Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
  สถิติ: คำใหม่ล่าสุด
EN: uninhabitable, trillion, foresaw
JP: 痛み, ウェハー, グレーチング
DE: Kohldampf, Staatsbürger, Lieblingsbeschäftigung
FR: charcuterie, espérance, taille-crayon
Others: 目汁, ,
สถิติ: Top Contributors
EN: anon., กร, joy
JP: cholwich, ott, ネン
DE: joy, toutsai, hippo
FR: joy, toutsai, ศิริวรรณ
Others: theppitak, ott, จอม
เนื้อหา
 
 1. เป้าหมายของบริการพจนานุกรมลองดูคืออะไร?
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการ ร่วมกันสร้างพจนานุกรมแบบสองภาษาแบบเปิดเสรี โดยอาศัยอินเทอร์เน็ต
  2. เพื่อเป็นระบบค้นหาข้อมูลจากพจนานุกรมใดๆ ทั้งของลองดูเอง (ดังที่กล่าวในในข้อแรก) และ พจนานุกรมอื่นๆ ที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี
 2. จากเป้าหมายในข้อสอง, จะค้นหาข้อมูลอะไรจากบริการของลองดูได้บ้าง?
 3. จากที่คุณกล่าวในเป้าหมายข้อสอง เนื้อหาพจนานุกรมที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการ ร่วมกันสร้าง ได้อย่างไร?
   เกิดได้โดยผ่านวิธีการ อาสาสมัครและผู้ตรวจคำ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ กล่าวโดยย่อๆ ก็คือ คุณใช้บริการค้นหาของลองดูตามปกติ สักวันหนึ่ง คุณอาจพบว่า ลองดูยังไม่มีคำนี้ และอยากเพิ่มมันเข้าไป (โดยผ่านทาง หน้าป้อนคำ) จากนั้น บุคคลที่เรียกว่า ผู้ตรวจคำ จะคอยดูว่ามีคำใหม่อะไรเข้ามาบ้าง และพิจารณาเพิ่มรายการนั้นเข้าไปในฐานข้อมูลกลาง ตามสมควร
 4. ทำไมข้าพเจ้าจึงสมควรจะช่วยป้อนคำให้กับลองดู?
  • เพราะว่าคราวหน้า คนต่อไปเข้ามาค้นหาคำนั้นๆ จะได้เจอ นับว่าท่านได้ให้วิทยาทาน
  • เนื้อหาพจนานุกรมที่รวมกันสร้างขึ้นมานั้น (ซึ่งรวมหยาดเหงื่อแรงงานของท่านไว้นั้น) จะเปิดเสรีให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ (ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่) ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่เป็น Open Source ดังนั้นผลงานที่ร่วมกันสร้าง ขึ้นมานี้ ท่านและคนอื่นๆ ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงเผยแพร่ต่อได้ ไม่ใช่ว่าทีมงานลองดูหวงแหนไว้ใช้แต่ผู้เดียว
 5. ผู้ให้การสนับสนุนลองดูมีใครบ้าง (ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)
  • NII สำหรับเครื่องให้บริการ และการเชื่อมต่อเครือข่าย ในช่วงปี 2003-2005
 6. มีเอกสารเกี่ยวกับลองดูนอกเหนือจากนี้บ้างไหม
 7. จะติดต่อกับทีมงานลองดูได้อย่างไร?
  • กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ webmaster at longdo.ex.nii.ac.jp ทีมงานยินดีต้อนรับคำติชมแนะนำจากทุกท่าน
 8. Longdo Crew
 9. TODO List
  • Faster search engine and XML output
  • front-end for editing the lemma database (for English and German)
  • automatically find the normal from for search input in case of search not found
  • Something like "rate mal" in WaDoKu
  • Example of how to contribute
  • WWWboard forums for discussion about new words
  • When long word is not found, try search sub-word
  • Separation of each language section
  • Give point (ranking) to the results depending on the relevancy
  • Adding Oxford pronunciation dictionary
  • ROGET Thesaurus (http://www.ai.mit.edu/people/wessler/thes)
  • Malay-Japanese section (ganekun)
  • Make it possible to set the language of contents/web and the dictionaries to use in PopThai
  • Entries priority, for specifying which entries should be shown first for the same headwords

Time: 0.0027 seconds ^

Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).