Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for land (145 entries) (0.1837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -land-, *land*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

land damages (n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
land degradation (n ) การเสื่อมโทรมของที่ดิน
land grant (n) การยกที่ดินสาธารณะให้
land line[แลนด์ ไลน์] (n ) โทรศัพท์บ้าน
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน
landing (n ) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง
Landleben {n} (n ) ความเป็นอยู่ของชนบท
landmine[di4 lei2] (n ) ระเบิด
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1,2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
land[VT] นำขึ้นบก, Syn. unload, disembark
land[VT] นำลงจอด (เครื่องบิน), See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่, Syn. set on land
land[N] พื้นดิน, See also: แผ่นดิน, ผืนดิน, Syn. soil, earth
land[N] พื้นที่ชนบท, See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่, Syn. rural
land[N] พื้นที่ที่มีขอบเขต, See also: อาณาบริเวณ
land[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
land[N] อาณาจักร, See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต, Syn. realm, domain
landed[ADJ] ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน, Syn. property-holding
landed[ADJ] ที่เป็นที่ดิน
land at[PHRV] (เครื่องบิน) ลงจอด, See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า, Syn. land in, land on

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
land๑. ที่ดิน, แผ่นดิน๒. ทางบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land abandonedที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land certificateหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land certificateหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land chargesภาระติดพันที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land compensationค่าทดแทนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการยกที่ดินสาธารณะให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการมอบที่สาธารณะให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า land **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
landIn 1900 he left England, and he never returned.
landTwo weeks ago I visited Disneyland for the first time.
landI met two foreigners, one was from Canada, and the other from England.
landFor three hundred years they have farmed the surrounding land.
landFifty years ago anyone could have bought the land.
landIceland used to belong to Denmark.
landIreland and England are separated by the sea.
landIreland is famous for lace.
landIt will cost you $100 to fly to the island.
landI understand you are going to spend your vacation in New Zealand.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
land minen. กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landless(แลนดฺ'ลิส) adj. ไม่มีที่ดินของตนเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
land(vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน
land(vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะขาดลอย[V] achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
เจ้าของที่ดิน[N] landowner, Syn. เจ้าของที่, Example: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ผืนดิน[N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
ภาษีที่ดิน[N] land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
ภูมิสถาปัตยกรรม[N] landscape architecture, Example: ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องได้รับปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
ภูริ[N] earth, See also: land, Syn. แผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ภูวดล[N] earth, See also: land, Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ขึ้นบก[V] land, See also: go ashore, Syn. ยกพลขึ้นบก, Example: ทหารอเมริกันขึ้นบกที่โอกินาวา, Thai definition: ยกกำลังทหารจากน้ำขึ้นบก
แผ่นดิน[N] land, See also: ground, earth, terra firma, Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: พื้นดินของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บินลง[v.] (binlong) EN: land   FR: atterrir

