Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for trail (90 entries) (0.3653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trail-, *trail*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

trail (n) ทางเดิน ทางดิน ทางแคบๆที่เดินได้
trailing edge (n ) แกนใบพัดหรือปีกของเครื่องบิน แกนใบพัดของเรือใบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trail[VT] ตามรอย, See also: สะกดรอย, ติดตาม, Syn. trace, track, hunt
trail[VI] ตาม, See also: สะกดรอย, Syn. trace, track, hunt
trail[VI] เดินอย่างช้าๆ
trail[N] หนทาง, See also: ทางเดิน
trail[N] ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้
trailer[N] ผู้ลาก, See also: รถพ่วง
trailblazer[N] ผู้บุกเบิก
trailing arbutus[N] เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
trailรอยเดิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer-(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailing shoeเกือกเบรกตาม, ฝักเบรกตาม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailing; procumbent; prostrateทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า trail **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
trailThe car left a trail of dust.
trailThe trailer goes with the car.
trailI saw the white trail of his frozen breath.
trailThe hunters trailed the deer over the mountain.
trailThe typhoon left behind a trail of destruction.
trailHe is a trailblazer in this field.
trailHe attached the trailer to his car.
trailHe hit his head against the trail.
trailThe comet leaves a trail of light behind it as it moves.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
trail(n) ทาง,รอยเท้า,ส่วนหาง,ชายกระโปรง
trail(vi) งอกขึ้น,ลากหาง,ตามกลิ่น,ตามรอย
trail(vt) ลาก,เลื้อย,สะกดรอย,ตามกลิ่น
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่[N] track, See also: trail, path, line, Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน, Example: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น, Thai definition: ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน
รถเทรลเลอร์[N] trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
รอย[N] trail, See also: trace, track, path, spoor, Syn. ร่องรอย, Example: นายพรานแกะรอยของเสือโคร่งไปทางชายป่า, Thai definition: รอยที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตา
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
เค้าเดิม[N] trace, See also: trail, vestige, Example: บ้านเรือนในซอยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย, Thai definition: รูปหรือร่องรอยก่อนหน้านี้
พ่วง[V] tow, See also: trail, hitch, take in tow, tug, Example: เทคโนโลยีก่อให้เกิดวิวัฒนาการของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์อีกมากมาย เช่น สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จอภาพแบบสัมผัส, Thai definition: ห้อยท้าย, ติดกันไป
ตามรอย[V] trail, See also: hunt, follow, spy on, Syn. สะกดรอย, Example: นายพรานตามรอยเสือป่าเข้าไปในป่าทั้งที่เป็นเวลาใกล้ค่ำ, Thai definition: ตามไปติดๆ ไม่ให้รู้ตัว โดยสังเกตจากร่องรอยของสิ่งที่ตาม
ติดตาม[V] trail, See also: follow in the track, follow on the hill, Syn. ตามล่า, ตามหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน, Thai definition: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
แกะรอย[V] trail, See also: trace, detect, Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ, Example: นายพรานแกะรอยลูกกวาง, Thai definition: ติดตามหาร่องรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องใน[n.] (khreūang nai) EN: entrails   FR: entrailles [fpl]
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kitjakam nai kān ronnarong hāsīeng) EN: campaign trail   
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way   FR: se frayer un chemin
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment   FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model   FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
เงินปลีก[n.] (ngoenplīk) EN: small change ; coin ; cash   FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
ปืนกล[n.] (peūnkon) EN: machine gun   FR: mitrailleuse [f]
ปืนกลมือ[n.] (peūnkonmeū) EN: burp gun   FR: mitraillette [f]
พวง[n.] (phūang) EN: trail ; train ; string   FR: groupe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAIL T R EY1 L
TRAILS T R EY1 L Z
TRAILS' T R EY1 L Z
TRAILED T R EY1 L D
TRAILER T R EY1 L ER0
TRAILERS T R EY1 L ER0 Z
TRAILING T R EY1 L IH0 NG
TRAILWAYS T R EY1 L W EY2 Z
TRAILHEAD T R EY1 L HH EH2 D
TRAILWAYS' T R EY1 L W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trail (v) (t r ei1 l)
trails (v) (t r ei1 l z)
trailed (v) (t r ei1 l d)
trailer (n) (t r ei1 l @ r)
trailers (n) (t r ei1 l @ z)
trailing (v) (t r ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuo1 che1, 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle) [Add to Longdo]
拖车头[tuo1 che1 tou2, 拖車頭] trailer truck [Add to Longdo]
线索[xian4 suo3, 線索] trail; clues; thread (of a story) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Bandende {n}; Nachspann {m}trailer [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]
