Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for kir (12 entries) (3.3949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kir-, *kir*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: KIR Kyocera Image Refinement (Kyocera) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dingy 1. (gier, giest) donuk, rengi soluk, kirli, paslı. dingily rengi soluk olarak, paslı olarak. dinginess rengi soluk oluş, donukluk 2. kir, pas. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dirt 1. kir, pislik, çamur, toz 2. leke 3. alçaklık, namussuzluk, değersizlik, işe yaramazlık 4. dedikodu, iğrenç konuşma 5. içinde açık saçık resim ve yazılar bulunan kitap 6. (mad) toprak, çakıl, kum. dirt cheap sudan ucuz, bedava. dirt poor yoksul, fakir. dirt track yarışların yapıldığı toprak yol. pay dirt değerli maden. cevheri 7. iyi netice veren sistem. treat a person like dirt bir kimseyi hiçe saymak, hor görmek, adam yerine koymamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: filth 1. pislik, kir, murdarlık 2. ağzı bozuk olma. filthiness kir, kirlilik, pislik. filthy pis, kirli 3. ahlakı bozuk, iğrenç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: foul 1. iğrenç kerih, tiksindirici, nefret verici 2. kirli, pis, murdar 3. menfur, çirkin, ayıp 4. bozuk 5. sövüp sayma kabilinden 6. fena (hava) 7. dolaşmış, karışmış, birbirine geçmiş 8. midye bağlamış (gemi teknesi) 9. (den.) gambalı çaparız 10. (spor) kurallara aykırı hareket, faul, hatalı vuruş veya davranış 11. dolaşma, karışma 12. çarpışma, bindirme (gemi) foul bill of health (den.) bulaşık patent. foul breath pis nefes. foul copy düzeltmelerle karalanmış nüsha. foulmouthed ağzı bozuk, küfürbaz. foul play kurallara aykırı oyun 13. haince hareket hıyanet, suikast 14. cinayet. foul shot basketbol faul atışı. by fair means or foul iyi veya kötü yola baş vurarak, nasıl olursa olsun. fall foul of çaparız gelmek 15. çatmak, kızdırmak. to play foul hainlik etmek. foully çirkin bir şekilde 16. haince. foulness bozukluk 17. pislik, kir 18. günah. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grime 1. kir, deriye yapışmış kir 2. kirletmek, karartmak. grimy kirli, pis, bulaşık. griminess pislik, kirli oluş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mire 1. çamur, batak 2. kir, pislik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: offsouring 1. süprüntü, çerçöp, kir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: soil 1. kirletmek, lekelemek 2. namusuna leke sürmek 3. kirlenmek, lekelenmek 4. leke, kir 5. çirkef, pislik, çöp 6. gübre. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sullage 1. suyun bıraktığı çamur, mil 2. kir, pislik 3. cüruf. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: suhly 1. kirletmek, lekelemek 2. kirlenmek, lekelenmek 3. kir, leke. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tarnish 1. kirletmek, lekelemek 2. lekelenmek 3. donuklaştırmak, karartmak 4. kararmak, donuklaşmak 5. leke, kir 6. kararma, donuklaşma .

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.3949 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).