Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for kurt (7 entries) (3.4413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kurt-, *kurt*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: caterpillar 1. tırtıl, kurt 2. çelik zincirle işleyen traktör 3. (bh) bu traktörlerin bir markası. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dog 1. köpek, it 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan 3. bu hayvanların erkeği 4. (k.dili.) herif, adam 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın 8. mandal 9. den palamar gözü 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grub 1. tırtıl, sürfe, kurt 2. bıkıp usanmadan çalışan kimse 3. (argo) yiyecek. grubby kirli, pis, düzensiz 4. kurtlu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: infestation 1. istila (bit, kurt) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: maggot 1. sürfe, kurt, kurtçuk, sinek kurdu, peynir kurdu 2. (eski) delice arzu, merak, sevda. woodboring maggot ağaç kurdu. maggoty kurtlu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wolf 1. (çoğ.) wolves) kurt, (zool.) Canis lupus 2. yırtıcı ve vahşi adam 3. (biyol.) kurt, kurtçuk 4. (müz.) sazlarda kusurlu titreşimden meydana gelen akortsuzluk 5. (argo) zampara, kurt 6. (k. dili) kurt gibi yemek 7. bir hamlede yiyip yutmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: worm 1. kurt, solucan, askarit 2. aşağılık kimse, pısırık kimse 3. (anat.) apandis 4. vidanın helezoni kısmı 5. helezon dişlisi, sarmal sonsuz vida 6. helezoni boru 7. (çoğ.) bağırsak solucanı hastalığı. worm eel mırmır balığı, (zool.) Echulus myrus. worm fence yılankavi çit. worm gear sonsuz vida dişlisi. worm wheel sonsuz vida çarkı. The worm will turn. Fazla üstüne varılınca en pısırık kimse bile ifrit kesilir.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.4413 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).