longdodict-blog
 
 

Idiom: Hair of the dog

Submitted by NewCambridgeIns... on Fri, 2014-02-07 11:48

Meaning: Drinking alcohol to help fight a hangover
Example: After a night of partying, a little hair of the dog helps you to feel better.

หรือที่บ้านเราเรียกว่า ดื่มเพื่อ "ถอน" นั่นเองครับ

อย่างไรก็ตาม รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

 

 

สำนวนอังกฤษ Shhhh

Submitted by pattara on Sat, 2013-12-14 02:48

วันนี้เรามี สำนวนอังกฤษ Shhhh มาให้เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ ซึ่งสำนวนอังกฤษ Shhhh ทั้งหมดมีความหมายคล้ายๆหรือเหมือนๆกัน คือ ต้องการให้เงียบบบบ หรือที่เราจะออกเสียงกันว่า Shhhh ครับ จำง่ายๆ ได้ประโยชน์จากทีมงาน Kaplan International Colleges ครับ

 

Kaplan Shhhh

Tag:
 

ประโยคภาษาอังกฤษ I owe you one.

Submitted by Boston Bright L... on Tue, 2013-07-02 17:44

ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้ วันนี้เสนอคำว่า…

 

I owe you one.

ใช้ขอบคุณเพื่อนที่ให้ความช่วยเหลือจนเรารอดพ้นจากความลำบากยุ่งยาก
โดยใช้พูดหลังจากที่เค้าช่วยเหลือเราเสร็จแล้วหรือพูดขอบคุณตั้งแต่เค้ารับปากว่าจะช่วยเหลือก็ได้

Said to thank someone for helping you and as a way of saying
that you will do something for them in the future.

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษ  (example)

 

คำศัพท์ คำว่า "One day"

Submitted by Boston Bright L... on Mon, 2013-06-24 15:37

 

One day : at some time in the future

 

Another and other

Submitted by EnglishParks on Sat, 2012-12-15 15:22

 

คราวนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ another และ other ซึ่งบางครั้งจะสับสนไม่รู้จะใช้อันไหนดี

 

ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละตัวจะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

Another + N.singular แปลว่า อีกอันหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

 

Other + N.plural    หรือ  others  แปลว่าอีกที่เหลือ

 

The other + N.singular   หรือ  the other แปลว่า อีกหนึ่งอันที่เหลือ ที่คนพูดกับคนฟังรู้กันว่าคืออันไหน

 

 

Passive Voice

Submitted by EnglishParks on Sun, 2012-12-09 13:51

ประโยค Passive Voice จะพูดถึงประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำนั่นเอง มาดูหลักโครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice

 

กันคะ

 

หลักการเขียนประโยค passive voice

1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้  V.be + V3

2) ประโยค yes/no question ให้ขึ้นต้นด้วย V.be

3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V.be

 

มาดูตัวอย่างประโยคกัน

1) The factory was built in 1970. (โรงาน ถูกสร้าง ในปี 1970)

- V.be ในประโยคนี้คือ was เพราะเป็นอดีต

 

Noun ขยาย Noun

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-12-07 16:44

นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น

 

แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective  

 

แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ

 

ซึ่งควรเป็น birth certificate = ใบประกาศเกี่ยวกับการเกิด (หรือใบสูติบัตร นั่นเอง)

 

 

Lose, loss

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-11-27 19:06

มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา

 

หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่ม Lose Loss Loose ฯลฯ

 

มาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคะ

 

lose        lost (past tense)         lost (past participle) = v. แพ้ หรือ ทำหาย

 

loss =  N. การแพ้ หรือ การสูญหาย

 

 

Invest, Invention...

Submitted by EnglishParks on Mon, 2012-11-19 14:47

คำที่นักเรียนมักใช้ผิดกัน คือกลุ่มคำที่มีคำว่า in และ vent, vest, vol, ment, tor อะไรประมาณนี้

 

ให้ระวังเรื่องลักษณะคำที่คล้ายกันทำให้หลายคนกลายเป็นสับสนเรื่องความหมายไปด้วย อย่าง break กับ brake เป็นต้น มาดูกันคะ

 

Invest = V. ลงทุน

          

Investment = N. การลงทุน

               

Investor = N. นักลงทุน

 

Invent = V. ประดิษฐ์

 

 

การลดรูป

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-11-16 11:54

มาดูตัวอย่างกันคะ เมื่อเราต้องการที่จะลดรูปประโยคนี้ ควรเขียนยังไง

 

The girl (who sits here) is my sister.

 

เขียนลดรูปได้เป็น

 

The girl (sitting here) is my sister. ในประโยคนี้ จะเห็นว่า “sitting here”

 

เป็นส่วนขยาย และเป็น present simple มาจากประโยคเดิมที่เป็น ไม่ได้แปลว่ากำลังนั่งอยู่

 

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 

People (who live in glass houses) should not throw stones.

 

เขียนลดรูปเป็น