Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for fair (149 entries) (0.1772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fair-, *fair*.
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire (vt ) bake

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
fair game (phrase ) something easy to conquer

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
faire croûte (vt ) cake

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

fair[แฟร์] (n ) งานแฟร์, งานออกร้านแสดงสินค้า, งานวัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fair[ADJ] เท่าเทียม, See also: ไม่มีอคติ, Syn. reasonable, unbiased, equal
fair[ADJ] ยุติธรรม, See also: เป็นธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, สมเหตุสมผล, Syn. reasonable, equal
fair[ADJ] เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี, See also: กระจ่าง, ไม่มีพายุ, Syn. fine, dry
fair[ADJ] สีอ่อน, Syn. light-colored
fair[ADJ] ปานกลาง, See also: ค่อนข้างดี, Syn. average
fair[ADJ] มากพอประมาณ, See also: มากพอสมควร, Syn. quite large
fair[ADJ] ของสีผิวหรือสีผม, See also: สีขาวซีด, ซีด, Syn. pale
fair[ADJ] สวยงาม, See also: งาม, อ่อนหวาน
fair[ADJ] สุภาพ, See also: อ่อนโยน, มีมารยาท
fair[ADJ] ไม่มีตำหนิ, See also: ไม่มีจุดด่างพร้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair commentการติชมด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair competitionการแข่งขันโดยชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair dismissalการให้ออกโดยชอบ (จากงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair equivalentค่าทดแทนที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair hearing; fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair market-valueราคาตลาดที่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair rentค่าเช่าที่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair trial; fair hearingการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair useการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า fair **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
fairYour plan bids fair to succeed.
fairDid you write this fairy tale by yourself?
fairYou don't have to write your composition out fair.
fairYou have no right to interfere in other people's affairs.
fairIf the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.
fairAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
fairNo country should interfere in another country's internal affairs.
fairIt is fairly safe to say that the family bound for Australia, or wherever it may be, has in its mind a vision of a nice house, or a flat, with maybe a bit of garden.
fairTurnabout is fair play.
fairThat's my own affair.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fair balln. ลูกเบสบอลล์ที่ถูกตีและไม่เสีย
fair housingn. การเคหะที่ไม่เลือกผิว,ของขวัญ
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
fair sexn. เพศหญิง
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
fairgroundn. บริเวณตลาดนัก,บริเวณแข่งขัน,บริเวณจัดงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
fairy(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟ้า,เทพธิดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
เทพนิยาย[N] fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
ผิวขาว[ADJ] white, See also: fair (complexion), Example: เขาเป็นนายทหารผิวขาว ร่างกายสะโอดสะอง, Thai definition: ที่มีผิวกายสีขาว
อย่างยุติธรรม[ADV] fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
พอควร[ADV] moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอใช้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้[ADV] fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอดีพอร้าย[ADV] fair, See also: moderately, Example: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย, Thai definition: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
พอตัว[ADV] considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
พอทำเนา[ADV] fairly, See also: moderately, Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะหย่อนความสามารถก็พอทำเนา แต่เขาก็ยังเกียจคร้านอีกด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอากัน[v. exp.] (ao kan) FR: faire l'amour
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) FR: gaffer ; faire une bêtise
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIR F EH1 R
FAIRS F EH1 R Z
FAIRY F EH1 R IY0
FAIRE F EH1 R
FAIRER F EH1 R ER0
FAIRLY F EH1 R L IY0
FAIR'S F EH1 R Z
FAIREY F EH1 R IY0
FAIRES F EH1 R Z
FAIREST F EH1 R AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fair (n) (f e@1 r)
fairs (n) (f e@1 z)
fairy (n) (f e@1 r ii)
fairer (j) (f e@1 r @ r)
fairly (a) (f e@1 l ii)
fairest (j) (f e@1 r i s t)
fairies (n) (f e@1 r i z)
fairish (j) (f e@1 r i sh)
fairway (n) (f e@1 w ei)
fairness (n) (f e@1 n i s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] Thai: แฟ้ม English: file

