Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for n (229 entries) (0.2025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -n-, *n*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj ) สวย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Narcissus (n ) The son of the Athenian river-god Cephisus, fabled to have fallen in love with his reflection.
nummular (adj ) circular or oval in shape

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

Longdo Dictionary ภาษามอญ (MNW) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
ငၛ[nge/เงี่ยะ] ငၛ พยัญชนะตัวที่ ๕ ของมอญ

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
[nì,นี่] (pron. ) พวกเรา, พวกผม
[nǐ(หนี่่)] (pron. ) ใช้เรียกฝ่ายตรงข้ามหรือคู่สนทนา(คนเดียว),คุณ
你好吗[ni3 hao3 ma5] (phrase ) สบายดีไหม ใช้เป็นคำทักทาย
牛肉[niu2 rou4] เนื้อวัว

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, S. long winded,
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

n.n. adj.
nachteilig; ungünstig {adj} (n adj pron. ) คู่แข่ง
nacreous (adj ) resembling nacre
nairong (n ) โรงเรียนมัธยมแ่ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เปิดหลักสูตรสองภาษาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
See also: S. มัธยมวัดนายโรง, Nairong School,
Nakhon Ratchasima (n ) นครราชสีมา, โคราช
name[เนม] (name ) ชื่อ
nancy[(แนน-ซี่)] (slang ) ทำตัวแบบผู้หญิง
nappy rashผื่นผ้าอ้อม
narc (n slang) ตํารวจนอกเครื่องแบบ, ตํารวจปราบยาเสพติด
narcissists[นา ซิส สิทซ] (n ) การหลงตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
N[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
n[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
n[SUF] ทำด้วย, See also: เกี่ยวกับ
n.[N] ตัวย่อของคำนาม (noun)
NE[ABBR] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อ north-east หรือ north-eastern)
ne[ADJ] ไม่ (ใช้นำหน้าชื่อเดิม)
no[DET] ไม่มี, Syn. not
no[ADV] ไม่, See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้, Syn. absolutely not, Ant. yes
nr[ABBR] ใกล้ (คำย่อของ near)
NW[ABBR] คำย่อของ northwest และ northwestern

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
n มิติn-dimensional [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n สิ่งอันดับn-tuple; ordered n-tuple [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n แฟกทอเรียลn-factorial [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Nägele's pelvis; pelvis, obliqueเชิงกรานเฉียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
négritudeความเป็นนิโกร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
n-dimensionaln มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-dimensional space; n-spaceปริภูมิ n มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-factorialn แฟกทอเรียล [มีความหมายเหมือนกับ factorial n] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-gonรูป n เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
n-space; n-dimensional spaceปริภูมิ n มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า n **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
nThe sign '&' stands for 'and'.
nThe mark "&" stands for "and".
n(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
nAs it is, prices are going up every week.
nThere is a certain amount of truth in ~.
nGo to the doctor to get your prescription!
n"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
n"Six pence per second" Bob reminds her.
n"Four pounds fifty" says Bob.
n"Four pounds, ninety pence" Bob answers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
n(เอน) พยัญชนะอังกฤษตัวที่14
n.b.abbr. New Brunswick,nota bene, Syn. note well,take notice
nab(แนบ) vt. จับ,ยึด,จับกุม, Syn. bag
nadir(เน'เดอะ) n. จุดที่ต่ำที่สุด., See also: nadiral adj.
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
naga(นา'กะ) n. นาค
nail(เนล) n. ตะปู -Id. (hit the nail on the head พูดถูกจุด,ทำถูกจุด) vt. ยืดด้วยตะปู,ตรึง,
nail enamelยาทาเล็บ
nail fileตะไบเล็ก ๆ สำหรับขัดเล็บ
nail polishยาทาเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
nag(n) ม้าแกลบ
nag(vt) ถากถาง,จู้จี้
nail(n) เล็บ,ตะปู
nail(vt) ตอกตะปู,ตรึง,ติด,จับ,ตี
nainsook(n) ผ้าฝ้าย
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
naked(adj) เปลือยกาย,ล่อนจ้อน,ไม่นุ่งผ้า
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน
name(n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ผู้สูงศักดิ์[N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ผู้มาใหม่[N] new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
ผู้เล่าเรื่อง[N] narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน
ระบบประสาท[N] nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระยะนี้[N] at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
N EH1 N
N. EH1 N
NA N AA1
NE N IY1
NE N AO2 R TH IY1 S T
NE EH1 N IY1
NE N EY1
NG EH1 NG
NG IH1 NG
NO N OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
N (n) (e1 n)
n (n) (e1 n)
NB (n) (e2 n b ii1)
NT (n) (e2 n t ii1)
no (n) (n uh1 m b @ r)
no (n) (n ou1)
nr (n) (n i@1 r)
neo (n) (n ii1 ou)
NIH (n) (e1 n ai1 ei1 ch)
NEC (n) (e1 n ii1 s ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なべ, nabe] (n) หม้อ
長い[ながい, nagai] (adj) ยาว
長岡技術科学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology
内地[ないち, naichi] (n) ภายในประเทศ, See also: A. 外地,
内科[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
内閣[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
内線[ないせん, naisen] (n) เบอร์โทรศัพท์ภายใน
内蔵[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
登る[のぼる, noboru] Thai: ปีน
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
練る[ねる, neru] Thai: นวดให้เข้ากัน English: to knead

