Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for oliv (74 entries) (0.37 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oliv-, *oliv*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

olive ridley turtle (n) เต่าหญ้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olive[N] ต้นโอลิฟว์, See also: ต้นมะกอก
olive[N] ผลโอลิฟว์, See also: ผลมะกอก
olive[N] ีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive[ADJ] ที่มีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive oil[N] น้ำมันที่ได้จากผลโอลิฟว์, See also: น้ำมันมะกอก
olive-green[ADJ] ที่มีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive-green[N] สีเขียวเข้มปนเหลือง
olive branch[N] ท่าทางแสดงการผูกไมตรี
Oliver Cromwell[N] ทหารนำทัพต่อสู้กับพระเจ้าชาร์ลที่1 ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ, See also: ช่วงปีค.ศ.1642-1648

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
olivaceousสีเขียวมะกอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
olivineโอลิวีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า oliv **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
olivWe'd like to order 18MT of olive oil.
olivAn olive branch symbolizes peace.
olivOil is extracted from olives.
olivOlivier acted the part of Hamlet.
olivDickens was the author of 'Oliver Twist'.
olivHe has a great admiration for actor Olivier.
olivShe planted fragrant olives in the garden.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
olive(ออล'ลิฟว) n. ต้นมะกอก,ผลหรือใบมะกอก
olive branchn. กิ่งก้านของต้นโอลิฟว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
olivet(ออล'ลิเวท) n. ไข่มุกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
olive(n) ผลมะกอก,ต้นมะกอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะกอก[N] olive, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะกอกที่ใช้ในการผลิตน้ำมัน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Spondias pinnata Kurz ในวงศ์ Anacardiaceae ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ เมื่อสุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร รากและเมล็ดใช้ทำยาได้
ผิวสองสี[N] olive skin, Example: เธอมีผิวสองสีอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว, Count unit: ผิว, Thai definition: สีผิวหนังชั้นนอกสุดของคนที่ไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ ไม่ขาว
กากีแกมเขียว[N] olive-green, Syn. สีเขียวขี้ม้า, Example: ผมชอบสีกากีแกมเขียว, Count unit: สี
ผิวสองสี[N] yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว
ผิวสองสี[N] yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
มะกอก[n.] (makøk) EN: Hog Plum ; olive   FR: olive [f]
น้ำมันมะกอก[n. exp.] (nāmman makøk) EN: olive oil   FR: huile d'olive [f]
นกเด้าดินสวน[n. exp.] (nok daodin sūan) EN: Olive-backed Pipit ; Olive Tree-Pipit   FR: Pipit à dos olive [m] ; Pipit indien [m] ; Pipit d’Hodgson [m] ; Pipit sylvestre [m]
นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล[n. exp.] (nok hūa khwān sām niū lang sī phlai) EN: Olive-backed Woodpecker   FR: Pic oriflamme [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān øn) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī neūa) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจุนจู๋ท้องเทา[n. exp.] (nok junjū thøng thao) EN: Grey-bellied Tesia   FR: Tésie à sourcils jaunes ; Crombec à sourcils jaunes [m] ; Tésie à tête olive
นกกินปลีอกเหลือง[n. exp.] (nok kin plī ok leūang) EN: Olive-backed Sunbird   FR: Souimanga à dos vert [m] ; Souimanga à dos olive [m] ; Soumanga à gorge bleue [m]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLIVA OW0 L IY1 V AH0
OLIVO AO0 L IY1 V OW0
OLIVE AA1 L AH0 V
OLIVAS OW0 L IY1 V AA0 Z
OLIVIA OW0 L IH1 V IY0 AH0
OLIVER AA1 L AH0 V ER0
OLIVES AA1 L IH0 V Z
OLIVIER OW2 L IH1 V IY2 EY2
OLIVERA OW0 L IY0 V EH1 R AH0
OLIVINE AA1 L AH0 V IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Olive (n) (o1 l i v)
olive (n) (o1 l i v)
Oliver (n) (o1 l i v @ r)
Olivia (n) (@1 l i1 v i@)
olives (n) (o1 l i v z)
Olivier (n) (@ l i1 v i ei1)
Olivetti (n) (o1 l i v e1 t ii)
olive-tree (n) - (o1 l i v - t r ii)
olive-trees (n) - (o1 l i v - t r ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gan3, 橄] olive [Add to Longdo]
橄榄枝[gan3 lan3 zhi1, 橄欖枝] olive branch; symbol of peace [Add to Longdo]
橄榄树[gan3 lan3 shu4, 橄欖樹] olive tree [Add to Longdo]
橄榄油[gan3 lan3 you2, 橄欖油] olive oil [Add to Longdo]
橄榄石[gan3 lan3 shi2, 橄欖石] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot [Add to Longdo]
[lan3, 欖] olive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Olive {f} [bot.] | Oliven {pl}olive | olives [Add to Longdo]
oliv; olivgrün {adj}olive; olive-green [Add to Longdo]
Waldpieper {m} [ornith.]Olive-backed Pipit (Anthus hodgsoni) [Add to Longdo]
Olivenspötter {m} [ornith.]Olive-tree Warbler [Add to Longdo]
Olivenscharbe {f} [ornith.]Olivaceous Cormorant [Add to Longdo]
Olivenibis {m} [ornith.]Olive Ibis [Add to Longdo]
Malegassensumpfhuhn {n} [ornith.]Olivier's Rail [Add to Longdo]
Oliventaube {f} [ornith.]Olive Pigeon [Add to Longdo]
Verraguataube {f} [ornith.]Olive-backed Quail Dove [Add to Longdo]
Aztekensittich {m} [ornith.]Olive-throated Conure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: oliv olive

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.37 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).