Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for posta (5 entries) (6.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posta-, *posta*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: posta mail, post From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mail 1. posta 2. posta arabası 3. (A.B.D.) postaya vermek, posta ile göndermek. mail train posta treni. firstclass mail en yüksek posta ücretine tabi adi mektup. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: picket 1. kazık 2. (ask.) ileri karakol, posta 3. inzibat postası 4. grev gözcüsü 5. kazıklarla etrafını çevirmek, kazık dikerek çit yapmak 6. hayvanı iple kazığa bağlamak 7. nöbetçi veya karakol koymak 8. karakol vazifesini yapmak 9. grev gözcülüğü yapmak. pick et fence kazıklardan yapılmış çit. picket line grev gözcülerinin meydana getirdiği hat. picket rope hayvanı kazığa bağlayacak ip. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: round 1. yuvarlak şey, daire 2. dönerek yapılan dans 3. devir, posta, sefer 4. sıra 5. birbirini takip eden birkaç sesle okunan şarkı, kanon 6. atış 7. birkaç top ve tüfeğin birer defa ateş etmesi 8. boksta ravnt. round of applause alkış tufanı. a round of drinks on me herkese benden birer bardak içki. go the round ağızdan ağza dolaşmak. in the round güz. san. müstakil (kabartma gibi bir zemine yapışık olmayan heykel) make the round of sıra ile dolaşmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: watch 1. cep veya kol saatı 2. bekçilik, gözetleme 3. uyanıklık 4. nöbetçilik, nöbet tutma 5. nöbetçi, bekçi 6. devriye 7. nöbet yeri veya süresi 8. eskiden gecenin bir kısmı 9. (den.) nöbet, posta, vardiya 10. (den.) aynı vardiyada nöbet tutan tayfalar. watch band kol saatı kayışı. watch chain saat kösteği. watch fire bekçi veya nöbetçinin yaktığı ateş 11. işaret ateşi. watch glass kol saatı camı 12. laboratuvarda kullanılan saat camı biçimindeki cam kap. watch guard saat kösteği kaytanı. watch night yılbaşı gecesi yapılan dinsel tören. watch pocket saat cebi. be on the watch tetikte olmak, kulak kesilmek 13. nöbette olmak. first watch gecenin ilk nöbeti. larboard watch geminin iskele tarafına tayin olunan gece nöbetçisi grubu. officer of the watch nöbetçi subayı. set the watch saatı ayar etmek 14. bekçi koymak.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0371 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).