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙境[xian1 jing4, 仙境] fairyland [Add to Longdo]
仙女[xian1 nu:3, 仙女] fairy [Add to Longdo]
公平[gong1 ping2, 公平] fair; impartial [Add to Longdo]
公平交易[gong1 ping2 jiao1 yi4, 公平交易] fair dealing [Add to Longdo]
公平合理[gong1 ping2 he2 li3, 公平合理] fair; equitable [Add to Longdo]
公平竞争[gong1 ping2 jing4 zheng1, 公平競爭] fair competition [Add to Longdo]
公平贸易[gong1 ping2 mao4 yi4, 公平貿易] fair trade [Add to Longdo]
公道[gong1 dao5, 公道] fair; equitable [Add to Longdo]
善风[shan4 feng1, 善風] fair wind [Add to Longdo]
市集[shi4 ji2, 市集] fair; small town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイラ[, faira] (n) {comp} filer [Add to Longdo]
ファイラー[, faira-] (n) {comp} filer [Add to Longdo]
ファイリング[, fairingu] (n,vs) filing [Add to Longdo]
ファイリングシステム[, fairingushisutemu] (n) filing system; (P) [Add to Longdo]
ファイル[, fairu] (n,vs) file; (P) [Add to Longdo]
ファイルDSN[ファイルディーエスエン, fairudei-esuen] (n) {comp} file DSN [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] (n) {comp} file updating [Add to Longdo]
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] (n) {comp} file deletion [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] (n) {comp} file recovery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] file [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルの変換[ファイルのへんかん, fairu nohenkan] file conversion [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
ファイルアクセス[ふぁいるあくせす, fairuakusesu] file access [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.) [Add to Longdo]
Elfen...fairy; faerie; faery; sprite [Add to Longdo]
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king [Add to Longdo]
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen [Add to Longdo]
Fahrrinne {f}fairway [Add to Longdo]
Fairness {f}fairness [Add to Longdo]
Fairness {f}equity [Add to Longdo]
Fee {f} | Feen {pl} | gute Fee {f}fairy; faerie | fairies | good fairy [Add to Longdo]
Festplatz {m}; Jahrmarktsplatz {m}; Rummelplatz {m}fairground [Add to Longdo]
Freiwild {n}fair game [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\ (f[^a]r), a. [Compar. {Fairer}; superl. {Fairest}.] [OE. fair, fayer, fager, AS. f[ae]ger; akin to OS. & OHG. fagar, Icel. fagr, Sw. fager, Dan. faver, Goth. fagrs fit, also to E. fay, G. f["u]gen, to fit. fegen to sweep, cleanse, and prob. also to E. fang, peace, pact, Cf. {Fang}, {Fain}, {Fay} to fit.] 1. Free from spots, specks, dirt, or imperfection; unblemished; clean; pure. [1913 Webster] A fair white linen cloth. --Book of Common Prayer. [1913 Webster] 2. Pleasing to the eye; handsome; beautiful. [1913 Webster] Who can not see many a fair French city, for one fair French made. --Shak. [1913 Webster] 3. Without a dark hue; light; clear; as, a fair skin. [1913 Webster] The northern people large and fair-complexioned. --Sir M. Hale. [1913 Webster] 4. Not overcast; cloudless; clear; pleasant; propitious; favorable; -- said of the sky, weather, or wind, etc.; as, a fair sky; a fair day. [1913 Webster] You wish fair winds may waft him over. --Prior. [1913 Webster] 5. Free from obstacles or hindrances; unobstructed; unincumbered; open; direct; -- said of a road, passage, etc.; as, a fair mark; in fair sight; a fair view. [1913 Webster] The caliphs obtained a mighty empire, which was in a fair way to have enlarged. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] 6. (Shipbuilding) Without sudden change of direction or curvature; smooth; flowing; -- said of the figure of a vessel, and of surfaces, water lines, and other lines. [1913 Webster] 7. Characterized by frankness, honesty, impartiality, or candor; open; upright; free from suspicion or bias; equitable; just; -- said of persons, character, or conduct; as, a fair man; fair dealing; a fair statement. "I would call it fair play." --Shak. [1913 Webster] 8. Pleasing; favorable; inspiring hope and confidence; -- said of words, promises, etc. [1913 Webster] When fair words and good counsel will not prevail on us, we must be frighted into our duty. --L' Estrange. [1913 Webster] 9. Distinct; legible; as, fair handwriting. [1913 Webster] 10. Free from any marked characteristic; average; middling; as, a fair specimen. [1913 Webster] The news is very fair and good, my lord. --Shak. [1913 Webster] {Fair ball}. (Baseball) (a) A ball passing over the home base at the height called for by the batsman, and delivered by the pitcher while wholly within the lines of his position and facing the batsman. (b) A batted ball that falls inside the foul lines; -- called also a {fair hit}. {Fair maid}. (Zool.) (a) The European pilchard ({Clupea pilchardus}) when dried. (b) The southern scup ({Stenotomus Gardeni}). [Virginia] {Fair one}, a handsome woman; a beauty, {Fair play}, equitable or impartial treatment; a fair or equal chance; justice. {From fair to middling}, passable; tolerable. [Colloq.] {The fair sex}, the female sex. Syn: Candid; open; frank; ingenuous; clear; honest; equitable; impartial; reasonable. See {Candid}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, n. 1. Fairness, beauty. