゲージじょうほうけんさく, kurosurange-ji jouhoukensaku] (n) {comp} cross-language information retrieval; CLIR [Add to Longdo]
グローバル検[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] (n) {comp} global search [Add to Longdo]
コマンド検パス[コマンドけんさくパス, komando kensaku pasu] (n) {comp} command search path [Add to Longdo]
ハッシュ表探[ハッシュひょうたんさく, hasshu hyoutansaku] (n) {comp} hash table search [Add to Longdo]
フィボナッチ探[フィボナッチたんさく, fibonacchi tansaku] (n) {comp} Fibonacci search [Add to Longdo]
フルテキスト検[フルテキストけんさく, furutekisuto kensaku] (n) {comp} full-text search [Add to Longdo]
暗中模;暗中摸[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
引用[いんようさくいん, inyousakuin] (n) {comp} citation index [Add to Longdo]
音訓[おんくんさくいん, onkunsakuin] (n) index listing kanji by their Chinese and Japanese pronunciations [Add to Longdo]
家宅捜[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search [Add to Longdo]
家宅捜令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
興味[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on) [Add to Longdo]
[けんさく, kensaku] (n,vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P) [Add to Longdo]
インタフェース[けんさくインタフェース, kensaku intafe-su] (n) {comp} search interface [Add to Longdo]
エンジン[けんさくエンジン, kensaku enjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
エンジンポジショニング[けんさくエンジンポジショニング, kensaku enjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
エンジンマーケティング[けんさくエンジンマーケティング, kensaku enjinma-keteingu] (n) {comp} search engine marketing [Add to Longdo]
エンジン対策[けんさくエンジンたいさく, kensaku enjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
ツール[けんさくツール, kensaku tsu-ru] (n) {comp} search tool [Add to Longdo]
パス[けんさくパス, kensaku pasu] (n) {comp} search path [Add to Longdo]
ポート[けんさくポート, kensaku po-to] (n) {comp} retrieval port [Add to Longdo]
ロボット[けんさくロボット, kensaku robotto] (n) {comp} search robot [Add to Longdo]
機能[けんさくきのう, kensakukinou] (n) {comp} lookup function; search function [Add to Longdo]
結果[けんさくけっか, kensakukekka] (n) {comp} search results [Add to Longdo]
候補[けんさくこうほ, kensakukouho] (n) search results [Add to Longdo]
項目[けんさくこうもく, kensakukoumoku] (n) {comp} search item [Add to Longdo]
時概念組合せ引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] (n) {comp} post-coordinated indexing [Add to Longdo]
[けんさくしゃ, kensakusha] (n) {comp} searcher; person using a search engine [Add to Longdo]
条件[けんさくじょうけん, kensakujouken] (n) {comp} search criteria; (P) [Add to Longdo]
速度[けんさくそくど, kensakusokudo] (n) {comp} search speed [Add to Longdo]
[けんさくひょう, kensakuhyou] (n) taxonomic key [Add to Longdo]
文字列[けんさくもじれつ, kensakumojiretsu] (n) search string [Add to Longdo]
動物[げんさくどうぶつ, gensakudoubutsu] (n) protochordate [Add to Longdo]
[こさく, kosaku] (n) chorda tympani [Add to Longdo]
[こうさく, kousaku] (n) cable; steel wire rope [Add to Longdo]
鉄道[こうさくてつどう, kousakutetsudou] (n) funicular (railway) [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) rope; cord [Add to Longdo]
[さくいん, sakuin] (n,adj-no) index; indices; indexes; (P) [Add to Longdo]
引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] (n) {comp} index track [Add to Longdo]
引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] (n) {comp} indexed file [Add to Longdo]
引言語[さくいんげんご, sakuingengo] (n) {comp} indexing language [Add to Longdo]
引語[さくいんご, sakuingo] (n) {comp} indexing term [Add to Longdo]
引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] (n) {comp} indexing [Add to Longdo]
引時概念組合せ引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] (n) {comp} pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーワード検[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
グローバル検[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
ハッシュ表探[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search [Add to Longdo]
フィボナッチ探[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search [Add to Longdo]
引用[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
インタフェース[けんさくインタフェース, kensaku intafe-su] search interface [Add to Longdo]
エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
ツール[けんさくツール, kensaku tsu-ru] search tool [Add to Longdo]
パス[けんさくパス, kensaku pasu] search path [Add to Longdo]
ポート[けんさくポート, kensaku po-to] retrieval port [Add to Longdo]
機能[けんさくきのう, kensakukinou] lookup function, search function [Add to Longdo]
結果[けんさくけっか, kensakukekka] search results [Add to Longdo]
項目[けんさくこうもく, kensakukoumoku] search item [Add to Longdo]
時概念組合せ引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]
速度[けんさくそくど, kensakusokudo] search speed [Add to Longdo]
[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]
引言語[さくいんげんご, sakuingengo] indexing language [Add to Longdo]
引語[さくいんご, sakuingo] indexing term [Add to Longdo]
引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] indexing [Add to Longdo]
引時概念組合せ引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set [Add to Longdo]
引精度[さくいんせいど, sakuinseido] depth of indexing [Add to Longdo]
引編成[さくいんへんせい, sakuinhensei] indexed organization [Add to Longdo]
引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
参照検[さんしょうけんさく, sanshoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
参照事項検[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
自動引作業[じどうさくいんさぎょう, jidousakuinsagyou] automatic indexing [Add to Longdo]
順序探[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
情報検[じょうほうけんさく, jouhoukensaku] information retrieval, IR [Add to Longdo]
情報検代行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker [Add to Longdo]
条件検[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
深さ優先探[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
線形探[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search [Add to Longdo]
多重引順編成法[たじゅうさくいんじゅんへんせいほう, tajuusakuinjunhenseihou] MISAM, Multikey Indexed Sequential Access Method [Add to Longdo]
対応付け引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing [Add to Longdo]
[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]
かぎ[たんさくかぎ, tansakukagi] search key [Add to Longdo]
サイクル[たんさくサイクル, tansaku saikuru] search cycle [Add to Longdo]
[たんさくぎ, tansakugi] search tree [Add to Longdo]
内容検[ないようさくいん, naiyousakuin] content retrieval [Add to Longdo]
幅優先探[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]
文献検[ぶんけんけんさく, bunkenkensaku] document retrieval [Add to Longdo]
木探[きたんさく, kitansaku] tree search [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus (ตัวอย่างประโยค)
あれこれ詮するのはよしましょう。Shouldn't even try making sense of it.
