Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for du (177 entries) (0.2415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -du-, *du*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
duty (n ) ภาษีนำเข้า

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
端午节[duan1 wu3 jie2] (n ) เทศกาลบะจ่าง

English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.
dumbfounded(adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ
dude[ดู๊ด] (slang ) เพื่อน
dudeพ่อรูปหล่อ , รูปหล่อ
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ
dumb ass (vt ) โง้มาก
dunderhead (n dunce ) คนโง่ คนทึ่ม คนปัญญาทึบ
dunno (phrase colloq) ผมไม่รู้ (มาจากคำว่า I don't know) เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการอย่างมากของ British English
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา
dust bunny (n ) ขี้ฝุ่นในบ้าน ขี้ฝุ่น ขี้เถ้า หยากไย่
See also: S. ้house dusk,
dust storm (n phrase ) พายุฝุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dub[VT] ขนานนาม, See also: ตั้งฉายา, ตั้งชื่อเล่นให้, Syn. surname, nickname, name, designate
dub[VT] ขัดให้เรียบ, See also: ทำให้เรียบ, ถูให้เรียบ, แต่งให้เรียบ
dub[VT] แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน), Syn. confer a knighthood, knight, title
dub[VT] พากย์, See also: บรรยาย
dub[N] เสียงที่อัดลงบนแผ่นฟิล์ม
dub[VT] อัดเสียง, See also: อัดเสียงลงบนแผ่นฟิล์ม, อัดเทป
dub[VT] ตี, See also: แทง, ทิ่ม
dub[VT] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dub[VI] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dud[N] สิ่งที่ไม่ได้ผล, See also: คนที่ไม่ได้เรื่อง, อุบายที่ใช้ไม่ได้, Syn. flop, failure

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dualคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dual basisหลักค่าจ้างทวิภาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual braking system; dual-brake systemระบบเบรกสองวงจร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual carbutetorsคาร์บูเรเตอร์คู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual citizenshipความเป็นพลเมืองสองประเทศ [ดู double nationality และ dual nationality ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual compression compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบทวิภาวะ, คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาระ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual control carรถชุดควบคุมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual diaphragm vacuum advanceกลไกเร่งไฟสุญญากาศไดอะแฟรมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual effect controlการควบคุมทวิภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual fuel blowpipeคันตัดแก๊สเชื้อเพลิงผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า du **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
duForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
duDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
duSuppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?
duSince graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.
duIn the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
duAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
duMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
duDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
duIn the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.
duThe 19th century saw the Industrial Revolution.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duabbr. duodenal ulcer
duad(ดู'แอด) n. คู่,สอง, Syn. pair
dual(ดู'เอิล) adj. เกี่ยวกับคู่,เกี่ยวกับสอง,ซึ่งประกอบด้วย2 (คน,ส่วน,สิ่ง ฯลฯ) ,ด้วยกัน,2 เท่า.
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย
duce(ดู'เช) n. ผู้นำ,ผู้เผด็จการ, -Phr. (il Duce มุสโซลินี,ผู้เผด็จการ), Syn. leader -pl. duces

English-Thai: Nontri Dictionary
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคูณ
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
ducat(n) เงินโบราณชนิดหนึ่ง
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก
duck(n) เป็ด
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
มูลสัตว์[N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
ขี้ตีน[N] dust on the foot or sole, Ant. ขี้มือ, Example: ก่อนขึ้นเรือนเอ็งต้องล้างตีนก่อนนะ เดี๋ยวขี้ตีนติดเต็มพื้น, Thai definition: ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้า
ขี้เลื่อย[ADJ] dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
ถ่ายสำเนา[V] copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทุ่มทุน[V] dump money to, Example: ผู้กำกับละครทุ่มทุนมหาศาลสำหรับละครเรื่องนี้ โดยยกกองถ่ายบินถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Thai definition: นำเงินจำนวนมากไปลงทุน
ปลอดภาษี[ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
หุ่นโชว์[N] dummy
ทำสำเนา[V] duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   

