Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for da (222 entries) (0.2901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -da-, *da*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
day[เดย์] วัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
dawg[ด๊อก] (pron. slang ) เพื่อน
day to dayวันต่อวัน

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
蛋糕[dàn gāo] (n ) ขนมเค้ก

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
dacryops (n ) อาการมีน้ำตามากเกินไป
daffodil (n ) ดอกดารารัตน์
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying
damit (adv ) ครั้นแล้ว,ดังนั้น,หลังจากนั้น,และแล้ว
dammering[ดามเมอร์ริง] (n jargon ) การฆ่าศัตรูในทำนองฆ่า 5 ตาย 0 หรือตามๆกันไปเช่น การฆ่า 6 ตาย 1 เป็นการลบกันของการฆ่าเเละการตายได้ 5
damn it (slang) ให้ตายสิ , โธ่เอ้ย
See also: S. dammit,
damper (n ) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:
dance sport (n) ลีลาศ
dangerอันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
DA[ABBR] บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
DA[ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
dab[N] การป้าย, See also: การทาบางๆ, การซับ, การดุนเบาๆ, รอยแต้ม
dab[N] จำนวนเล็กน้อย, Syn. pat, bit
dab[VT] ป้าย, See also: ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ, Syn. tap, pat, daub
dab[N] ชื่อของปลาทะเลตัวแบน
dad[N] พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
dag[N] กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์, Syn. daglock
dag[N] ชายผ้าเป็นหยักๆ, See also: ลูกไม้
dag[N] เดคากรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 10 กรัม, Syn. decagram

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Da Costa clauseข้อกำหนดญาติทางสายเลือด มีความหมายเหมือนกับ blood relative clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dab jointรอยต่อฝังหัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dabberลูกประคบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
daciteหินเดไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dacrocystitis; dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocyst; sac, lacrimal; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocystitis; dacrocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactyl; dactylic footคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า da **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
da"I saw her five days ago", he said.
da"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
da"There," said the granddaughter, "that's just the place."
da"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.
daOne of these days is none of these days.
da"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.
da"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."
da"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
da"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.
da"No, I don't," said Mr Jordan.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabstern. ดูdabbler
dac(ดีเอซี) ย่อมาจาก digital-to-analog computer (แปลว่า ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อก) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
dacca(แดค'คะ) n. ชื่อเมืองหลวงบังคลาเทศ
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
dab(vt) ตบเบาๆ,แตะเบาๆ,ป้าย,แต้ม,ซับ
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
daffodil(n) ดอกแดฟโฟดิล
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dagger(n) ดาบสั้น,กริช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ห่า[INT] Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
ว.ด.ป.[N] day month year, Syn. วัน เดือน ปี
ว/ด/ป[N] day month year, Syn. วัน เดือน ปี
อ.ส.ค.[N] Dairy Farming Promotion Organization of Thailand, See also: DPO, Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก[N] day nursery, See also: creche
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล[N] data entry equipment, Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
เส้นประ[N] dashed line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _
กล้าเสี่ยง[V] dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam   FR: Adam
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajamwan) EN: daily food   
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาแจ็กซ์[TM] (Ājaek) EN: Ajax   FR: Ajax (Amsterdam) [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary
DA D AA1
DA D IY1 EY1
DAY D EY1
DAC D AE1 K
DAK D IY1 EY1 K EY1
DAK D AE1 K
DAX D AE1 K S
DAE D EY1
DAO D AW1
DAS D AE1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dai (n) (d ai1)
Dan (n) (d a1 n)
dab (v) (d a1 b)
dad (n) (d a1 d)
dam (v) (d a1 m)
daw (n) (d oo1)
day (n) (d ei1)
Dali (n) (d a1 l ii)
Dane (n) (d ei1 n)
Dave (n) (d ei1 v)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
駝鳥[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
台本[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
大事[だいじ, daiji] (adj) สำคัญ
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
大根[だいこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: Related: 好き
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

大学[だいがく, daigaku, ] (n ) มหาวิทยาลัย
代金[だいきん, ] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
代金引換[だいきんひきかえ, ] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
大豆[だいず, ] (n ) ถั่วเหลือง
大胆[だいたん, ] (adj) กล้า
大腸菌[だいちょうきん, ] (n) เเบคทีเรีย E.coli
大腸菌[だいちょうきん, ] (n ) แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่
大統領選[だいとうりょうせん, ] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, ] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大脳[だいのう, ] (n ) ซีรีบลัม - สมองใหญ่ , See also: R. cerebrum

