Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for laides (187 entries) (1.6915 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laides-, *laides*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา laides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *laides*)
English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
get laid(vi) มีเพศสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laid[VT] คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
laid[VI] คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
plaid[N] ผ้าลายสก็อต, See also: ผ้าตาหมากรุก, Syn. tartan, crossbarred cloth
plaid[ADJ] ซึ่งเป็นผ้าลายสก็อต, See also: ซึ่งเป็นผ้าตาหมากรุก
inlaid[ADJ] เลี่ยม, See also: ฝัง, ฝังเลี่ยม, Syn. mosaic, enameled
mislaid[ADJ] ซึ่งใส่ผิดที่, Syn. misplaced, disarranged
outlaid[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ outlay
new-laid[ADJ] ซึ่งวางไข่ใหม่
overlaid[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overlay
underlaid[ADJ] อยู่ข้างล่าง, See also: วางอยู่ข้างใต้
twice-laid[ADJ] ซึ่งมีเชือกสองเส้นขวั้นเป็นเกลียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
laid paperกระดาษลายอัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mislaid propertyทรัพย์สินที่ลืมที่เก็บ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %laid% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%laid%General Motors laid off 76,000 its workers.
%laid%The storm laid the village flat.
%laid%Ken laid down his arms.
%laid%Ken laid aside some money each week.
%laid%This new town is beautifully laid out.
%laid%This building was laid out by a famous architect.
%laid%Who laid out this strange building?
%laid%The best laid schemes of mice and men.
%laid%This is the garden I laid out last year.
%laid%Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.
%laid%After some hesitation, he laid the book on the desk.
%laid%Jim has been laid up with flu for three days.
%laid%John laid claim to the painting.
%laid%It's all laid on.
%laid%The hen has laid an egg.
%laid%The company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
%laid%The vacant lot is laid out as a park.
%laid%The chicken hasn't laid eggs lately.
%laid%Many workers were laid off at that plant.
%laid%The factory has laid off some three hundred workers.
%laid%The automobile company laid off 300 workers.
%laid%The whole village was laid flat by the earthquake.
%laid%The garden has been professionally laid out.
%laid%The garden is laid out in the Japanese style.
%laid%The city is laid out with beautiful regularity.
%laid%The mother laid her baby on the bed softly.
%laid%The sticks were laid across each other.
%laid%I laid down for a short nap and fell asleep for two hours.
%laid%Tom laid the book aside and looked up.
%laid%A shower has laid the dust.
%laid%The chicken laid an egg this morning.
%laid%He laid himself on the bed.
%laid%Betty laid herself on the bed.
%laid%He was laid off until there was more work to do.
%laid%He was laid off until there was more work to do.
%laid%Lucy came closer to the boy and laid her hand on his head.
%laid%Heavy taxes are laid on wine.
%laid%I've been laid up with flu for the last week.
%laid%The rain laid the dust.
%laid%On arriving home, he laid himself on the floor.
%laid%We laid the injured man on the grass.
%laid%A submarine cable was laid between the two countries.
%laid%The streets are laid out quite well.
%laid%As the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
%laid%The speaker laid stress on the need for thrift.
%laid%George was laid off when his company cut back production last year.
%laid%From a child I was fond of reading, and all the little money that came into my hands was ever laid out in books.
%laid%Our hens laid a lot of eggs yesterday.
%laid%My hens laid fewer eggs last year.
%laid%I would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cable-laidadj. ซึ่งควั่นเกลียว
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
inlaid(อิน'เลด) adj. เลี่ยม,ฝัง,ฝังเลี่ยม
laid(เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lay
plaid(เพลด) n.,adj. (เป็น) ผ้าลายสก๊อต,ผ้าตาหมากรุก, See also: plaided adj.
