longdodict-blog
 
 

[ไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อ] - ภาษาอังกฤษ ‘ไม่ใช่’ ภาษาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา !!!

Submitted by TharnPat on Thu, 2019-08-01 18:34

ทุกท่านอาจแปลกใจใช่ไหมคะ...
จะดูหนังกี่เรื่อง ดูการ์ตูนมามากมายขนาดไหน หนังสัญชาติอเมริกาก็พูดภาษาอังกฤษกันทุกเรื่อง
แถมใครๆ ก็ยังอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาเพื่อฝึกภาษาอังกฤษอีก
แล้วทำไม ‘ภาษาอังกฤษ’ ถึงไม่ใช่ภาษาประจำชาติของอเมริกา?