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yi1 chuan2 shi2 , shi2 chuan2 bai3, 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一愁莫展[yi1 chou2 mo4 zhan3, 一愁莫展] nothing one can do about it [Add to Longdo]
一氧化二氮[yi1 yang3 hua4 er4 dan4, 一氧化二氮] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧化氮[yi1 yang3 hua4 dan4, 一氧化氮] nitric oxide [Add to Longdo]
一无所长[yi1 wu2 suo3 zhang3, 一無所長] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
一无是处[yi1 wu2 shi4 chu4, 一無是處] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一丝不挂[yi1 si1 bu4 gua4, 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
一丝不苟[yi1 si1 bu4 gou3, 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
一点不[yi1 dian3 bu4, 一點不] not at all [Add to Longdo]
一点也不[yi1 dian3 ye3 bu4, 一點也不] not in the least; no way [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
[にょろ, nyoro] (n) tilde [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ゼロ以外[ゼロいがい, zero igai] non-zero [Add to Longdo]
テンキー[てんきー, tenki-] numeric keypad (lit [Add to Longdo]
テンキーパッド[てんきーぱっど, tenki-paddo] numeric keypad (lit [Add to Longdo]
ナイキスト周波数[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] Nyquist frequency [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
ナノ[なの, nano] nano-, 10**-9, n [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Na und?(phrase) เหรอ แล้วไง? (ภาษาพูด)
Nabel(n) |der, pl. Nabel| สะดือ
nachไปยัง
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
nachdem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

nahezu {adv} (adv) เกือบ
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น
Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน
notwendig (adv ) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination [Add to Longdo]
Abstufung {f}; Nuance {f}; Zwischenton {m} | Abstufungen {pl}; Nuancen {pl}nuance | nuances [Add to Longdo]
Adel {m}nobility [Add to Longdo]
Adel {m}nobleness [Add to Longdo]
Adelsgeschlecht {n}nobility; noble family [Add to Longdo]
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]
Adlige {m,f}; Adliger | Adligen {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
nationalité(n) |f| สัญชาติ
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
neuf(numéro) เก้า, 9
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
noir(adj) |f. -e| ที่มีสีดำ
nom(n) |m| ชื่อ
nord(n) |m| ทิศเหนือ เช่น Venez découvrir les richesses du nord., "El quelite" est un petit village, situé à 35 kms au nord de Mazatlan.