twice-laid(ทไวซฺ'เลด) adj. ประกอบด้วยเชือกที่ฟั่นเป็นเกลียว
underlaid(อันเดอะเลด') adj. อยู่ข้างล่าง,วางอยู่ข้างใต้,มีชั้นรอง,รอง. vi.,vt. pt. & pp. ของ underlay

English-Thai: Nontri Dictionary
inlaid(vt) pt และ pp ของ inlay
laid(vt) pt และ pp ของ lay
plaid(n) ที่ราบ,ทุ่งกว้าง
plaid(n) ผ้าตาสก๊อต,ผ้าตาหมากรุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่างงาน[V] be unemployed, See also: be jobless, be out of work, be laid off, be redundant, Syn. ตกงาน, Example: บริษัทล้มละลายกันระเนระนาดทำให้คนว่างงานกันเกือบทั้งประเทศ, Thai definition: ไม่มีงานทำ
ว่างงาน[ADJ] unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai definition: ที่ไม่มีงานทำ
โพงพาง[N] fish trap, See also: fish trap consisting of a long net laid across part of the river, Example: ชาวประมงใช้โพงพางดักสัตว์น้ำน้อยใหญ่ที่ว่ายเข้ามาติด, Count unit: ปาก, Thai definition: เครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่ง เป็นถุงตาข่ายรูปยาวรี ใช้ผูกกับเสาใหญ่ 2 ต้นที่ปักขวางลำน้ำ สำหรับจับปลากุ้งทุกขนาด
ทางตัด[N] (newly-) laid road, See also: (newly-) built road, Example: มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี
ทางตัด[N] (newly-) laid road, See also: (newly-) built road, Example: มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี
ทางตัด[N] (newly-) laid road, See also: (newly-) built road, Example: มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี
กุดั่น[N] filigree jewelry decorated with fake diamonds, See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads, Syn. ทองแกมแก้ว, Thai definition: เครื่องประดับเพชรพลอยหรือกระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit   FR: partie [f] ; plaideur [m]
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
ผ้าห่ม[n.] (phāhom) EN: blanket   FR: couverture [f] ; plaid [m]
ผวย[n.] (phūay) EN: thick blanket ; quilt   FR: couverture [f] ; plaid [m]
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphāp) EN: confess ; plead guilty   FR: plaider coupable
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สำนวน[n.] (samnūan) EN: court files of a case ; dossier ; case record ; case file   FR: plaidoirie [f]
ทำให้น่าเกลียดไป [v. exp.] (thamhai nāklīet pai) FR: enlaidir
ตู้ประดับมุก[n. exp.] (tū pradap muk) EN: cabinet inlaid with mother-of-pearl   
ว่าความ[v.] (wākhwām) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court   FR: défendre ; plaider

CMU English Pronouncing Dictionary
LAID L EY1 D
PLAID P L AE1 D
INLAID IH1 N L EY2 D
LAIDIG L EY1 D IH0 G
WAYLAID W EY1 L EY2 D
MISLAID M IH2 S L EY1 D
LAIDLEY L EY1 D L IY0
LAIDLER L EY1 D L ER0
LAIDLAW L EY1 D L AO2
OVERLAID OW1 V ER0 L EY2 D
ADELAIDE AE1 D AH0 L EY2 D
LAIDLAW'S L EY1 D L AO1 Z
NICOLAIDES N IH1 K AH0 L EY0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laid (v) (l ei1 d)
plaid (n) (p l a1 d)
inlaid (v) (i2 n l ei1 d)
plaids (n) (p l a1 d z)
relaid (v) (r ii2 l ei1 d)
mislaid (v) (m i2 s l ei1 d)
waylaid (v) (w ei2 l ei1 d)
Adelaide (n) (a1 d @ l ei d)
overlaid (v) (ou2 v @ l ei1 d)
deep-laid (j) - (d ii1 p - l ei1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下岗[xia4 gang3, 下崗] laid-off [Add to Longdo]
全新统[quan2 xin1 tong3, 全新統] holocene system (geological strata laid down during the last 12000 years) [Add to Longdo]
搭缝[da1 feng4, 搭縫] overlaid seam [Add to Longdo]
方城[fang1 cheng2, 方城] square castle; mahjong layout (with the tiles laid out as a square) [Add to Longdo]
格子花呢[ge2 zi5 hua1 ni2, 格子花呢] plaid, tartan [Add to Longdo]
病倒[bing4 dao3, 病倒] be down with an illness; be laid up [Add to Longdo]
艾德蕾德[Ai4 de2 lei3 de2, 艾德蕾德] variant of 阿德萊德|阿德莱德, Adelaide, capital of South Australia [Add to Longdo]
[dian4, 鈿] gold inlaid work [Add to Longdo]
[tian2, 鈿] gold inlaid work [Add to Longdo]
阿不来提.阿不都热西提[A1 bu4 lai2 ti2 A1 bu4 du1 re4 xi1 ti2, 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region) [Add to Longdo]
阿得莱德[A1 de2 lai2 de2, 阿得萊德] Adelaide, capital of South Australia [Add to Longdo]
阿德莱德[A1 de2 lai2 de2, 阿德萊德] Adelaide, capital of South Australia [Add to Longdo]
阿德雷德[A4 de2 lei2 de2, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei [Add to Longdo]
チェック[, chiekku] (n,vs,adj-no) check; plaid; (P) [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
解雇者[かいこしゃ, kaikosha] (n) person who has been laid off [Add to Longdo]
格子縞[こうしじま, koushijima] (n) check(ed) pattern; plaid [Add to Longdo]
