Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rand (121 entries) (0.2099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rand-, *rand*.
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rand[N] ขอบ
randy[ADJ] ลามก, See also: มีตัณหาราคะ
random[ADJ] โดยการสุ่ม
random[ADJ] ซึ่งไม่มีแบบแผน, See also: ตามอำเภอใจ, Syn. haphazard
randomly[ADV] อย่างไร้แบบแผน, Syn. incoherently
randomise[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomize[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomness[N] ความไม่มีแบบแผน
random-access memory[N] หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
randomสุ่ม, สุ่ม ๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
randomสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fileแฟ้มสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fluctuationการขึ้นลงแบบสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random matingการจับคู่แบบสุ่ม [ดู panmixia] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random number generatorตัวสร้างเลขสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rand **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
randGrandpa bought it for me!
rand"There," said the granddaughter, "that's just the place."
rand"This brand is very mild," Dad said.
randAs it happened, my grandmother was not at home that day.
randAs it happened, my grandmother was not at home.
randHow old is your grandfather?
randYour grandmother is a charming lady.
randYour voice reminds me of my late grand mother.
randA sale of quality-brand goods is being held at that department.
randThat painting by Rembrandt is a work of art.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rand(แรนดฺ) n. แถบหนังในรองเท้าบริเวณสันเท้า,ที่ราบสูงริมแม่น้ำ,คันนา,คันดิน,ขอบ
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
random fileแฟ้มสุ่มหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บระเบียน (record) กระจายออกไปในเนื้อที่จัดเก็บบนสื่อต่าง ๆ (medium) โดยไม่เรียงไปตามลำดับก่อนหลังอย่างแฟ้มลำดับ (sequential file) ตำแหน่งของระเบียนมักจะขึ้นอยู่กับเขตหลัก (key field) เขตหลักนี้จะขึ้นกับฟังก์ชันแบบแฮช (hashing function) เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนในที่จัดเก็บมีความหมายเหมือน direct fileดู random access ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรม[N] Random Access Memory, See also: RAM, Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
ตะลุมพุก[N] Randia uliginosa Poir., See also: kind of plant, Syn. ไม้ตะลุมพุก, กระลำพุก, กระลุมพุก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Randia uliginosa Poir. ในวงศ์ Rubiaceae
การสุ่มตัวอย่าง[N] random sampling, Example: งานวิจัยหลายๆ ชิ้นมีการสุ่มตัวอย่างประชากรที่หลากหลาย ทำให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ, Thai definition: การหาตัวอย่างเพื่อแทนกลุ่มโดยไม่เฉพาะเจาะจง เช่น การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจคุณภาพ
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random   
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk praphēt) EN: ledger   FR: grand-livre [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house   FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
เบอร์ใหญ่[n. exp.] (boē yai) EN: large size   FR: grande taille [f]
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau

CMU English Pronouncing Dictionary
RAND R AE1 N D
RANDI R AE1 N D IY0
RANDO R AA1 N D OW0
RANDS R AE1 N D Z
RANDY R AE1 N D IY0
RANDA R AA1 N D AH0
RANDAL R AE1 N D AH0 L
RANDOL R AE1 N D AH0 L
RANDLE R AE1 N D AH0 L
RAND'S R AE1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rand (n) (r a1 n d)
rands (n) (r a1 n d z)
randy (j) (r a1 n d ii)
random (n) (r a1 n d @ m)
Randall (n) (r a1 n d @ l)
randier (j) (r a1 n d i@ r)
Randolph (n) (r a1 n d o l f)
randiest (j) (r a1 n d i i s t)
randomly (a) (r a1 n d @ m l ii)
randomness (n) (r a1 n d @ m n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然事件[ou3 ran2 shi4 jian4, 偶然事件] random accident; chance event [Add to Longdo]
散记[san3 ji4, 散記] random jottings; travel notes [Add to Longdo]
随机存取[sui2 ji1 cun2 qu3, 隨機存取] random access (memory) [Add to Longdo]
随机存取存储器[sui2 ji1 cun2 qu3 cun2 chu3 qi4, 隨機存取存儲器] random access memory (RAM) [Add to Longdo]
随机存取记忆体[sui2 ji1 cun2 qu3 ji4 yi4 ti3, 隨機存取記憶體] Random access memory (RAM) [Add to Longdo]
随机数[sui2 ji1 shu4, 隨機數] random number [Add to Longdo]
随机时间[sui2 ji1 shi2 jian1, 隨機時間] random period of time; random interval [Add to Longdo]