Nachlauf {m}trail [Add to Longdo]
Pfad {m}; Trampelpfad {m} | Pfade {pl}; Trampelpfade {pl}trail | trails [Add to Longdo]
Rauchfahne {f}trail of smoke [Add to Longdo]
Schleifreinigung {f}trailing [Add to Longdo]
Wanderweg {m}trail; footpath [Add to Longdo]
Wegbereiter {m}; Bahnbrecher {m}; Pionier {m}trailblazer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trail \Trail\ (tr[=a]l), v. t. [imp. & p. p. {Trailed}; p. pr. & vb. n. {Trailing}.] [OE. trailen, OF. trailler to trail a deer, or hunt him upon a cold scent, also, to hunt or pursue him with a limehound, F. trailler to trail a fishing line; probably from a derivative of L. trahere to draw; cf. L. traha a drag, sledge, tragula a kind of drag net, a small sledge, Sp. trailla a leash, an instrument for leveling the ground, D. treilen to draw with a rope, to tow, treil a rope for drawing a boat. See {Trace}, v. t.] [1913 Webster] 1. (a) To hunt by the track; to track. (b) to follow behind. (c) To pursue. --Halliwell. [1913 Webster +PJC] 2. To draw or drag, as along the ground. [1913 Webster] And hung his head, and trailed his legs along. --Dryden. [1913 Webster] They shall not trail me through their streets Like a wild beast. --Milton. [1913 Webster] Long behind he trails his pompous robe. --Pope. [1913 Webster] 3. (Mil.) To carry, as a firearm, with the breech near the ground and the upper part inclined forward, the piece being held by the right hand near the middle. [1913 Webster] 4. To tread down, as grass, by walking through it; to lay flat. --Longfellow. [1913 Webster] 5. To take advantage of the ignorance of; to impose upon. [Prov. Eng.] [1913 Webster] I presently perceived she was (what is vernacularly termed) trailing Mrs. Dent; that is, playing on her ignorance. --C. Bronte. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trail \Trail\, v. i. 1. To be drawn out in length; to follow after. [1913 Webster] When his brother saw the red blood trail. --Spenser. [1913 Webster] 2. To grow to great length, especially when slender and creeping upon the ground, as a plant; to run or climb. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trail \Trail\, n. 1. A track left by man or beast; a track followed by the hunter; a scent on the ground by the animal pursued; as, a deer trail. [1913 Webster] They traveled in the bed of the brook, leaving no dangerous trail. --Cooper. [1913 Webster] How cheerfully on the false trail they cry! --Shak. [1913 Webster] 2. A footpath or road track through a wilderness or wild region; as, an Indian trail over the plains. [1913 Webster] 3. Anything drawn out to a length; as, the trail of a meteor; a trail of smoke. [1913 Webster] When lightning shoots in glittering trails along. --Rowe. [1913 Webster] 4. Anything drawn behind in long undulations; a train. "A radiant trail of hair." --Pope. [1913 Webster] 5. Anything drawn along, as a vehicle. [Obs.] [1913 Webster] 6. A frame for trailing plants; a trellis. [Obs.] [1913 Webster] 7. The entrails of a fowl, especially of game, as the woodcock, and the like; -- applied also, sometimes, to the entrails of sheep. [1913 Webster] The woodcock is a favorite with epicures, and served with its trail in, is a delicious dish. --Baird. [1913 Webster] 8. (Mil.) That part of the stock of a gun carriage which rests on the ground when the piece is unlimbered. See Illust. of {Gun carriage}, under {Gun}. [1913 Webster] 9. The act of taking advantage of the ignorance of a person; an imposition. [Prov. Eng.] [1913 Webster] {Trail boards} (Shipbuilding), the carved boards on both sides of the cutwater near the figurehead. {Trail net}, a net that is trailed or drawn behind a boat. --Wright. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: trail n 1: a track or mark left by something that has passed; "there as a trail of blood"; "a tear left its trail on her cheek" 2: a path or track roughly blazed through wild or hilly country 3: evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}] v 1: to lag or linger behind; "But in so many other areas we still are dragging" [syn: {drag}, {trail}, {get behind}, {hang back}, {drop behind}, {drop back}] 2: go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn: {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase}, {dog}, {go after}, {track}] 3: move, proceed, or walk draggingly or slowly; "John trailed behind his class mates"; "The Mercedes trailed behind the horse cart" [syn: {trail}, {shack}] 4: hang down so as to drag along the ground; "The bride's veiled trailed along the ground" 5: drag loosely along a surface; allow to sweep the ground; "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long scarf behind her" [syn: {trail}, {train}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3653 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).