CMU English Pronouncing Dictionary
LAND L AE1 N D
LANDS L AE1 N D Z
LANDI L AE1 N D IY0
LANDO L AE1 N D OW0
LANDY L AE1 N D IY0
LANDT L AE1 N T
LANDE L AE1 N D
LANDA L AE1 N D AH0
LANDER L AE1 N D ER0
LANDOR L AE1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
land (v) (l a1 n d)
lands (v) (l a1 n d z)
landau (n) (l a1 n d oo)
landed (v) (l a1 n d i d)
landaus (n) (l a1 n d oo z)
landing (v) (l a1 n d i ng)
landfall (n) (l a1 n d f oo l)
landings (n) (l a1 n d i ng z)
landlady (n) (l a1 n d l ei d ii)
landless (j) (l a1 n d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内陆国[nei4 lu4 guo2, 內陸國] landlocked country [Add to Longdo]
土地[tu3 di4, 土地] land; territory [Add to Longdo]
地主[di4 zhu3, 地主] landlord; land-owner [Add to Longdo]
地主阶级[di4 zhu3 jie1 ji2, 地主階級] land-owning classes [Add to Longdo]
地标[di4 biao1, 地標] landmark [Add to Longdo]
地租[di4 zu1, 地租] land rent; land tax [Add to Longdo]
地雷[di4 lei2, 地雷] landmine [Add to Longdo]
填海[tian2 hai3, 填海] land reclamation [Add to Longdo]
[ruan2, 壖] land on water edge or under wall [Add to Longdo]
士族[shi4 zu2, 士族] land-owning class, esp. during Wei, Jin and North-South dynasties 魏晉南北朝|魏晋南北朝 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m}; Treppenabsatz {m}landing [Add to Longdo]
Anlegestelle {f}landing stage [Add to Longdo]
Baunutzungsordnung {f}land use act [Add to Longdo]
Bergrutsch {m}; Erdrutsch {m}; Rufe {f}; Rüfe {f} [Sw.] | Bergrutsche {pl}; Erdrutsche {pl}landslide | landslides [Add to Longdo]
Boden {m}; Land {n}land [Add to Longdo]
Deponie {f}landfill [Add to Longdo]
Erdrutsch {m} | Erdrutsche {pl}landslide; landslip; slip | landslips [Add to Longdo]
Gartenarchitekt {m}landscape gardener [Add to Longdo]
Gastwirt {m}landlord; proprietor [Add to Longdo]
Grenzstein {m}; Grenzpfahl {m} | Grenzsteine {pl}; Grenzpfähle {pl}landmark | landmarks [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
国賊[こくぞく, kokuzoku] Landesverraeter, Hochverraeter [Add to Longdo]
国防[こくぼう, kokubou] Landesverteidigung [Add to Longdo]
土地[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
地図[ちず, chizu] Landkarte, Plan [Add to Longdo]
[こん, kon] LANDGEWINNUNG, KULTIVIERUNG [Add to Longdo]
売国奴[ばいこくど, baikokudo] Landesverraeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Land \Land\ (l[a^]nd), n. Urine. See {Lant}. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Land \Land\, n. [AS. land, lond; akin to D., G., Icel., Sw., Dan., and Goth. land. ] 1. The solid part of the surface of the earth; -- opposed to water as constituting a part of such surface, especially to oceans and seas; as, to sight land after a long voyage. [1913 Webster] They turn their heads to sea, their sterns to land. --Dryden. [1913 Webster] 2. Any portion, large or small, of the surface of the earth, considered by itself, or as belonging to an individual or a people, as a country, estate, farm, or tract. [1913 Webster] Go view the land, even Jericho. --Josh. ii. 1. [1913 Webster] Ill fares the land, to hastening ills a prey, Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith. From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Land \Land\, v. i. 1. To come to the end of a course; to arrive at a destination, literally or figuratively; as, he landed in trouble; after hithchiking for a week, he landed in Los Angeles. [1913 Webster +PJC] 2. Specifically: To go on shore from a ship or boat; to disembark. [1913 Webster] 3. Specifically: To reach and come to rest on land after having been in the air; as, the arrow landed in a flower bed; the golf ball landed in a sand trap; our airplane landed in Washington. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Land \Land\, v. t. [imp. & p. p. {Landed}; p. pr. & vb. n. {Landing}.] 1. To set or put on shore from a ship or other water craft; to disembark; to debark. [1913 Webster] I 'll undertake to land them on our coast. --Shak. [1913 Webster] 2. To catch and bring to shore; to capture; as, to land a fish. [1913 Webster] 3. To set down after conveying; to cause to fall, alight, or reach; to bring to the end of a course; as, he landed the quoit near the stake; to be thrown from a horse and landed in the mud; to land one in difficulties or mistakes. [1913 Webster] 4. Specifically: (Aeronautics) To pilot (an airplane) from the air onto the land; as, to land the plane on a highway. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: land n 1: the land on which real estate is located; "he built the house on land leased from the city" 2: material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use); "the land had never been plowed"; "good agricultural soil" [syn: {land}, {ground}, {soil}] 3: territory over which rule or control is exercised; "his domain extended into Europe"; "he made it the law of the land" [syn: {domain}, {demesne}, {land}] 4: the solid part of the earth's surface; "the plane turned away from the sea and moved back over land"; "the earth shook for several minutes"; "he dropped the logs on the ground" [syn: {land}, {dry land}, {earth}, {ground}, {solid ground}, {terra firma}] 5: the territory occupied by a nation; "he returned to the land of his birth"; "he visited several European countries" [syn: {country}, {state}, {land}] 6: a domain in which something is dominant; "the untroubled kingdom of reason"; "a land of make-believe"; "the rise of the realm of cotton in the south" [syn: {kingdom}, {land}, {realm}] 7: extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use; "the family owned a large estate on Long Island" [syn: {estate}, {land}, {landed estate}, {acres}, {demesne}] 8: the people who live in a nation or country; "a statement that sums up the nation's mood"; "the news was announced to the nation"; "the whole country worshipped him" [syn: {nation}, {land}, {country}] 9: a politically organized body of people under a single government; "the state has elected a new president"; "African nations"; "students who had come to the nation's capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an industrialized land" [syn: {state}, {nation}, {country}, {land}, {commonwealth}, {res publica}, {body politic}] 10: United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991) [syn: {Land}, {Din Land}, {Edwin Herbert Land}] 11: agriculture considered as an occupation or way of life; "farming is a strenuous life"; "there's no work on the land any more" [syn: {farming}, {land}] v 1: reach or come to rest; "The bird landed on the highest branch"; "The plane landed in Istanbul" [syn: {land}, {set down}] 2: cause to come to the ground; "the pilot managed to land the airplane safely" [syn: {land}, {put down}, {bring down}] 3: bring into a different state; "this may land you in jail" [syn: {bring}, {land}] 4: bring ashore; "The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island" 5: deliver (a blow); "He landed several blows on his opponent's head" 6: arrive on shore; "The ship landed in Pearl Harbor" [syn: {land}, {set ashore}, {shore}] 7: shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft" [syn: {down}, {shoot down}, {land}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Land [lant] (n) , s.(n ) country; county; land; terra From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: land [lɑnt] field country; land earth; land; soil From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: land country; land From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: land country; countryside country; land

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1837 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).