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢越雷池一步[bu4 gan3 yue4 lei2 chi2 yi1 bu4, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
[dan1, 丹] red; pellet; powder; cinnabar [Add to Longdo]
丹佛[Dan1 fo2, 丹佛] Denver, Colorado [Add to Longdo]
丹参[dan1 shen1, 丹參] Salvia miltiorrhiza [Add to Longdo]
丹寨[Dan1 zhai4, 丹寨] (N) Danzhai (place in Guizhou) [Add to Longdo]
丹尼斯[dan1 ni2 si5, 丹尼斯] Dennis (a person's name) [Add to Longdo]
丹尼尔[dan1 ni2 er3, 丹尼爾] Daniel (name) [Add to Longdo]
丹巴[Dan1 ba1, 丹巴] (N) Danba (place in Sichuan) [Add to Longdo]
丹布朗[Dan1 Bu4 lang3, 丹布朗] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
丹徒[Dan1 tu2, 丹徒] (N) Dantu (place in Jiangsu) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
W;w[ダブリュー;ダブル(ik), daburyu-; daburu (ik)] (n) W; w [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
だから[, dakara] (conj,n) (See ですから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
だからこそ[, dakarakoso] (exp) for this reason [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
daด้วยเหตุจาก
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
daที่นี่ เช่น Ich bin gleich wieder da., See also: hier
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
da(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Sie braucht eine kleinere Wohnung, da sie allein ist. , See also: S. weil, A. darum, deswegen,
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
dafürเพื่อสิ่งนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

da (prep) Black people or Hip-hop use "da" it's come from "THE" like 50cent's song...In da club..means In the club.
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfülldatum {n}date of bottling [Add to Longdo]
Abgangsdatum {n}date of dispatch [Add to Longdo]
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant [Add to Longdo]
Ärger {m}dander [Add to Longdo]
Altlast {f}dangerous waste [Add to Longdo]
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day [Add to Longdo]
Anmeldedatum {n}date of application; filing date [Add to Longdo]
Anmeldetag {m}date of application; date of filing [Add to Longdo]
Anreisetermin {m} | Anreisetermine {pl}date of arrival | dates of arrival [Add to Longdo]
Ausleihdatum {n}date of issue [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
下旬[げじゅん, gejun] das_letzte_Drittel_eines_Monats [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Referendum \Ref`er*en"dum\ (r?f`?r*?n"d?m), n.; pl. {-da} [Gerundive fr. L. referre. See {Refer}.] 1. A diplomatic agent's note asking for instructions from his government concerning a particular matter or point. [1913 Webster] 2. The right to approve or reject by popular vote a meassure passed upon by a legislature. [1913 Webster] 3. The principle or practice of referring measures passed upon by the legislative body to the body of voters, or electorate, for approval or rejection, as in the Swiss cantons (except Freiburg) and in various local governments in the United States, and also in the local option laws, etc.; also, the right to so approve or reject laws, or the vote by which this is done. Referendum is distinguished from the mandate, or instruction of representatives by the people, from direct government by the people, in which they initiate and make the laws by direct action without representation, and from a plebiscite, or popular vote taken on any measure proposed by a person or body having the initiative but not constituting a representative or constituent body. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: DA n 1: an official prosecutor for a judicial district [syn: {district attorney}, {DA}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DA Data Area (CD-MRW, SA) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DA Destination [MAC] Address (SNA, Token Ring, ATM, FDDI, ...) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DA Digital-to-Analog (D/A), "D/A" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: da [daː] as; here; that; there From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: in 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da 2. giymiş, süslenmiş, örtülü 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış 4. düzenlenmiş 5. ile meşgul 6. amacıyle 7. vasıtasıyla 8. göre 9. bakımından 10. tesirinde 11. esnasında 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce 13. halinde, vaktinde, mevsiminde 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka- labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: well 1. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice 2. hakkıyle, Iâyıkıyle 3. çok, pek 4. tamamen, hayli, oldukça 5. iyi, güzel 6. sıhhatça iyi, sıhhatli 7. kârlı, elverişli. Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir. well on in life yaşı hayli ilerlemiş. well past forty kırkını hayli geçmiş. well up on the list listenin başlarında. all very well uygun, yerinde. as well de, da, dahi, bile. as well as olduğu kadar, ile beraber, -e ilâveten. I wish him well iyiliğini temenni ederim, Allah muvaffakiyetler versin. It is all very well but iyi, hoş ama. well and good kabul, tamam, peki. You may well say that Bunu söylemekte hakllsınız. Well donel Aferin! Bravo! We might as well stop Dursak iyi olur Bıraksak iyi olur. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: where 1. (zam.), (bağlaç) nere, nerede, nereye 2. da 3. (zam.) yer 4. (bağlaç) (olduğu) yer 5. (bulunduğu) durum. where its at(A.B.D.), (argo) müdavimi olunan yer. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: at 1. (edat.) tarafında, -de, -da 2. -e, -a 3. üzere, halinde 4. başına, her birine, beherine 5. nezdinde 6. yanında, evinde 7. ile meşgul 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi 11. haliyle 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir. From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: da then From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: da a long time, for a long time, long From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: da from here, hence

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2901 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).