Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for sie (114 entries) (0.343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sie-, *sie*. Possible hiragana form: しえ
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
siesta (n ) n. a short sleep in the afternoon esp. in warm countries: take/have a siesta The stores all close after lunvh when everyone takes a siesta

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siege[N] การโอบล้อม, See also: การล้อมโจมตี, Syn. attack, onslaught
siege[N] ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, บัลลังก์
siege[N] ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน
siege[VT] ล้อมโจมตี, See also: โจมตี, บุกรุก, โอบล้อม
sieve[N] ตะแกรง, See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง, Syn. mesh, sifter, screen
sieve[N] คนปากเปราะ, See also: คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve[VI] กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sieve[VT] กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow
sienna[N] ดินเผา
sierra[N] เทือกเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve cellเซลล์ตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve elementเซลล์ลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve of Eratosthenesตะแกรงเอราทอสเทนีส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sieve plateแผ่นตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tubeท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tube memberเซลล์ท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า sie **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
sieThere are clumps of daisies here and there.
sieThat little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.
sieIn a way, Susie seems like my mother.
sieElectrical appliances have made housework easier.
sieThis tape recorder will make it easier for us to learn English.
sieSome believe Nessie lives in this lake.
sieWhich is easier, this book or that book?
sieWhich is easier to read, this book or that one?
sieThis problem is easier than that.
sieThese books are easier than those books.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siege(ซีจฺ) n. การโอบล้อม,การล้อม,การล้อมโจมตี,การกลุ้มรุม,ฐานะ,ตำแหน่ง -Phr. (lay siege to โอบล้อม) vt. โอบล้อม,ล้อมรอบ., See also: siegeable adj., Syn. campaign,effort ###A. lull,pause
sierra(เซีย'ระ) n.เทือกเขา,เทือกเขารูปฟันเลื่อย
siesta(ซิเอส'ทะ) n. การพักเที่ยงหรือการงีบหลับตอนเที่ยง ,การนอนกลางวัน, Syn. nap,afternoon rest
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง,กระชอน,ตาข่ายกรอง,คนปากไว,คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt.,vi. ร่อน,ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift

English-Thai: Nontri Dictionary
siege(n) การโอบล้อม,การรุกเร้า,การล้อมรอบ
siege(vt) กลุ้มรุม,รุกเร้า,โอบล้อม,ล้อมรอบ
sierra(n) เทือกเขา,ทิวเขา
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve(vt) ลอด,ร่อน,เลือกเฟ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
แร่ง[N] strainer, See also: sieve, Thai definition: เครื่องร่อนของละเอียด
ตะแกรง[N] sieve, See also: grate, screen, Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง, Example: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
อาเซีย[n. prop.] (Asīa) EN: Asia   FR: Asie [f]
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes

CMU English Pronouncing Dictionary
SIE S IY1
SIE EH1 S AY1 IY1
SIEG S IY1 G
SIES S IY1 Z
SIEM S IY1 M
SIEK S IY1 K
SIEH S IY1
SIEW S UW1
SIEJA S EY1 JH AH0
SIEMS S IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
siege (n) (s ii1 jh)
sieve (v) (s i1 v)
Siegel (n) (s ii1 g @ l)
siecle (n) (s i e1 k @ l)
sieges (n) (s ii1 jh i z)
sienna (n) (s i1 e1 n @)
sierra (n) (s i1 e@1 r @)
siesta (n) (s i1 e1 s t @)
sieved (v) (s i1 v d)
sieves (v) (s i1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
午觉[wu3 jiao4, 午覺] siesta; afternoon nap [Add to Longdo]
围城[wei2 cheng2, 圍城] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial [Add to Longdo]
塞拉利昂[Sai4 la1 li4 ang2, 塞拉利昂] Sierra Leone [Add to Longdo]
希沃特[Xi1 wo4 te4, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]
瓜达拉马[Gua1 da2 la1 ma3, 瓜達拉馬] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid) [Add to Longdo]
瓜达拉马山[Gua1 da2 la1 ma3 shan1, 瓜達拉馬山] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid) [Add to Longdo]
筛子[shai1 zi5, 篩子] sieve [Add to Longdo]
[bu4, 篰] sieve-like utensil [Add to Longdo]
[xi3, 簁] sieve; to sift, to strain [Add to Longdo]
西弗[Xi1 fu2, 西弗] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジーメンス[じーめんす, ji-mensu] Siemens [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sieเขาผู้หญิง หรือ เขาหลายๆ คน (ไม่จำเป็นต้องผู้หญิงอย่างเดียว)
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß.
sie(Pron.) พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์) เช่น Wer liebt sie?
sie(Pron.) พวกเขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานพหูพจน์) เช่น Sie sind groß.
sie(Pron.) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. เพศหญิง) เช่น Wer liebt sie?
sie(Pron.) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß.
siebenเจ็ด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belagerung {f} | Belagerungen {pl}siege | sieges [Add to Longdo]
Sieb {n}; Durchschlag {m}colander [Add to Longdo]
Sieb {n}; Durchschlag {m}sieve [Add to Longdo]
Sieb {n} | Siebe {pl}sifter | sifters [Add to Longdo]
Sieb {n} (für Flüssigkeiten)strainer [Add to Longdo]
Sieb {n} (für Sand)riddle screen [Add to Longdo]
Siebanalyse {f}sieve analysis [Add to Longdo]
Siebanlage {f}sieving plant [Add to Longdo]
Siebdruck {m}silk-screen printing; screen printing [Add to Longdo]
Siebdrucker {m}screen printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝利者[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
勝者[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
勝負[しょうぶ, shoubu] Sieg_oder_Niederlage, Spiel [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] Sieg_des_Guten [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] SIEGEL, STEMPEL [Add to Longdo]
[ほう, hou] SIEGEL [Add to Longdo]
栄冠[えいかん, eikan] Siegerkranz, Lorbeerkranz [Add to Longdo]
沸点[ふってん, futten] Siedepunkt [Add to Longdo]
沸騰点[ふっとうてん, futtouten] Siedepunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: sie [ziː] she; them From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Sie [ziː] you From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: sie [ziː] (n) , pl. they

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.343 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).