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
nouvell (n name uniq) ใหม่
nouvell (n adj slang name) ใหม่
nouvelle (n) ใหม่

Japanese-German: JDDICT Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: N \N\ ([e^]n), the fourteenth letter of English alphabet, is a vocal consonent, and, in allusion to its mode of formation, is called the dentinasal or linguanasal consonent. Its commoner sound is that heard in ran, done; but when immediately followed in the same word by the sound of g hard or k (as in single, sink, conquer), it usually represents the same sound as the digraph ng in sing, bring, etc. This is a simple but related sound, and is called the gutturo-nasal consonent. See {Guide to Pronunciation}, [sect][sect] 243-246. [1913 Webster] Note: The letter N came into English through the Latin and Greek from the Phoenician, which probably derived it from the Egyptian as the ultimate origin. It is etymologically most closely related to M. See {M}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: N \N\, n. (Print.) A measure of space equal to half an M (or em); an en. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Valiant \Val"iant\, a. [OE. valiant, F. vaillant, OF. vaillant, valant, originally p. pr. of OF. & F. valoir to be worth, L. valere to be strong. See {Wield}, and cf. {Avail}, {Convalesce}, {Equivalent}, {Prevail}, {Valid}.] [1913 Webster] 1. Vigorous in body; strong; powerful; as, a valiant fencer. [Obs.] --Walton. [1913 Webster] 2. Intrepid in danger; courageous; brave. [1913 Webster] A valiant and most expert gentleman. --Shak. [1913 Webster] And Saul said to David . . . be thou valiant for me, and fight the Lord's battles. --1 Sam. xviii. 17. [1913 Webster] 3. Performed with valor or bravery; heroic. "Thou bearest the highest name for valiant acts." --Milton. [1913 Webster] [The saints] have made such valiant confessions. --J. H. Newman. [1913 Webster] -- {Val"iant*ly}, adv. -- {Val"iant*ness}, {n}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: York use \York" use`\ (Eccl.) The one of the three printed uses of England which was followed in the north. It was based on the Sarum use. See {Use}, {n}., 6. --Shipley. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: N n 1: a common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78 percent of the atmosphere by volume; a constituent of all living tissues [syn: {nitrogen}, {N}, {atomic number 7}] 2: the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees [syn: {north}, {due north}, {northward}, {N}] 3: a unit of force equal to the force that imparts an acceleration of 1 m/sec/sec to a mass of 1 kilogram; equal to 100,000 dynes [syn: {newton}, {N}] 4: (of a solution) concentration expressed in gram equivalents of solute per liter [syn: {normality}, {N}] 5: the 14th letter of the Roman alphabet [syn: {N}, {n}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: N /N/, quant. 1. A large and indeterminate number of objects: ?There were N bugs in that crock!? Also used in its original sense of a variable name: ?This crock has N bugs, as N goes to infinity.? (The true number of bugs is always at least N + 1; see {Lubarsky's Law of Cybernetic Entomology}.) 2. A variable whose value is inherited from the current context. For example, when a meal is being ordered at a restaurant, N may be understood to mean however many people there are at the table. From the remark ?We'd like to order N wonton soups and a family dinner for N - 1? you can deduce that one person at the table wants to eat only soup, even though you don't know how many people there are (see {great-wall}). 3. Nth: adj. The ordinal counterpart of N, senses 1 and 2. 4. ?Now for the Nth and last time...? In the specific context ?Nth-year grad student?, N is generally assumed to be at least 4, and is usually 5 or more (see {tenured graduate student}). See also {random numbers}, {two-to-the-N}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: n} [ɛn] appanage; chapter; detail; meter [Am.]; metre [Br.]; millimeter; millimetre; neonate; newborn; nougat; part; particle; partition; radar; scrap; shred; slalom; tract; yoga From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lingual 1. dile ait 2. dil ile telaffuz olunan (harf) 3. dil ile telaffuz olunan harf (t, d, n) 4. dil ile çıkarılan ses. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: 'n a; an

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2025 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).