CMU English Pronouncing Dictionary
DU D UW1
DU D AH0
DUB D AH1 B
DUN D AH1 N
DUE D UW1
DUC D AH1 K
DUG D AH1 G
DUI D IY1 Y UW1 AY1
DUK D AH1 K
DUD D AH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Du (in) (d uu)
duo (n) (d y uu1 ou)
dub (v) (d uh1 b)
dud (n) (d uh1 d)
due (n) (d y uu1)
dug (v) (d uh1 g)
dun (v) (d uh1 n)
Duce (n) (d uu1 ch ei)
dual (j) (d y uu1 @ l)
dubs (v) (d uh1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bu4 san1 bu4 si4, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
二元论[er4 yuan2 lun4, 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil) [Add to Longdo]
二重唱[er4 chong2 chang4, 二重唱] duet [Add to Longdo]
二重奏[er4 chong2 zou4, 二重奏] duet (in music) [Add to Longdo]
二重性[er4 chong2 xing4, 二重性] dualism; two sided; double nature [Add to Longdo]
[zi1, 仔] duty; responsibility [Add to Longdo]
保税区[bao3 shui4 qu1, 保稅區] duty free district [Add to Longdo]
傍黑[bang4 hei1, 傍黑] dusk [Add to Longdo]
[dui4, 兌] to cash [Add to Longdo]
兑换[dui4 huan4, 兌換] to convert; to exchange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] (n) {comp} dual drive [Add to Longdo]
ヅラ[, dura] (n) (from かつら) (See 鬘) hairpiece; wig [Add to Longdo]
作り;造り[づくり, dukuri] (suf) (1) making; forming; cultivating; growing; (2) form; appearance [Add to Longdo]
辛い[づらい, durai] (adj-i) painful; bitter; heart-breaking; (P) [Add to Longdo]
辛い[づらい, durai] (aux-adj) difficult to (do something) [Add to Longdo]
尽くし;尽し[づくし;ずくし, dukushi ; zukushi] (suf) all sorts of; all kinds of [Add to Longdo]
漬け[づけ, duke] (suf) (1) pickled (something); (2) being badly influenced by; being addicted to [Add to Longdo]
伝いに[づたいに, dutaini] (suf) along (the wall) [Add to Longdo]
[づけ, duke] (n-suf) dated (e.g. a letter); date of effect (e.g. a rule change) [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
ダンプ[だんぷ, danpu] dump (vs) [Add to Longdo]
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
デュアルディスクドライブ[でゆあるでいすくどらいぶ, deyuarudeisukudoraibu] dual-disk drive [Add to Longdo]
デュアルバンド[でゆあるばんど, deyuarubando] dual band [Add to Longdo]
デュアルホーミング[でゆあるほーみんぐ, deyuaruho-mingu] dual homing [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
du(Pron.) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน) เช่น Du bist groß.
Dualität(n ) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
dunkel(adj) |dunkler, am dunkelsten| มืด, See also: A. hell,
dünn(adj) บาง ผอม, See also: mager, fett, dick
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}; Abfallbehälter {m}dust bin [Add to Longdo]
Abfalleimer {m} | Abfalleimer {pl}dustbin | dustbins [Add to Longdo]
Abrieb {m}dust [Add to Longdo]
Absauganlage {f}dust extractor [Add to Longdo]
Absteuerbeschleuniger {m}dump valve [Add to Longdo]
Abzug {m}; Dump {m} [comp.]dump [Add to Longdo]
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Arbeitsanzug {m} | Arbeitsanzüge {pl}dungaree | dungarees [Add to Longdo]
Arbeitszyklus {m}duty cycle; operating cycle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
[てつ, tetsu] DURCHDRINGEN [Add to Longdo]
愚か[おろか, oroka] Dummheit, Einfalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DU Distribution Unit (MS, MSIE) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DU Disk Used (Unix) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: du [dy] of the From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: du [duː] thou; you

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2415 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).