Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for qu (161 entries) (0.2349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qu-, *qu*.
English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

quackery (n ) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว
quaint (adj) มหัศจรรย์, น่าพิศวง
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ
quantificationการทำให้เป็นตัวเลข
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,
quantity (n) ปริมาณ, จำนวน
quantum leap (n) การเพิ่มขึ้น หรือก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
See also: S. quantum jump,
quark (n) ปัจจุบันมี 6 ชนิด http://www.rmutphysics.com/charud/PDF-learning/1/LEP.pdf
quarter (n) ไตรมาส
quartermaster (n ) นายกราบ (ทหารเรือ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qua[PREP] ในบทบาทของ
quad[N] สี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. quadrangle, quadrate, square, Ant. circle
quad[N] ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, See also: แท่งตะกั่ว ชิ้นใหญ่ที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, Syn. quadrat
quad[N] ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน, Syn. quadruplet
quad[ADJ] ประกอบด้วยคน 4 คน, See also: ประกอบด้วยของ 4 อย่าง, Syn. quadruplet
quan[SL] การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Syn. quant
quay[N] ท่าเรือ, See also: สถานที่สำหรับเรือเข้าเทียบ
quid[N] ก้อนยาสูบที่เคี้ยวในปาก
quid[N] 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ, See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
quip[N] คำพูดหลักแหลม, See also: คำคม, Syn. jest, repartee, pun, joke

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
quack๑. หมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ medicaster]๒. แพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quack๑. หมอเถื่อน, หมอกุ๒. อวดอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quackeryการเป็นแพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrangularเป็นสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrangular prismปริซึมสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrantเสี้ยวเดียว, จตุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantเสี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrantจตุภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrantanopia; hemianopia, quadrantic; quadrantanopsiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantanopsia; hemianopia, quadrantic; quadrantanopiaตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ tetartanopia; tetartanopsia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า qu **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
qu"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
qu"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
qu"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
quWe will begin by considering the concept of "quota".
qu"How do you feel?", he inquired.
qu"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
quTen dimes are equal to one dollar.
quIt is a little after a quarter to eleven.
quDo you think you can get me to Union Station by quarter after?
quIt has gone a quarter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham
quad(ควอด) n. รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,ก้อนตะกั่ว,คุก, Syn. quadrangle,quadruplet
quaddraควอดดรา <คำอ่าน>เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์แมคอินทอชรุ่นหนึ่ง ใช้ตัวประมวลผลรุ่น 68040 ปฏิบัติงานได้เร็วมาก ราคาค่อนข้างแพง
quadrangle(ควอด'แรงเกิล) n. รูปสี่เหลี่ยม,เนื้อที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,อาคารที่สร้างรอบลานสี่เหลี่ยม, See also: quadrangular adj.
quadrant(ควอด'เรินทฺ) n. เสี้ยวหนึ่งของวงกลม (มีค่าarcเท่ากับ90องศา), See also: quadrantal adj.
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
quadrature(ควอด'ระเชอะ) n. การหาพื้นที่,สภาวะที่วัตถุในท้องฟ้าที่เส้นแวงต่างกัน90องศา
quadrennial(โควเดรน'เนียล) adj.,n. (เหตุการณืที่) เกิดขึ้นทุก4ปี
quadri-Pref. "4", Syn. quadr-