寒卵[かんたまご, kantamago] (n) egg laid in winter [Add to Longdo]
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
仕入れ高;仕入高[しいれだか, shiiredaka] (n) quantity or value of goods laid in [Add to Longdo]
自宅待機[じたくたいき, jitakutaiki] (n) (1) standing by at home (e.g. to prevent the spread of illness); (2) being on furlough; being temporarily laid off [Add to Longdo]
床に就く[とこにつく, tokonitsuku] (exp,v5k) to go to bed; to be sick in bed; to be laid up [Add to Longdo]
上筵;上蓆[うわむしろ, uwamushiro] (n) thin padded mat laid on the tatami [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P) [Add to Longdo]
寝込む[ねこむ, nekomu] (v5m,vi) to stay in bed; to sleep; to be laid up for a long time [Add to Longdo]
寝付く(P);寝つく[ねつく, netsuku] (v5k,vi) (1) to go to bed; to go to sleep; to fall asleep; (2) to be laid up (with a cold); to be ill in bed; (P) [Add to Longdo]
新仮名遣;新仮名遣い[しんかなづかい, shinkanadukai] (n) (See 旧仮名遣い) modern kana usage (as laid out by the Japanese government in 1946) [Add to Longdo]
深謀[しんぼう, shinbou] (n) deliberate; careful; thoughtful; deeply laid plan [Add to Longdo]
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
沈金[ちんきん, chinkin] (n) gold-inlaid laquerware (using powdered gold in etched grooves) [Add to Longdo]
沈金彫;沈金彫り[ちんきんぼり, chinkinbori] (n) gold-inlaid laquerware [Add to Longdo]
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P) [Add to Longdo]
平臥[へいが, heiga] (n,vs) lying down; being laid up [Add to Longdo]
弁慶格子[べんけいごうし, benkeigoushi] (n) checked pattern; plaid [Add to Longdo]
弁慶縞[べんけいじま, benkeijima] (n) checks; plaid; checked pattern [Add to Longdo]
嵌め木細工[はめきざいく, hamekizaiku] (n) inlaid woodwork [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wollstoff {m} | Wollstoffe {pl} | Wollstoff {m} mit Schottenmuster [textil.]woollen material; woolen | woollen materials | plaid [Add to Longdo]
(Garten) anlegen | anlegend | angelegt | großzügig angelegtto lay out | laying out | laid out | spaciously laid out [Add to Longdo]
zeitweilig arbeitsloslaid off [Add to Longdo]
aufbahren | aufbahrend | aufgebahrtto lay out | laying out | laid out [Add to Longdo]
auflauern | auflauernd | aufgelauert | lauerte aufto waylay | waylaying | waylaid | waylaid [Add to Longdo]
aufliegen | aufliegend | aufgelegento be laid out | being laid out | been laid out [Add to Longdo]
aufstreichen | aufstreichend | aufgestrichento lay on | laying on | laid on [Add to Longdo]
bereitliegento be ready; to be laid out ready [Add to Longdo]
einblenden; überlagernto overlay {overlaid; overlaid} [Add to Longdo]
eingekellertlaid in [Add to Longdo]
eingelegt {adj}laid-in; inlaid [Add to Longdo]
einlegen; furnierento inlay {inlaid; inlaid} [Add to Longdo]
erkrankt sein anto have ...; to be laid up with [Add to Longdo]
freigelegtlaid open [Add to Longdo]
gelassen; locker {adj}laid-back; cool [Add to Longdo]
gewürfeltplaid at dice [Add to Longdo]
hingelegtlaid down [Add to Longdo]
legen; stellen; setzen | legend | gelegt | er/sie legt | ich/er/sie legte | er/sie hat/hatte gelegtto lay {laid; laid} | laying | laid | he/she lays | I/he/she laid | he/she has/had laid [Add to Longdo]
parkettieren; täfeln; auslegento inlay {inlaid; inlaid} [Add to Longdo]
überdecken | überdeckend | überdecktto overlay | overlaying | overlaid [Add to Longdo]
überlagertoverlaid; overlayed [Add to Longdo]
überziehen; belegen; verkleidento overlay {overlaid; overlaid} [Add to Longdo]
ungedeckt {adj} (Tisch)unlaid (table) [Add to Longdo]
verlegen; an falschen Platz legen | verlegend | verlegt | er/sie verlegt | ich/er/sie verlegte | er/sie hat/hatte verlegtto mislay; to misplace | mislaying; misplacing | mislaid; misplaced | he/she mislays; he/she misplaces | I/he/she mislaid; I/he/she misplaced | he/she has/had mislaid; he/she has/had misplaced [Add to Longdo]
Der Gedanke spukt noch immer in den Köpfen.The idea still hasn't been laid to rest. [Add to Longdo]
Sie deckte den Tisch.She laid the table. [Add to Longdo]
Wir wurden entlassen.We were laid off. [Add to Longdo]
Adelaidesittich {m} [ornith.]Adelaide Rosella [Add to Longdo]
Antillenwaldsänger {m} [ornith.]Adelaide's Warbler [Add to Longdo]
Adelaide (Stadt in Australien)Adelaide (city in Australia) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.6915 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).