Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lob (104 entries) (0.364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lob-, *lob*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
lobby (n ) large entrance or reception room or area

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

lobster (n ) กุ้งมังกร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lob[N] การตีลูกโด่ง (เทนนิส)
lob[N] คนที่งุ่มง่าม, Syn. a clumsy person
lob[VI] ชักช้างุ่มง่าม
lob[VI] ตีลูกโด่งและไกล (เทนนิส), See also: ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง
lob[VT] ตีลูกโด่งและไกล (เทนนิส), See also: ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง
lobe[N] ติ่งหู, Syn. ear lobe
lobby[N] กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
lobby[VI] ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น, Syn. solicit, beg
lobby[VT] ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น
lobby[N] ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
lobar-กลีบ, -เป็นกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobate; lobedเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobby๑. การวิ่งเต้น๒. ที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ดู galleries] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobbyingการวิ่งเต้นหาเสียงในการออกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobbyistนักวิ่งเต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobeแฉก, พู, หยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobectomyการตัดทั้งกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lob **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lobPlease come to the lobby at 7 o'clock.
lobMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
lobThese gases can lead to global warming.
lobYou're not supposed to wear your slippers down to the lobby.
lobWe banqueted on lobster that night.
lobThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
lobHave some lobster at any rate.
lobHave some frozen lobster at any rate.
lobI'm going to have to start lobbing. I can't win with passing shots alone.
lobMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lob(ลอบ) {lobbed,lobbing,lobs} vt.,vi. ตีลูก (เทนนิส) โด่งและไกล,ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง. n. ลูก (เทนนิส,คริคเก๊ต) โด่ง, Syn. pitch,throw,heave,loft
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
lobe(โลบ) n. พู,กลีบ,ลอน,ตุ้ม
lobster(ลอบ'สเทอะ) n. กุ้งก้ามกราม,เนื้อของกุ้งดังกล่าว,กั้ง,คนเซ่อ
lobster-eyed(ลอบ'สเทอไอดฺ) adj. ตาโปน
lobstering(ลอบ'สเทอริง) n. กระบวนการจับกุ้งก้ามกราม
lobule(ลอบ'บิว) n. พูเล็ก ๆ ,กลีบเล็ก ๆ ,ลอนเล็ก ๆ, See also: lobular adj. ดูlobule

English-Thai: Nontri Dictionary
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
lobe(n) ตุ้ม,พู,ลอน,กลีบ
lobster(n) กุ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องโถง[N] lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
กุ้งมังกร[N] lobster, Syn. กุ้งหนามใหญ่, หัวโขน, Example: กุ้งมังกรมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งชนิดอื่นมาก ที่พบในเมืองไทย เช่น กุ้งมังกรเจ็ดสี กุ้งมังกรแดง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งทะเลขนาดใหญ่ในสกุล Panulirus วงศ์ Palinuridae ที่ตอนหัวมีหนามมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ห้องพักแขก[n.] (hǿng phak khaēk) EN: lobby   FR: couloir [m]
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen khøng prachākhom lōk) EN: global opinion   
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
กลีบปอด[n. exp.] (klīp pøt) FR: lobe du poumon [m]
กลีบสมอง[n. prop.] (klīp samøng) FR: lobe du cerveau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOB L AA1 B
LOBE L OW1 B
LOBO L OW1 B OW0
LOBB L AA1 B
LOBS L AA1 B Z
LOBOS L OW1 B OW0 S
LOBER L OW1 B ER0
LOBEL L OW1 B AH0 L
LOBED L OW1 B D
LOBUE L OW1 B W EH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lob (v) (l o1 b)
lobe (n) (l ou1 b)
lobs (v) (l o1 b z)
lobby (v) (l o1 b ii)
lobed (j) (l ou1 b d)
lobes (n) (l ou1 b z)
lobbed (v) (l o1 b d)
lobbied (v) (l o1 b i d)
lobbies (v) (l o1 b i z)
lobbing (v) (l o1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休息室[xiu1 xi1 shi4, 休息室] lobby; lounge [Add to Longdo]
大堂[da4 tang2, 大堂] lobby [Add to Longdo]
大叶性肺炎[da4 ye4 xing4 fei4 yan2, 大葉性肺炎] lobar pneumonia [Add to Longdo]
纵裂[zong4 lie4, 縱裂] lobe; longitudinal slit; vertical fracture [Add to Longdo]
罗式几何[luo2 shi4 ji3 he2, 羅式幾何] Lobachevsky's non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
罗氏几何[luo2 shi4 ji3 he2, 羅氏幾何] Lobachevsky's non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
脑回[nao3 hui2, 腦回] lobe of the brain [Add to Longdo]
龙虾[long2 xia1, 龍蝦] lobster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hummer {m} | Hummer {pl}lobster | lobsters [Add to Longdo]
Interessengruppe {f} | Interessengruppen {pl}lobby | lobbies [Add to Longdo]
Läppchen {n}lobule [Add to Longdo]
Lappen {m}; lappenförmiges Teil | Lappen {pl}lobe | lobes [Add to Longdo]
Leberlappen {m} [anat.]lobe of the liver [Add to Longdo]
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]
Lobbyist {m}lobbyist [Add to Longdo]
Lobgesang {m}; Tribut {n}paean; pean [Am.] [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}canticle | canticles [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}doxology | doxologies [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]
[さん, san] LOB, ZUSTIMMUNG [Add to Longdo]
賛美[さんび, sanbi] Lobpreisung, Verherrlichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pollack \Pol"lack\, n. [Cf. G. & D. pollack, and Gael. pollag a little pool, a sort of fish.] (Zool.) (a) A marine gadoid food fish of Europe ({Pollachius virens}). Called also {greenfish}, {greenling}, {lait}, {leet}, {lob}, {lythe}, and {whiting pollack}. (b) The American pollock; the coalfish. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pollock \Pol"lock\, n. [See {Pollack}.] (Zool.) A marine gadoid fish ({Pollachius carbonarius}), native both of the European and American coasts. It is allied to the cod, and like it is salted and dried. In England it is called {coalfish}, {lob}, {podley}, {podling}, {pollack}, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lob \Lob\ (l[o^]b), n. [W. llob an unwieldy lump, a dull fellow, a blockhead. Cf. {Looby}, {Lubber}.] 1. A dull, heavy person. " Country lobs." --Gauden. [1913 Webster] 2. Something thick and heavy. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lob \Lob\, v. t. [imp. & p. p. {Lobbed} (l[o^]bd); p. pr. & vb. n. {Lobbing}.] 2. To let fall heavily or lazily. [1913 Webster] And their poor jades Lob down their heads. --Shak. [1913 Webster] 2. to propel (relatively slowly) in a high arcing trajectory; as, to lob a grenade at the enemy. [PJC] {To lob a ball} (Lawn Tennis), to strike a ball so as to send it up into the air. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lob \Lob\, v. t. (Mining) See {Cob}, v. t. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lob \Lob\, n. [Dan. lubbe.] (Zool.) The European pollock. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lob \Lob\, n. The act of lobbing; specif., an (often gentle) stroke which sends a ball up into the air, as in tennis to avoid a player at the net. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lob n 1: an easy return of a tennis ball in a high arc 2: the act of propelling something (as a ball or shell etc.) in a high arc v 1: propel in a high arc; "lob the tennis ball" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Lob [loːp] (n) , s.(n ) accolade; praise

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.364 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).