English-Thai: Nontri Dictionary
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
quadrant(n) หนึ่งในสี่
quadratic(adj) ที่เป็นกำลังสอง
quadratic(n) สมการกำลังสอง
quadrilateral(adj) มีสี่ด้าน,มีสี่ข้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างคำพูด[V] quote, Example: แหล่งข่าวอ้างคำพูดของนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้, Thai definition: กล่าวถึงคำพูดที่พูดออกไป
นานโข[ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
รวดเร็วทันใจ[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
สงบนิ่ง[ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
จมูกไว[ADJ] quick to know, Ant. จมูกช้า, Example: ฉันต้องเอาตัวรอดโดยต้องเป็นคนหูตาไว เป็นคนจมูกไว, Thai definition: ได้กลิ่นไว, ได้ข่าวเร็ว, Notes: (ปาก)
จ่อคิว[V] queue up, Example: นายไพบูลย์จ่อคิวโครงการที่รอขึ้นเขียงพิจารณา, Thai definition: รอลำดับอย่างกระชั้น
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ตั้งกระทู้[V] interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai definition: ยกประเด็นถาม
ระบบควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: Q.C., Syn. ระบบคิวซี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QU K UW1
QUA K W AA1
QUO K W OW1
QUI K W IY1
QUE K Y UW1
QUAI K IY1
QUAI K EY1
QUIT K W IH1 T
QUIZ K W IH1 Z
QUID K W IH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quo (n) (k w ou1)
qua (in) (k w ei)
quad (n) (k w o1 d)
quay (n) (k ii1)
quid (n) (k w i1 d)
quin (n) (k w i1 n)
quip (v) (k w i1 p)
quit (v) (k w i1 t)
quiz (v) (k w i1 z)
Quina (n) (k ii1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心语[zhong1 xin1 yu3, 中心語] qualified word [Add to Longdo]
二次函数[er4 ci4 han2 shu4, 二次函數] quadratic function [Add to Longdo]
二次多项式[er4 ci4 duo1 xiang4 shi4, 二次多項式] quadratic polynomial [Add to Longdo]
二次方程[er4 ci4 fang1 cheng2, 二次方程] quadratic equation [Add to Longdo]
份量[fen4 liang4, 份量] quantity [Add to Longdo]
[Qu1, 佉] surname Qu [Add to Longdo]
佉卢文[Qu1 Lu2 wen2, 佉盧文] Kharosthi (ancient language of central Asia) [Add to Longdo]
佉卢虱底文[Qu1 lu2 shi1 di3 wen2, 佉盧蝨底文] Kharosthi (ancient language of central Asia) [Add to Longdo]
[qu2, 佢] he (Cantonese) [Add to Longdo]
[quan2, 佺] immortal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
キューイング[きゅーいんぐ, kyu-ingu] queuing [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาระ
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Abfragekriterium {n}qualifier [Add to Longdo]
Abfragesprache {f}query language; retrieval language [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Abnahmemenge {f} von ... Stückquantity of ... units [Add to Longdo]
Abschrecken {n} (von Stahl)quenching (of steel) [Add to Longdo]
Achteltakt {m} [mus.]quaver time [Add to Longdo]
Ätzkalk {m}; ungelöschter Kalkquicklime [Add to Longdo]
Anfrage {f}query; request [Add to Longdo]
Anführungszeichen {n}; Anführungsstrich {m} | Anführungszeichen unten | Anführungszeichen obenquotation mark; inverted comma [Br.]; quote | quote | unquote [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
quarante(numéro) สี่สิบ, 40
quatorze(numéro) สิบสี่, 14
quatre(numéro) สี่, 4
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque. , See also: S. n'importe quel,

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分量[ぶんりょう, bunryou] Quantitaet, Menge, Dosis [Add to Longdo]
品質[ひんしつ, hinshitsu] Qualitaet, Guete [Add to Longdo]
多寡[たか, taka] Quantitaet, -Zahl,-Anzahl, -Betrag [Add to Longdo]
平方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
悩ます[なやます, nayamasu] quaelen, plagen, belaestigen [Add to Longdo]
[ぼう, bou] Quaste, Franse, Bueschel [Add to Longdo]
検疫[けんえき, ken'eki] Quarantaene [Add to Longdo]
正方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
水銀[すいぎん, suigin] Quecksilber [Add to Longdo]
水銀柱[すいぎんちゅう, suiginchuu] Quecksilbersaeule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: qu' [k] that; who

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2349 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).