longdodict-blog
 
 

พูดญี่ปุ่นแบบไม่เต็มปากไม่เต็มคำ ตอน คำทักทายประจำวัน "คนนี้สิวะ"

Submitted by hikuma on Sat, 2009-07-25 10:57

สวัสดีครับ

บันทึกสั้นๆนี้เป็นบันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสที่จะครบ 3650วัน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 

 

เป็นบันทึกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบล๊อก ของคุณ pattara 

ซึ่งมีชื่อบทความว่า พูดอังกฤษเต็มปากเต็มคำ  เป็นคอลัมภ์ที่อ่าน

แล้วทำให้เข้าใจถึงหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

และในฐานะที่ใช้บริการลองดูในการค้นหาศัพท์เป็นประจำ

ก็เลยคิดว่าน่าจะลองเขียนเรื่องเกีียวกับภาษาญี่ปุ่นเอาไว้บ้าง

เผื่อมีคนจะสนใจ

 

บทความนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญภาษาญีปุ่น แต่เหมาะสำหรับ

คนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่อยากจะลองทักทายกับคนญี่ปุ่น อยาก

จะลองเป็น หนุ่มอาโนเนะ หรือ สาวอาโนเนะ โดยไม่ต้องลงทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น

ก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ 

 

 

ตอนแรกในวันนี้เป็นการนำเสนอคำที่ผู้เขียน ค้นพบ และเป็นภาษาญี่ปุ่น

แบบไทยๆ ที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจมากเวลาค้นพบคำนี้ 

 

อาจจะมีใครเคยค้นพบก่อนผู้เขียนแต่เนื่องจากไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

เอาไว้ ผู้เขียนจึงขอทึกทักเอาว่า ผู้เขียนเป็นคนคิดขึ้นมาก็แล้วกัน

 

ใครอยากนำไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับ