Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for drilles (253 entries) (1.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drilles-, *drilles*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drilles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drilles*)
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

drill bit (n ) ดอกสว่าน
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drill[N] การฝึกฝน, See also: การฝึกหัด, Syn. practice, rehearsal
drill[VT] เจาะ, See also: ขุด, Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
drill[VT] ฝึกฝน, See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
drill[N] สว่านไฟฟ้า, See also: เครื่องเจาะ
drill[N] เครื่องหว่านเมล็ดพืช
drill[N] ร่องที่ใช้หว่านพืช
drill[VT] หว่านพืช
drill[N] ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ
drill in[PHRV] พูดตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in
mandrill[N] ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
quadrille[N] การเต้นรำ 4 คู่, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
drill down[PHRV] เจาะลงไป
drill into[PHRV] เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
drill into[PHRV] ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer into
espadrille[N] รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า
quadrillion[N] เลข 1 ซึ่งเติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillion[ADJ] ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillionth[N] เลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
air drillingการเจาะอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling fluidน้ำโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling mudโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %drill% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%drill%Mr Smith drilled them in English pronunciation.
%drill%You must have a drill in grammar.
%drill%We had a fire drill yesterday.
%drill%They intended to drill for oil.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
hand drillสว่านมือ
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา
quadrillion(โควดริล'เยิน) n. เลข (1ถึง9) ที่เติม'0'อีก15ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส)
tap drilln. สว่านสำหรับเจาะรูเป็นเกลียว

English-Thai: Nontri Dictionary
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
สว่าน[N] drill, See also: gimlet, wimble, Example: ช่างไม้กำลังใช้สว่านเจาะกำแพงเพื่อแขวนตะปู, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะไช
สอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
หัด[V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
การฝึกฝน[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
อบรม[V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ฝึก[V] practise, See also: exercise, train, drill, Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน, Example: เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ, Thai definition: ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ฝึกซ้อม[V] practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ฝึกปรือ[V] drill, See also: be well-trained, be in constant drill, Syn. ฝึกฝน, Example: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ, Thai definition: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ฝึกฝน[V] train, See also: practise, drill, Syn. ฝึกปรือ, ฝึก, Example: นักวิชาการและนักปฏิบัติการที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติเพียงพอ, Thai definition: ขวนขวายหาความรู้ให้ชำนาญ
ฝึกหัด[V] drill, See also: practise, drill, exercise, Syn. ฝึก, Example: ทางโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเข้ามาฝึกหัดในโครงการ, Thai definition: ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ
วิธีฝึก[N] drill, See also: exercise, Example: ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน, Thai definition: กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
วินิต[V] train, See also: drill, practise, exercise, Syn. ฝึกหัด, อบรม, Notes: (บาลี)
เจาะ[V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
ปรือ[V] train, See also: practice, drill, exercise, Syn. ฝึกหัด, Example: พี่เลี้ยงของเขาฝึกปรือให้เขารู้จักใช้ดาบ