エコロジーの視点からいうと、南極は観光や商業的な探ではなく、研究のみに利用されるべきである。From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
その島は隅々まで探されている。Every part of the island has been explored.
その本には引がついていますか。Is there an index to the book?
暗中模も良いけれど、そろそろ結論を出してくれないかね。I don't mind your groping in the dark for a solution but I wish you'd come to a decision.
我々は田舎のフランスを探して休日をすごした。We spent our holiday exploring rural France.
君は他人のことを詮しすぎる。 [M]You are too inquisitive about other people's affairs.
警察はありうべき証拠を求めて家宅捜した。The police searched her house for possible evidence.
警察はその家を徹底的に捜した。The police thoroughly searched the house.
警察は盗まれた靴がないかとその家を捜した。The police searched that house to be sure the stolen shoes were not there.
警察は爆弾を捜する間ホテル周辺の道路を立ち入り禁止にした。Police immediately sealed off the streets around the hotel as they searched for the bomb.
警察は犯人の全国的な捜を開始した。The police have started a nationwide hunt for the criminal.
現状の打開策を暗中模している。We are groping for a way out of the present situation.
私たちは散開して森の中を捜した。We spread out and began to search through the woods.
私の隣人はいわゆる詮好きなのです。My neighbor is what we call a nosy person.
詩は説明し難いものへの探である。Poetry is a search for the inexplicable.
事故の原因はまだ捜中だ。The cause of the accident is still under investigation.
政府はその問題の決定案をまだ検中だ。The government is still groping for a solution to the problem.
隊は彼が崖の下で倒れているのを発見した。The search party found him lying at the foot of a cliff.
脱走者に対する捜が始まっている。A hunt is on for the runaway.
調査官は、証拠物件をもとめて残るくまなく捜した。調査官がその場を去る時、そこはまったく目茶苦茶だった。The investigator left no stone unturned in his search for evidence. When he left the place, it was in an utter mess.
彼の死でその探は中止された。His death brought the expedition to an end.
彼は行方不明の母の捜に着手した。He set out to find his lost mother.
彼は思にふけっていた。He lost himself in thought.
彼らの埋蔵された宝物を求めて砂漠を探した。They explored the desert in quest of buried treasure.
彼らはその体系を大変な思と労力を費やして仕上げた。They worked out system with much thought and labor.
彼らは東アフリカのタンガニーカ湖を探した。They explored Lake Tanganyika in East Africa.
彼らは南極を探した。They explored the Antarctic.
部分一致検はサーバーに負荷がかかるから、やめたほうがいいね。You shouldn't do partial-word searches, since they put a lot of strain on the server.
嵐のため行方不明の子供の捜ができなかった。The storm hindered us from searching for the missing child.
言うまでもないことだが捜は徒労に終わった。It goes without saying but the search ended in vain.
情報検の効率を測る尺度として、再現率と適合率というものがある。As yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
適合率とは取り出した記事のうち、どの程度の記事が検条件に合っているかを示す指標です。The precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.
新しい文を追加するまえに、その文によって当サイトに新しい語彙がもたらされるかどうか、キーワード検してご確認ください。Before adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
この百科事典は検に便利である。This encyclopaedia is convenient for looking up things.

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事項[じこうさくいん, jikousakuin] Sachregister [Add to Longdo]
家宅捜[かたくそうさく, katakusousaku] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
[しさく, shisaku] das_Nachdenken, das_Denken, das_Meditieren [Add to Longdo]
[そうさく, sousaku] Suche, Durchsuchung [Add to Longdo]
[たんさく, tansaku] das_Suchen, Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
[さく, saku] SEIL, SUCHEN [Add to Longdo]
[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3851 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).