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 2. A fair woman; a sweetheart. [1913 Webster] I have found out a gift for my fair. --Shenstone. [1913 Webster] 3. Good fortune; good luck. [1913 Webster] Now fair befall thee ! --Shak. [1913 Webster] {The fair}, anything beautiful; women, collectively. "For slander's mark was ever yet the fair." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, v. t. 1. To make fair or beautiful. [Obs.] [1913 Webster] Fairing the foul. --Shak. [1913 Webster] 2. (Shipbuilding) To make smooth and flowing, as a vessel's lines. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, n. [OE. feire, OF. feire, F. foire, fr. L. fariae, pl., days of rest, holidays, festivals, akin to festus festal. See {Feast}.] 1. A gathering of buyers and sellers, assembled at a particular place with their merchandise at a stated or regular season, or by special appointment, for trade. [1913 Webster] 2. A festival, and sale of fancy articles. erc., usually for some charitable object; as, a Grand Army fair; a church fair. [1913 Webster] 3. A competitive exhibition of wares, farm products, etc., not primarily for purposes of sale; as, the Mechanics' fair; an agricultural fair. [1913 Webster] 4. an exhibition by a number of organizations, including governmental organizations, for the purpose of acquainting people with such organizations or their members, not primarily for commercial purposes; as, the 1939 World's Fair. [PJC] Meet me in St. Louis, Louis Meet me at the fair Don't tell me the lights are shining Anyplace but there. --Song (1904: words by Andrew B. Sterling, music by Kerry Mills, popularized by Billy Murray. Prominent in the movie "Meet Me In St. Louis", 1944) [PJC] {After the fair}, Too late. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, adv. Clearly; openly; frankly; civilly; honestly; favorably; auspiciously; agreeably. [1913 Webster] {Fair and square}, justly; honestly; equitably; impartially. [Colloq.] {To bid fair}. See under {Bid}. {To speak fair}, to address with courtesy and frankness. [Archaic] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fair adv 1: in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly" [syn: {fairly}, {fair}, {clean}] [ant: {below the belt}, {unfairly}] 2: without favoring one party, in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another" [syn: {fairly}, {fair}, {evenhandedly}] adj 1: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul" [syn: {fair}, {just}] [ant: {unfair}, {unjust}] 2: not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable prices" [syn: {fair}, {fairish}, {reasonable}] 3: very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a bonny bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens" [syn: {bonny}, {bonnie}, {comely}, {fair}, {sightly}] 4: (of a baseball) hit between the foul lines; "he hit a fair ball over the third base bag" [ant: {foul}] 5: lacking exceptional quality or ability; "a novel of average merit"; "only a fair performance of the sonata"; "in fair health"; "the caliber of the students has gone from mediocre to above average"; "the performance was middling at best" [syn: {average}, {fair}, {mediocre}, {middling}] 6: attractively feminine; "the fair sex" 7: (of a manuscript) having few alterations or corrections; "fair copy"; "a clean manuscript" [syn: {clean}, {fair}] 8: gained or earned without cheating or stealing; "an honest wage"; "an fair penny" [syn: {honest}, {fair}] 9: free of clouds or rain; "today will be fair and warm" 10: (used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"; [syn: {fair}, {fairish}] n 1: a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc. [syn: {carnival}, {fair}, {funfair}] 2: gathering of producers to promote business; "world fair"; "trade fair"; "book fair" 3: a competitive exhibition of farm products; "she won a blue ribbon for her baking at the county fair" 4: a sale of miscellany; often for charity; "the church bazaar" [syn: {bazaar}, {fair}] v 1: join so that the external surfaces blend smoothly From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: fair [fer] fair; just; righteous From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: fair [fɛːr] decent; equatable; faire; nondiscriminatory

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1772 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).