ซ้อมซัก[V] rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
การฝึกซ้อม[N] training, See also: drill, practice, exercise, Syn. การฝึกฝน, การฝึกหัด, Example: ก่อนที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาซีเกมส์ เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมานานหลายปี
การเจาะ[N] drilling, See also: puncturing, perforation, Example: การบันทึกตัวอักษรลงบนสื่อชนิดนี้ทำได้ด้วยการเจาะรูเป็นรหัส, Thai definition: การทำให้เป็นรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill   
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūangbin) FR: escadrille [f] ; escadron [m]
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill   
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuksøm) EN: training ; drill ; practice ; exercise   FR: entraînement [m]
การเจาะ[n.] (kān jǿ) EN: drilling   FR: pénétration [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ krø fan) EN: drill   FR: fraise [f]
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore   
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down   FR: creuser une dent
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide   FR: former ; éduquer
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble   FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านลม[n. exp.] (sawān lom) EN: air drill   
สว่านมือหมุน[n. exp.] (sawān meū mun) EN: hand drill   FR: chignole [f] ; perceuse à main [f] ; vilebrequin [m]
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse   FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill   FR: enseigner ; instruire ; éduquer
วินิต[v.] (winit) EN: rain ; drill ; practise ; exercise   
วิธีฝึก[n. exp.] (withī feuk) EN: drill ; exercise   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRILL D R IH1 L
DRILLS D R IH1 L Z
DRILLER D R IH1 L ER0
DODRILL D AA1 D R AH0 L
DRILLED D R IH1 L D
DRILLING D R IH1 L IH0 NG
DRILLERS D R IH1 L ER0 Z
MANDRILL M AE1 N D R IH2 L
DRILLBIT D R IH1 L B IH2 T
DRILLING'S D R IH1 L IH0 NG Z
DAUGHDRILL D AO1 D R IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drill (v) (d r i1 l)
drills (v) (d r i1 l z)
drilled (v) (d r i1 l d)
drilling (v) (d r i1 l i ng)
mandrill (n) (m a1 n d r i l)
mandrills (n) (m a1 n d r i l z)
quadrille (n) (k w @1 d r i1 l)
burr-drill (n) - (b @@1 - d r i l)
quadrilles (n) (k w @1 d r i1 l z)
burr-drills (n) - (b @@1 - d r i l z)
quadrillion (n) (k w o1 d r i1 l i@ n)
quadrillions (n) (k w o1 d r i1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中石油川东钻探公司[zhong1 shi2 you2 chuan1 dong1 zuan4 tan4 gong1 si1, 中石油川東鑽探公司] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
出操[chu1 cao1, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise [Add to Longdo]
口令[kou3 ling4, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry) [Add to Longdo]
布迪亚[Bu4 di2 ya4, 布迪亞] Baudrillard (name) [Add to Longdo]
[cao1, 操] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language) [Add to Longdo]
操典[cao1 dian3, 操典] drill book [Add to Longdo]
操法[cao1 fa3, 操法] drill rules [Add to Longdo]
操练[cao1 lian4, 操練] drill; practice [Add to Longdo]
操课[cao1 ke4, 操課] military drill [Add to Longdo]
教头[jiao4 tou2, 教頭] sporting coach; military drill master (in Song times) [Add to Longdo]
整训[zheng3 xun4, 整訓] to drill troops; to build up and train [Add to Longdo]
曲柄钻[qu1 bing3 zuan4, 曲柄鑽] a hand drill with crank handle [Add to Longdo]
步操[bu4 cao1, 步操] foot drill (military, physical exercises etc) [Add to Longdo]
毛口[mao2 kou3, 毛口] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr [Add to Longdo]
气锤[qi4 chui2, 氣錘] pneumatic drill [Add to Longdo]
演武[yan3 wu3, 演武] arms drill; to practice martial arts [Add to Longdo]
演练[yan3 lian4, 演練] drill; practice [Add to Longdo]
炮钎[pao4 qian1, 炮釺] a drill; a hammer drill for boring through rock; same as 釺子|钎子 [Add to Longdo]
无孔不钻[wu2 kong3 bu4 zuan1, 無孔不鑽] lit. leave no hole undrilled (成语 saw); to latch on to every opportunity [Add to Longdo]
[sui4, 燧] fire; speculum; to obtain fire by drilling wood, striking flint, sun's rays etc [Add to Longdo]
[lian4, 練] to practice; to train; to drill; to perfect (one's skill); exercise [Add to Longdo]
