Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for malt (94 entries) (0.3234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malt-, *malt*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malt[N] ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก
Malta[N] เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
malted[ADJ] ซึ่งทำด้วย malt
Maltese[N] คน ภาษาและวัฒนธรรมของ Malta
maltose[N] น้ำตาลมอลโทส, See also: น้ำตาลมอลโตส
maltreat[VT] กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
maltster[N] ผู้ขายข้าวบาร์เล่ย์คั่ว
Malthusian[N] เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร
malt liquor[N] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt, Syn. malt
malt whisky[N] เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
maltaseมอลเทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian checkการยับยั้งแบบมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian populationประชากรตามกฎมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian population theoryทฤษฎีประชากรมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusianismลัทธิมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltoseมอลโทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malturned-บิดผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า malt **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
maltAre you fond of Maltese dogs?
maltBeer is brewed from malt.
maltSoft fire makes sweet malt.
maltBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malt(มอลทฺ) n. ข้าวหมัก,ข้าวมอล์ท v. เปลี่ยนให้ (กลาย) เป็นข้าวหมัก,ผสมกับข้าวมอล์ท,ทำเหล้าจากข้าวหมัก
malta(มอ่ล'ทะ) n. ชื่อเกาะ
malta fevern. โรคที่เกิดจากเชื้อBrucella
maltese(มอล'ทิซ) adj. เกี่ยวกับMalta.
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
maltster(มอล'สเทอะ) n. ผู้ทำหรือผู้ค้าข้าวหมัก หรือข้าวมอล์ท
malty(มอล'ที) adj. คล้ายข้างหมัก,คล้ายหรือประกอบด้วยข้าวมอล์ท

English-Thai: Nontri Dictionary
malt(n) ข้าวหมัก,ข้าวมอลต์
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
มอลโตส[N] maltose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณ[V] ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กดขี่ข่มเหง[V] oppress, See also: maltreat, abuse, Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก, Example: ราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตนและใช้กำลังรังแกทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham thārun) EN: abuse   FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
โอวัลติน [TM] (Ōwantin) EN: Ovaltine ; Ovomaltine   FR: Ovaltine ; Ovomaltine
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat   FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALT M AO1 L T
MALTS M AO1 L T S
MALTZ M AE1 L T S
MALTA M AO1 L T AH0
MALTER M AO1 L T ER0
MALTBY M AE1 L T B IY0
MALTED M AO1 L T AH0 D
MALTOSE M AO1 L T OW0 S
MALTING M AO1 L T IH0 NG
MALTESE M AO0 L T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malt (v) (m oo1 l t)
Malta (n) (m oo1 l t @)
malts (v) (m oo1 l t s)
Maltby (n) (m o1 l t b ii)
malted (v) (m oo1 l t i d)
Maltese (n) (m oo1 l t ii1 z)
malting (v) (m oo1 l t i ng)
maltreat (v) (m a2 l t r ii1 t)
maltster (n) (m oo1 l t s t @ r)
maltreats (v) (m a2 l t r ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yu3, 瘐] maltreat (as prisoners) [Add to Longdo]
糖瓜[tang2 gua1, 糖瓜] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神 [Add to Longdo]
[xing2, 餳] malt-sugar; molasses [Add to Longdo]
马尔他[Ma3 er3 ta1, 馬爾他] Malta [Add to Longdo]
马耳他[Ma3 er3 ta1, 馬耳他] Malta [Add to Longdo]
麦乳精[mai4 ru3 jing1, 麥乳精] malt milk extract [Add to Longdo]
麦芽[mai4 ya2, 麥芽] malt [Add to Longdo]
麦芽糖[mai4 ya2 tang2, 麥芽糖] maltose (sweet syrup) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malterserkreuz {n}Maltese cross [Add to Longdo]
Malteserorden {m}Order of the Knights of St John [Add to Longdo]
Maltose {f} [biochem.]maltose [Add to Longdo]
Malz {n}malt [Add to Longdo]
Malzbier {n}malt beer; brown ale [Add to Longdo]
Malzextrakt {m}malt extract [Add to Longdo]
Malzschrot {m}malt grind; grist [Add to Longdo]
Misshandlung {f}maltreatment [Add to Longdo]
Schrotmühle {f}malt-mill [Add to Longdo]
gemalztmalted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Malt \Malt\, v. t. [imp. & p. p. {Malted}: p. pr. & vb. n. {Malting}.] To make into malt; as, to malt barley. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Malt \Malt\, v. i. To become malt; also, to make grain into malt. --Mortimer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Malt \Malt\ (m[add]lt), n. [AS. mealt; akin to D. mout, G. malz, Icel., Sw., & Dan. malt, and E. melt. [root]108. See {Melt}.] Barley or other grain, steeped in water and dried in a kiln, thus forcing germination until the saccharine principle has been evolved. It is used in brewing and in the distillation of whisky. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Malt \Malt\, a. Relating to, containing, or made with, malt. [1913 Webster] {Malt liquor}, an alcoholic liquor, as beer, ale, porter, etc., prepared by fermenting an infusion of malt. {Malt dust}, fine particles of malt, or of the grain used in making malt; -- used as a fertilizer. " Malt dust consists chiefly of the infant radicle separated from the grain." --Sir H. Davy. {Malt floor}, a floor for drying malt. {Malt house}, or {Malthouse}, a house in which malt is made. {Malt kiln}, a heated chamber for drying malt. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: malt n 1: a milkshake made with malt powder [syn: {malted}, {malt}, {malted milk}] 2: a lager of high alcohol content; by law it is considered too alcoholic to be sold as lager or beer [syn: {malt}, {malt liquor}] 3: a cereal grain (usually barley) that is kiln-dried after having been germinated by soaking in water; used especially in brewing and distilling v 1: treat with malt or malt extract; "malt beer" 2: turn into malt, become malt 3: convert grain into malt 4: convert into malt From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: malt malt From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: malt 1. çoğunlukla bira yapmak için çimlendirilmiş arpa, malt 2. arpa veya başka tahıldan malt yapmak, malt veya malt özü ile terbiye etmek 3. malt haline gelmek malt liquor malttan mayalanma usulu ile yapılan içki. malted milk süt tozu ve malt tan yapılmış dondurmalı bir içecek. malty malt gibi, malt ihtiva eden. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: malt [maːlt] paints

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3234 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).