Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for yurt (7 entries) (5.8384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yurt-, *yurt*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: yurt n 1: a circular domed dwelling that is portable and self- supporting; originally used by nomadic Mongol and Turkic people of central Asia but now used as inexpensive alternative or temporary housing From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: country 1. memleket, ulus, millet, vatan, yurt 2. taşra 3. kır, sayfiye 4. (huk.) juri 5. taşra veya sayfiyeye ait 6. temiz, taze, çiftlikten yeni gelmiş olan (yiyecek) country club şehirlere yakın kırlık yerde olan golf, tenis ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı kulüp. country cousin taşralı akraba. country gentleman sayfiyede oturan zengin. countryhouse sayfiye evi, yazlık. appeal to the country (ing), (pol.) seçime gitmek. crosscountryrace (spor) kır koşusu. foreign country yabancı memleket. native country ana vatan. trial by the country jüri huzurunda dava. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fatherland 1. anavatan, yurt. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hearth 1. ocak, şömine 2. yurt, aile ocağı 3. (mad) fırında erimiş madenin döküldüğü yer, ocak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: home 1. ev, aile ocağı, yuva, mesken 2. vatan, yurt, memleket 3. bulunulan yer 4. melce, sığınak 5. bazı oyunlarda hedef 6. eve ait, eve mahsus 7. (ing) içişlerine ait 8. yüreğe işleyen, derin 9. oyunlarda hedefe ait 10. eve doğru 11. evde 12. işin iç yüzüne veya insanın vicdanına dokunarak, tam yerine. home base (beysbol.) ev kalesi 13. (den) anayurt üssü 14. merkez. home consumption dahili istihlâk 15. yurt içinde tüketilen maddeler. home economics ev bilgisi, ev bilgisi öğretimi. home office idare merkezi 16. (b.h), (ing) içişleri Bakanlığı. home port demirleme limanı. home room (talebelerin sınıftan sınıfa dolaştıkları okullarda) esas dershane 17. bu sınıftaki öğrenciler. home rule muhtariyet, özerklik, bir eyaletin bağımsız olarak idare edilmesi. Home Secretary (ing) içişleri Bakanı. home trade (ing) iç ticaret. at home evde, kendi evinde 18. memleketinde 19. alışkın 20. kabul günü. come home to çok etkilemek 21. farkına varmak. feel at home kendini rahat hissetmek, yadırgamamak. Make yourself at home. Kendi evinizde imiş gibi hareket edin 22. rahatınıza bakın. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: homeland 1. ana vatan, yurt, memleket. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: yurt 1. yurt, keçe çadır 2. yurda benzer yuvarlak bina.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8384 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).