Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for sei (180 entries) (0.361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sei-, *sei*. Possible hiragana form: せい
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

seiesmology (n ) วิทยาแผ่นดินไหว
seizure (n) การยึดทรัพย์
seizure[seizure] Technological advancements continue to provide innovative ways of enhancing patient care in medicine. In particular, the growing popularity of smartphone technology has seen the recent emergence of a myriad of healthcare applications (or apps) that promise to help shape the way in which health information is delivered to people worldwide. While limited research already exists on a range of such apps, our study is the first to examine the salient features of smartphone applications as they apply to the area of seizure management. For the purposes of this review, we conducted a search of the official online application stores of the five major smartphone platforms: iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile and Nokia-Symbian. Apps were included if they reported to contain some information or tools relating to seizure management and excluded if they were aimed exclusively at health professionals. A total of 28 applications met these criteria. Overall, we found an increasing number of epilepsy apps available on the smartphone market, but with only a minority offering comprehensive educational information alongside tools such as seizure diaries, medication tracking and/or video recording.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Seine[N] แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
seine[VI] จับปลาด้วยอวน, See also: วางอวน
seism[N] แผ่นดินไหว, Syn. earthquake
seize[VT] ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
seize[VT] ฉวยโอกาส, See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ, Syn. take advantage of, grab, utilize
seize[VT] เข้าครอบงำจิตใจ, See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ, Syn. possess, overwhelm
seize[VT] จับกุม, See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ, Syn. arrest, capture, catch, snatch
seize[VT] เข้าใจ
seize[VT] อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย), See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์, Syn. take possession of

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seisinการยึดถือครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seismicไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic explorationการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic faciesชุดลักษณ์เคลื่อนไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic focus; focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic sea wave; earthquake sea wave; seimic surgeคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic sequenceชุดลำดับชั้นหินคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic stratigraphyการลำดับชั้นหินจากคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic waveคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า sei **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
seiKen is older than Seiko.
seiJim seized Julie by the arm.
seiSeiko has no sisters.
seiOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.
seiThe Seine flows through Paris.
seiI can't seize the meaning.
seiThe tarantula seized its victim very quickly.
seiParis, which is on the Seine, is a beautiful city.
seiThe river which flows through Paris is the Seine.
seiMulligan has been riding high since he seized the crown in a come-from-behind victory 14 months ago.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seigneur(ซีนเยอ') n. เจ้าผู้ครองศักดินา (ในแคนาดา) ,ขุนนาง,ขุนนางศักดินา., See also: seigneurial adj. pl. seigneurs
seigneury(ซีน'ยะรี) n. (ในแคนาดา) ที่ดินศักดินาที่ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
seignior(ซีน'เยอะ) n. เจ้าผู้ครองศักดินา,เจ้าของที่ดิน,ขุนนาง,เจ้าศักดินา (lord,ruler)
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.
seism(ไซ'ซึม,-ซัม) n. แผ่นดินไหว
seismal(ไซซ'เมิล) adj. =seismic (ดู)
seismic(ไซซ'มิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากแผ่นดินไหว, Syn. seismal,seismical, See also: seismically adv.
seismogram(ไซซ'มะแกรม) n. บันทึกของ seismograph
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical) adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห
seize(vt) ฉวย,ยึด,จับกุม,ครอบครอง,ถือโอกาส
seizure(n) การฉวย,การยึด,การจับกุม,การยึดครอง,การเป็นลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัดทรัพย์[V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
มั่วนิ่ม[V] seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)
ยึดอำนาจ[V] seize the power, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501, Thai definition: ใช้กำลังและยุทธวิธีถือเอาอำนาจ
เข้ายึดครอง[V] seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
คว้าโอกาสที่ดี[V] seize the opportunity, Ant. ปล่อยโอกาสที่ดี, Example: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ
ยึดทรัพย์[V] seize property, See also: seize assets, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. ไถ่ถอนทรัพย์, Example: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถยึดทรัพย์นักการเมืองได้เพียงรายหรือสองราย, Thai definition: ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ตามคำพิพากษา
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
ยึด[V] confiscate, See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound, Example: รถของเขาถูกยึดเพราะหาเงินมาผ่อนไม่ทัน, Thai definition: ถือสิทธิครอบครองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
ยื้อยุด[V] pull, See also: seize, wrest, draw, hold back, restrain, Syn. ฉุด, รั้ง, Ant. ผลักไส, Example: หญิงชรากัดฟันเดิน แต่เหมือนมีใครยื้อยุดให้ก้าวขาไม่ออก, Thai definition: ฉุดรั้งไว้
กุมอำนาจ[V] seize power, See also: hold power, be in power, wield power, be in the saddle, Example: ช่วงพ.ศ.สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเศษๆ เป็นช่วงที่กลุ่มอำนาจใหม่สามารถกุมอำนาจในประเทศได้เด็ดขาด, Thai definition: ยึดอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEIB S IY1 B
SEIP S IY1 P
SEIF S IY1 F
SEIN S AY1 N
SEID S AY1 D
SEIM S AY1 M
SEIX S IY1 K S
SEIS S IY1 S
SEIL S AY1 L
SEIKO S EY1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Seita (n) (s ei1 t @)
Seiji (n) (s ei1 jh ii)
seine (v) (s ei1 n)
seize (v) (s ii1 z)
seined (v) (s ei1 n d)
seines (v) (s ei1 n z)
seized (v) (s ii1 z d)
seizes (v) (s ii1 z i z)
Seiichi (n) (s ei1 ii ch ii)
seining (v) (s ei1 n i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せい, sei] (n) นามสกุล
性別[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
精一杯[せいいっぱい, seiippai] (adj adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
政治[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
政治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
政治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง
性格[せいかく, seikaku] (n) 1.นิสัย 2.ลักษณะนิสัย
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