练兵[lian4 bing1, 練兵] to drill troops; army training [Add to Longdo]
练习[lian4 xi2, 練習] exercise; drill; practice [Add to Longdo]
[lou2, 耬] drill for sowing grain [Add to Longdo]
见缝就钻[jian4 feng4 jiu4 zuan1, 見縫就鑽] lit. to see a gap and drill (成语 saw); fig. to make the most of every opportunity [Add to Longdo]
训练[xun4 lian4, 訓練] drill; exercise; train; training [Add to Longdo]
军训[jun1 xun4, 軍訓] military practice, esp. for reservists or new recruits; military training as a (sometimes compulsory) subject in schools and colleges; drill [Add to Longdo]
[qian1, 釺] a drill (for boring through rock); same character as 鐱 [Add to Longdo]
钎子[qian1 zi5, 釺子] a drill; a hammer drill for boring through rock [Add to Longdo]
钢钎[gang1 qian1, 鋼鐱] a steel drill [Add to Longdo]
[qian1, 鐱] a drill (for boring through rock) [Add to Longdo]
[zuan4, 鑚] variant of 鑽|钻, an auger; drill; diamond [Add to Longdo]
[zuan1, 鑽] to drill; to bore; to get into; to make one's way into; to enter (a hole); to thread one's way through; to study intensively; to dig into; to curry favor for personal gain [Add to Longdo]
钻井[zuan4 jing3, 鑽井] to drill (e.g. for oil); a borehole [Add to Longdo]
钻井平台[zuan1 jing3 ping2 tai2, 鑽井平台] (oil) drilling platform [Add to Longdo]
钻压[zuan1 ya1, 鑽壓] pressure on a drill bit [Add to Longdo]
钻探[zuan1 tan4, 鑽探] drilling [Add to Longdo]
钻探机[zuan1 tan4 ji1, 鑽探機] drilling machine [Add to Longdo]
钻木取火[zuan1 mu4 qu3 huo3, 鑽木取火] to drill wood to make fire [Add to Longdo]
钻营[zuan1 ying2, 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit [Add to Longdo]
钻眼[zuan1 yan3, 鑽眼] drill hole [Add to Longdo]
钻空子[zuan1 kong4 zi5, 鑽空子] lit. to drill a hole; to take advantage of a loophole (e.g. legal); to exploit an advantage; to seize the opportunity (esp. to do sth bad) [Add to Longdo]
钻粉[zuan1 fen3, 鑽粉] residue from drilling; slag hill [Add to Longdo]
[lian4, 練] variant of 練|练, to practice; to train; to drill; to perfect (one's skill); exercise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill [Add to Longdo]
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine [Add to Longdo]
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P) [Add to Longdo]
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down [Add to Longdo]
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill [Add to Longdo]
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) [Add to Longdo]
マンドリル;マントリル[, mandoriru ; mantoriru] (n) mandrill [Add to Longdo]
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill [Add to Longdo]
火鑽り;火切り;燧[ひきり, hikiri] (n) hand drilling (to start a fire); hand drill [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
教練[きょうれん, kyouren] (n,vs) {mil} drill [Add to Longdo]
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine) [Add to Longdo]
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
軍事訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n) military exercise; drill [Add to Longdo]
穴あけ;穴開け[あなあけ, anaake] (n,n-pref) drilling [Add to Longdo]
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill [Add to Longdo]
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae) [Add to Longdo]
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil [Add to Longdo]
採油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights [Add to Longdo]
実習[じっしゅう, jisshuu] (n,vs,adj-no) practice; practise; training (esp. practical and hands-on); drill; (P) [Add to Longdo]
修練(P);修煉;修錬[しゅうれん, shuuren] (n,vs) training; drill; practice; practise; discipline; (P) [Add to Longdo]
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill [Add to Longdo]
[すい, sui] (n) drill; auger [Add to Longdo]
穿つ[うがつ, ugatsu] (v5t,vt) to drill; to bore; to pierce; to put on; to wear; to be true to (nature); to hit (the mark) [Add to Longdo]
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch [Add to Longdo]
操典[そうてん, souten] (n) drill manual [Add to Longdo]
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground [Add to Longdo]
腿上げ;もも上げ[ももあげ, momoage] (n) high knee (exercise drill where one brings one's knees up high while walking or running) [Add to Longdo]
