Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for l (205 entries) (0.1747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -l-, *l*.
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada (phrase ) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร
latter-day saints (n ) สิทธิชนยุคสุดท้าย

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
LDS[แอลดีเอส] (n ) วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. Latter-day Saints,
LDS Church (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
LDS Church (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS,
LDSC (org ) องค์กรเพื่อการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย Latter-day Saint Charities
See also: S. LDS Church,
let's see (phrase (spoken) ) Let’s + V1 แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า,เดี๋ยวนะ,คอยดูสิว่า,I am thinking about this,you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
lender lender

English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
lance corporal(n) สิบตรี
lanyard(n) สายคล้อง
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

lห้องน้ำ
L8R (slang) later
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
label ['เลเบิล] (vt ) บรรยาย lebel sth/sb
Lacto-ovo vegetarian (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
lady in waiting (n) นางสนองพระโอษฐ์
lady-boy (n ) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)
laight[เลท] (vi ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ latch
lame-ass[เลม-แอส] (n ) ตูดพิการ, คนน่าเบื่อ, คนน่ารำคาญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
L[ABBR] ความยาว (คำย่อของ length)
l[ABBR] ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
L[ADJ] ที่อยู่ในลำดับที่ 12
L[N] พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l[N] พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l[ABBR] ลิตร (คำย่อของ liter)
l[ABBR] เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
L[ABBR] เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
la[N] เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, See also: เสียง ลา
la[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
l'Hospital's rule; l'Hิpital's ruleหลักเกณฑ์โลปีตาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
l'Hิpital's rule; l'Hospital's ruleหลักเกณฑ์โลปีตาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
L-bandแถบความถี่แอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
L-head engineเครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวแอล [มีความหมายเหมือนกับ flat-head engine และ side-valve engine] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า l **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
l(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
lI was acutely aware that..
l"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
lHow do you spell 'pretty'?
lWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
l"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
l"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
l"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
l"What is your wish?" asked the little white rabbit.
l"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
l(เอล) พยัญชนะอังกฤษตัวที่12
l.i.p.abbr. lymphocytic interstitial pneumonia
l.o.pabbr. left occiput posterior
l.s.t.l.abbr. laparoscopic tubal ligation
l/cabbr. letter of credit เอกสารสินเชื่อ
l2abbr. second lumbar ventebra
la(ลา) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี,เสียง'ลา' interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ abbr. left atrium,latex agglutination,local anethesia
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
labia(เล'เบีย) n. พหูพจน์ของ labium
labia majoraแคมใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
la(n) เสียงดนตรี
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน,ใช้แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึ่งสุดท้าย[N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความหวาน[N] sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ภาษีบำรุงท้องที่[N] local maintenance tax, Example: เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี, Thai definition: ภาษีซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีหน้าที่ต้องเสียเป็นรายปีจากราคาปานกลางของที่ดินตามที่ทางราชการได้ประกาศกำหนดไว้, Notes: (กฎหมาย)
ภาส[N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูเขาเลากา[ADV] like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai definition: ที่สูงใหญ่มาก
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
จัดเก็บ[V] levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ช่างมันเถอะ[INT] Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ดึกสงัด[N] late night, Example: เสียงสุนัขหอนในยามดึกสงัดทำให้ฉันขนลุก, Thai definition: ยามดึกที่เงียบสงัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
L EH1 L
L. EH1 L
LA L AA1
LE L AH0
LI L IY1
LN L EY1 N
LO L OW1
LP EH1 L P IY1
LS EH1 L EH1 S
LU L UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
L (n) (e1 l)
l (n) (e1 l)
Le (dt) (l @)
LA (n) (e2 l ei1)
LP (n) (e2 l p ii1)
Lt (n) (l e2 f t e1 n @ n t)
la (n) (l aa1)
lb (n) (p au1 n d)
ll (n) (l ai1 n z)
lo (uh) (l ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

