longdodict-blog
 
 

ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆตอนที่9: เรื่อง "เหี้ย เหี้ย " ในประเทศญี่ปุ่น

Submitted by hikuma on Fri, 2010-08-27 13:40

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน 

ก็ห่างหายจากบล๊อกนี้ไปหลายเดือนกลับมาดูอีกครั้งก็เห็นว่ามียอดผู้อ่านมากพอสมควร

และดูเหมือนมีคนที่อาจจะไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น แต่เข้ามาอ่านโดยบังเอิญ

ผมจึงเห็นว่า อาจจะจำเป็นที่ต้องเอาคำที่ คนที่อยู่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ จะรู้แล้ว แต่บางคนอาจ

จะไม่รู้มาเล่าต่ออีกครั้ง

 

 

สำหรับคำที่ผมจะเสนอในวันนี้ คิดว่าน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นคำแรกๆ เลยที่ผมพูดได้  และ

ทำให้ผมมีชีวิตรอดอยู่มาได้ทุกวันนี้  และคำๆ นีั้ หากใครเคยมาเที่ยวญี่ปุ่น ก็น่าจะได้ยิน

ได้ฟังมาแล้ว