杂感[za2 gan3, 雜感] random thoughts (a literary genre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランダマイズルーチン[, randamaizuru-chin] (n) {comp} randomizing routine [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] (n) {comp} randomizing technique [Add to Longdo]
ランダム[, randamu] (adj-na,n,adj-no) random; (P) [Add to Longdo]
ランダムアクセス[, randamuakusesu] (n) {comp} random access [Add to Longdo]
ランダムアクセスメモリ;ランダムアクセスメモリー[, randamuakusesumemori ; randamuakusesumemori-] (n) {comp} random access memory; RAM [Add to Longdo]
ランダムアクセスメモリキャッシュ;ランダムアクセスメモリーキャッシュ[, randamuakusesumemorikyasshu ; randamuakusesumemori-kyasshu] (n) {comp} random access memory cache [Add to Longdo]
ランダムウォーク[, randamuuo-ku] (n) {math} random walk [Add to Longdo]
ランダムウオーク[, randamuuo-ku] (n) random walk [Add to Longdo]
ランダムサンプリング[, randamusanpuringu] (n) random sampling [Add to Longdo]
ランダムジッタ[, randamujitta] (n) {comp} RJ; random jitter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ランダムアクセス[らんだむあくせす, randamuakusesu] random access [Add to Longdo]
ランダムアクセスメモリ[らんだむあくせすめもり, randamuakusesumemori] random access memory (RAM) [Add to Longdo]
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter [Add to Longdo]
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display [Add to Longdo]
ランダムファイル[らんだむふぁいる, randamufairu] random file [Add to Longdo]
乱呼出し[らんよびだし, ranyobidashi] random access [Add to Longdo]
乱数[らんすう, ransuu] random number [Add to Longdo]
乱数生成[らんすうせいせい, ransuuseisei] random number generation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressrechnung {f}randomizing [Add to Longdo]
Direktzugriff {m}; Zufallszugriff {m}random access [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}random access memory (RAM) [Add to Longdo]
Rändelknopf {m}knurled knob [Add to Longdo]
Rändelmutter {f}knurled nut [Add to Longdo]
Rändelrad {n}thumb wheel [Add to Longdo]
Rändelbereich {m}knurled area [Add to Longdo]
Rändelschraube {f} [techn.]finger screw; knurled-head screw; knurled screw [Add to Longdo]
Rand {m}brim [Add to Longdo]
Rand {m} | Ränder {pl}brink | brinks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rand \Rand\ (r[a^]nd), n. [AS. rand, rond; akin to D., Dan., Sw., & G. rand, Icel. r["o]nd, and probably to E. rind.] 1. A border; edge; margin. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] 2. A long, fleshy piece, as of beef, cut from the flank or leg; a sort of steak. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 3. A thin inner sole for a shoe; also, a leveling slip of leather applied to the sole before attaching the heel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rand \Rand\ (r[a^]nd), n. [D.] (D. pron. r[.a]nt) Rim; edge; border. [South Africa] 2. The monetary unit of the Union of South Africa. [PJC] {The Rand}, a rocky gold-bearing ridge in South Africa, about thirty miles long, on which Johannesburg is situated; also, the gold-mining district including this ridge. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rand \Rand\, v. i. [See {Rant}.] To rant; to storm. [Obs.] [1913 Webster] I wept, . . . and raved, and randed, and railed. --J. Webster. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rand n 1: the basic unit of money in South Africa; equal to 100 cents 2: United States writer (born in Russia) noted for her polemical novels and political conservativism (1905-1982) [syn: {Rand}, {Ayn Rand}] 3: a rocky region in the southern Transvaal in northeastern South Africa; contains rich gold deposits and coal and manganese [syn: {Witwatersrand}, {Rand}, {Reef}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: RAND Rural Area Network Design From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: rand border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim rand From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: rand [rã] rand From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: rand rand From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rand‐ peripheral From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rand [rɑnt] border margin outskirts; periphery border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim rand From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rand [rant] (n) , s.(m ) boarder; border; brim; brink; edge; fringe; margin; rim; side; verge From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rand... [rant] surrounding

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2099 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).