[N][lipəu,səkʃən, ] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ling2, 〇] zero (same as 零) [Add to Longdo]
一五一十[yi1 wu3 yi1 shi2, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yi1 ren2 de2 dao4 ji1 quan3 sheng1 tian1, 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yi1 ge4 luo2 bo5 yi1 ge4 keng1, 一個蘿蔔一個坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一侧化[yi1 ce4 hua4, 一側化] lateralization [Add to Longdo]
一刀两断[yi1 dao1 liang3 duan4, 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一块面[yi1 kuai4 mian4, 一塊麵] loaf [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yi1 shi1 zu2 cheng2 qian1 gu3 hen4, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一层[yi1 ceng2, 一層] layer [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yi1 shou3 jiao1 qian2 , yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
ペンに似た[ペンににた, pen ninita] light pen [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
ラーンチャ[らーんちゃ, ra-ncha] launcher [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Lack (m) (n ) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า
Litschi (n ) ลิ้นจี่
Little Devil (n) ปีศาจ
Lychee (n ) ลิ้นจี่
See also: S. Litschi,
Lyriker {m}; Lyrikerin {f} (n) นักแต่งกลอน ผู้ประพันธ์ กวี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abendverkauf {m}late opening [Add to Longdo]
(herumliegender) Abfall {m}; Straßenabfall {m}litter [Add to Longdo]
Abflugsort {m}; Aflugort {m}location of departure [Add to Longdo]
Abgaben {pl}; Steuern {pl}levy [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abhöranlage {f}listening facility [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
learn (vt) เรียน
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
levure (n ) yeast
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう, chuufuu] Laehmung (nach Schlaganfall) [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
人々[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
人びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: L \L\ ([e^]l), n. 1. An extension at right angles to the length of a main building, giving to the ground plan a form resembling the letter L; sometimes less properly applied to a narrower, or lower, extension in the direction of the length of the main building; a wing. [Written also {ell}.] [1913 Webster] 2. (Mech.) A short right-angled pipe fitting, used in connecting two pipes at right angles. [Written also {ell}.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: L \L\ ([e^]l) n. 1. L is the twelfth letter of the English alphabet, and a vocal consonant. It is usually called a semivowel or liquid. Its form and value are from the Greek, through the Latin, the form of the Greek letter being from the Ph[oe]nician, and the ultimate origin prob. Egyptian. Etymologically, it is most closely related to r and u; as in pilgrim, peregrine, couch (fr. collocare), aubura (fr. LL. alburnus). [1913 Webster] Note: At the end of monosyllables containing a single vowel, it is often doubled, as in fall, full, bell; but not after digraphs, as in foul, fool, prowl, growl, foal. In English words, the terminating syllable le is unaccented, the e is silent, and l is preceded by a voice glide, as in able, eagle, pronounced [=a]"b'l, [=e]"g'l. See Guide to Pronunciation, [sect]241. [1913 Webster] 2. As a numeral, L stands for fifty in the English, as in the Latin language. [1913 Webster] For 50 the Romans used the Chalcidian chi, ?, which assumed the less difficult lapidary type, ?, and was then easily assimilated to L. --I. Taylor (The Alphabet). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: L \L\, a. 1. Having the general shape of the (capital) letter L; as, an L beam, or L-beam. [Webster 1913 Suppl.] 2. Elevated; -- a symbol for {el.} as an abbreviation of elevated in elevated road or railroad. -- n. An elevated road; as, to ride on the L. [Colloq., U. S.] [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: l adj 1: being ten more than forty [syn: {fifty}, {50}, {l}] n 1: a metric unit of capacity, formerly defined as the volume of one kilogram of pure water under standard conditions; now equal to 1,000 cubic centimeters (or approximately 1.75 pints) [syn: {liter}, {litre}, {l}, {cubic decimeter}, {cubic decimetre}] 2: the cardinal number that is the product of ten and five [syn: {fifty}, {50}, {L}] 3: a cgs unit of illumination equal to the brightness of a perfectly diffusing surface that emits or reflects one lumen per square centimeter [syn: {lambert}, {L}] 4: the 12th letter of the Roman alphabet [syn: {L}, {l}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: l' [l] the him it her

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1747 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).