鍛え[きたえ, kitae] (n) (1) forging; tempering; (2) drilling; training; disciplining [Add to Longdo]
鍛える[きたえる, kitaeru] (v1,vt) (1) to forge; to temper; (2) to drill; to train; to discipline; (P) [Add to Longdo]
調練[ちょうれん, chouren] (n,vs) military drill; training [Add to Longdo]
電気ドリル[でんきドリル, denki doriru] (n) electric drill [Add to Longdo]
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through) [Add to Longdo]
避難訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) disaster drill [Add to Longdo]
百錬[ひゃくれん, hyakuren] (n) well-tempered; well drilled; well trained [Add to Longdo]
武者修業[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n) samurai drill; knight errantry [Add to Longdo]
兵式体操[へいしきたいそう, heishikitaisou] (n) military drill [Add to Longdo]
防火訓練[ぼうかくんれん, boukakunren] (n) fire drill [Add to Longdo]
立錐[りっすい, rissui] (n,vs) (See 立錐の余地もない) setting a drill bit [Add to Longdo]
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P) [Add to Longdo]
練兵[れんぺい, renpei] (n) military drill [Add to Longdo]
錬成;練成[れんせい, rensei] (n,vs) training; drilling [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]
鑿井;削井[さくせい, sakusei] (n,vs) well drilling [Add to Longdo]
鑿岩機;削岩機[さくがんき, sakuganki] (n) rock drill; pneumatic drill; jackhammer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumwolldrillich {m} | Baumwolldrilliche {pl}denim | denims [Add to Longdo]
Billiarde {f} | Billiarden {pl}quadrillion; thousand million million | quadrillions [Add to Longdo]
Bohren {n}boring; drilling [Add to Longdo]
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck [Add to Longdo]
Bohrgestänge {n}drill pipe [Add to Longdo]
Bohrhammer {m}hammer-drill; Hilti [tm] [Add to Longdo]
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrmaschine {f}drilling machine [Add to Longdo]
Bohrmeister {m}drillmaster [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template [Add to Longdo]
Bohrschraube {f}drilling screw [Add to Longdo]
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle [Add to Longdo]
Bohrständer {m}drill stand [Add to Longdo]
Bohrturm {m}drilling derrick [Add to Longdo]
Bohrung {f}bore; drill; hole [Add to Longdo]
Bohrung {f} [geol.]drilling [Add to Longdo]
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig [Add to Longdo]
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap [Add to Longdo]
Brustleier {f}breast drill [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Drehbohrgerät {n}rotary drilling implement [Add to Longdo]
Drill {m}; strenge Ausbildung {f}; Exerzieren {n}drill [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Drillschraube {f} [techn.]drill screw [Add to Longdo]
Drillung {f}torsional [Add to Longdo]
ESD-Pistole {f}electron-stream drilling gun [Add to Longdo]
Explorationsbohrung {f}; Aufschlußbohrung {f}exploratory drilling [Add to Longdo]
Feuerlöschübung {f} | Feuerlöschübungen {pl}firedrill | firedrills [Add to Longdo]
Furche {f}drill [Add to Longdo]
Handbohrmaschine {f}hand drill [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kernbohrung {f}core drilling [Add to Longdo]
Kronenbohrer {m}; Kernbohrer {m}core drill [Add to Longdo]
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill [Add to Longdo]
Quadrille {f}quadrille [Add to Longdo]
Radialbohrmaschine {f}radial drill; radial drilling machine [Add to Longdo]
Reihenbohrmaschine {f}gang drilling machine [Add to Longdo]
Schlagbohrer {m}percussion drill [Add to Longdo]
Schnellspann-Bohrfutter {n} [techn.]quick-action drill chuck [Add to Longdo]
Schwenkbohrmaschine {f}; Radialbohrmaschine {f}radial-arm drilling machine [Add to Longdo]
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore [Add to Longdo]
Spiralbohrer {m}twist drill [Add to Longdo]
Spitzbohrer {m}flat drill [Add to Longdo]
Ständerbohrmaschine {f}box column drill [Add to Longdo]
Tischbohrmaschine {f}bench drill [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
教練[きょうれん, kyouren] Ausbildung, Exerzieren, Drill [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] Schulung, Einuebung, Drill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.0066 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).