[せい, sei] ส่วนสูง
生化学[せいかがく, seikagaku] (n ) ชีวเคมี , See also: R. biochemical
正確[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
世紀[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุคสมัย
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
請求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) ใบแจ้งหนี้
正義[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
正弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
精算表[せいさんひょう, seisanhyou] กระดาษทำการ
精算表[せいさんひょう, seisanhyou] Working paper

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
成長[せいちょう, seichou] Thai: การเจริญเติบโต

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不失时机[bu4 shi1 shi2 ji1, 不失時機] seize the opportune moment; lose no time [Add to Longdo]
分秒必争[fen1 miao3 bi4 zheng1, 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts [Add to Longdo]
地震仪[di4 zhen4 yi2, 地震儀] seismometer [Add to Longdo]
地震区[di4 zhen4 qu1, 地震區] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
地震学[di4 zhen4 xue2, 地震學] seismology; science of earthquakes [Add to Longdo]
地震学家[di4 zhen4 xue2 jia1, 地震學家] seismologist; earthquake scientist [Add to Longdo]
地震带[di4 zhen4 dai4, 地震帶] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
地震波[di4 zhen4 bo1, 地震波] seismic wave [Add to Longdo]
地震活动带[di4 zhen4 huo2 dong4 dai4, 地震活動帶] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
塞纳河[Sai1 na4 he2, 塞納河] Seine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
セイバー(P);セーバー;サーベル;サーブル[, seiba-(P); se-ba-; sa-beru ; sa-buru] (n) (サーブル is usu. in fencing; サーベル in cavalry) sabre (fre [Add to Longdo]
セイファート銀河[セイファートぎんが, seifa-to ginga] (n) Seyfert galaxy [Add to Longdo]
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei [Add to Longdo]
セイフティボックス[, seifuteibokkusu] (n) (1) safe deposit box (wasei [Add to Longdo]
セイボリー[, seibori-] (n) savory (herb) [Add to Longdo]
セイヨウキヅタ[, seiyoukiduta] (n) English ivy (Hedera helix); common ivy [Add to Longdo]
セイラー[, seira-] (n) sailer [Add to Longdo]
セイリング[, seiringu] (n) sailing [Add to Longdo]
セイルフィンモーリー;セイルフィン・モーリー[, seirufinmo-ri-; seirufin . mo-ri-] (n) sailfin molly (Poecilia velifera); Yucatan molly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]
制御[せいげん, seigen] control (vs), control field [Add to Longdo]
制御シーケンス[せいぎょシーケンス, seigyo shi-kensu] control sequence [Add to Longdo]
制御システム[せいぎょシステム, seigyo shisutemu] control system [Add to Longdo]
制御ストリング[せいぎょすとリング, seigyosuto ringu] control string [Add to Longdo]
制御データ項目[せいぎょデータこうもく, seigyo de-ta koumoku] control data item [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
seiเป็น อยู่ คือ, See also: sein
seienเป็น อยู่ คือ, See also: sein
seinของเขา, ของมัน
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
seinของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น sein altes Haus
seinของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น sein alter Tisch, sein altes Haus
seine, See also: sein
seine1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seine alte Hose
seine2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seine alten Tische, seine alten Häuser, seine alten Hosen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
seine Auserwähltehis number one girl [Add to Longdo]
sein Auskommen habento make a living [Add to Longdo]
seinen Bankrott erklärento declare oneself bankrupt [Add to Longdo]
seinen Beitritt erklären; Mitglied werden; seine Mitgliedschaft erklärento become a member [Add to Longdo]
Beschlagnahmung {f}; Beschlagnahme {f}; Einzug {m} | Beschlagnahmungen {pl}seizure | seizures [Add to Longdo]
Besitzergreifung {f}; (gewaltsame) Besitznahme {f}seizure [Add to Longdo]
Einnahme {f}; Besetzung {f}; Kapern {n}seizure [Add to Longdo]
sein Einverständnis geben (zu)to (give one's) consent (to) [Add to Longdo]
Erdbebenherd {m}seismic focus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
seize(numéro) สิบหก, 16

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世紀[せいき, seiki] Jahrhundert [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]
[かわ, kawa] Seite [Add to Longdo]
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
[せい, sei] System, Gesetz [Add to Longdo]
制動機[せいどうき, seidouki] Bremse [Add to Longdo]
制度[せいど, seido] System, Organisation, Wesen [Add to Longdo]
制御[せいぎょ, seigyo] Baendigung, Zuegelung, Kontrolle [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] Eroberung, Beherrschung, -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SEI Software Engineering Institute From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: sei six

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.361 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).