Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dost (7 entries) (5.7143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dost-, *dost*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dost \Dost\, 2d pers. sing. pres. of {Do}. [1913 Webster] Dostoevski From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: friend 1. dost, arkadaş, ahbap 2. koruyan kimse, hami 3. yardımcı 4. (b.h) Kuveykır mezhebine mensup kimse. be friends with ahbap olmak. have a friend at court mahkemede dayısı olmak, arkası olmak. make friends dost kazanmak. make friends with someone bir kimse ile tanışmak, dost olmak. friendless dostu olmayan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: friendly 1. dost, dostça 2. uygun, dosta yakışır 3. eğlence kabilinden (oyun) 4. müsait. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: love 1. sevgi, muhabbet, aşk 2. sevgili, yâr, dost 3. b.h. aşk tanrısı, Küpid 4. (psik.) eros 5. (tenis) sıfır, hiç sayı kazanmamış olma. love affair aşk macerası. love apple (eski) domates. love beads hippilerin taktıkları renkli boncuklar. love charm aşk husule getiren büyü. love child aşk mahsulü, gayri meşru çocuk. love feast dostluk bağlarını kutlayan ve kuvvetlendiren ziyafet. love grass çayırgüzeli, (bot.) Eragrostis major. love knot muhabbet alameti olarak hususi bir şekilde bağlanan fiyonga. love letter aşk mektubu. love match yalnız aşk üzerine kurulan izdivaç. love potion aşk iksiri. love seat iki kişilik sedir. love story aşk hikâyesi. a labor of love hatır için yapılan iş. fall in love abayı yakmak, aşık olmak. for the love of aşkına, hatırı için. give my love to sevgilerimi söyle. make love sevişmek. not for love or money ne hatır için ne para için, hiç bir surette. There is no love lost between them. Birbirlerini hiç sevmezler. Birbirlerinden nefret ederler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ally 1. müttefik 2. dost, arkadaş 3. yapısı veya bileşimi itibariyle başka bir şeye benzeyen şey 4. birleşmek, ittifak etmek 5. akraba olmak. ally oneself with veya to ile birleşmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: amigo 1. arkadaş, dost, yoldaş From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: associate 1. arkadaş, dost 2. serik, ortak 3. uye, aza 4. arkadaşlık etmek 5. ortak etmek, birleştirmek 6. benzetmek, yakıştırmak, aralannda iliski kurmak 7. ortakllk kurmak, , serik olmak 8. arkadas olan, ortak çıkar ve ilişkileri olan 9. tam üyelik haklanndan yararlanamayan, üye olarak tam yetki sahibi olmayan. associate professor (doçent) associable baglantısı olabilen. associateship arkadaslık 10. şeriklik, ortaklık.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.7143 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).