Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dies (79 entries) (0.2841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dies-, *dies*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diesel[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
diesel[N] เครื่องยนต์ดีเซล, See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล, Syn. locomotive, diesel engine, shunter
diesel[N] น้ำมันดีเซล, Syn. diesel oil
diesel dyke[SL] ทอม
diesel engine[N] เครื่องยนต์ดีเซล, Syn. motor, steam engine, pony engine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel fuelเชื้อเพลิงดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel oilน้ำมันดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieseling; afterrunning; running-on; run-onเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dies **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dies"Are the drinks free?" "Only for the ladies."
dies"Are the drinks free?" "Only for ladies."
dies"When does he study?" "He studies before dinner."
diesEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
diesThe two ladies smiled at each other.
diesThese bus ladies seem to like to do so.
diesAs a light goes out, so a man dies.
diesI would have you apply yourself to your studies.
diesHow many of Shakespeare's tragedies have you read?
diesIf a tree dies, plant another in its place.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถไฟดีเซลราง[N] diesel train, Example: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที, Count unit: ขบวน
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[N] diesel oil
โซลา[N] diesel, See also: solar, Syn. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว โดยใช้ความร้อนซึ่งเกิดจากกำลังอัดของลูกสูบจุดระเบิด, ทางการเรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Notes: (อังกฤษ)
ดีเซล[N] diesel, Syn. น้ำมันดีเซล, Example: รถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันดีเซล, Thai definition: เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีระบบจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการอัดอากาศภายในเครื่องยนต์จนได้ความร้อนสูงมากพอ แล้วจึงฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยผสมเข้ากับอากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงนั้น เป็นผลให้เกิดการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ดีเซล[n.] (dīsēl = dīsēo) EN: diesel   FR: diesel [m]
ดีเซล-ปาล์ม[n. exp.] (dīsēl-pām) FR: diesel de palme [m]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang phlēng) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dīsēl) EN: diesel engine   FR: moteur diesel [m]
น้ำมันดีเซล[n. exp.] (nāmman dīsēl) EN: diesel oil ; diesel   FR: diesel [m] ; gazole [m]
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmman dīsēl mun reo) EN: diesel fuel ; diesel oil   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIES D AY1 Z
DIESEL D IY1 S AH0 L
DIESEL D IY1 Z AH0 L
DIESES D AY1 Z AH0 Z
DIESELS D IY1 Z AH0 L Z
DIESING D IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dies (v) (d ai1 z)
diesel (n) (d ii1 z l)
diesels (n) (d ii1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柴油[chai2 you2, 柴油] diesel fuel [Add to Longdo]
柴油机[chai2 you2 ji1, 柴油機] diesel engine [Add to Longdo]
柴油发动机[chai2 you2 fa1 dong4 ji1, 柴油發動機] diesel engine [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diesel {m}diesel [Add to Longdo]
Dieselaggregat {n}diesel generator set [Add to Longdo]
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel [Add to Longdo]
Dieselmotor {m}diesel engine [Add to Longdo]
Dieselramme {f}diesel hammer [Add to Longdo]
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment [Add to Longdo]
Diesseits {n} | im Diesseitsthis world | in this world [Add to Longdo]
diese Regeln anwendento use these rules [Add to Longdo]
dies und jenesthis and that [Add to Longdo]
diesbezüglichreferring to this [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今回[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
今度[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
今月[こんげつ, kongetsu] diesen_Monat [Add to Longdo]
今週[こんしゅう, konshuu] diese_Woche [Add to Longdo]
当駅[とうえき, toueki] dieser_Bahnhof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Die \Die\, n.; pl. in 1 and (usually) in 2, {Dice} (d[imac]s); in 4 & 5, {Dies} (d[imac]z). [OE. dee, die, F. d['e], fr. L. datus given, thrown, p. p. of dare to give, throw. See {Date} a point of time.] 1. A small cube, marked on its faces with spots from one to six, and used in playing games by being shaken in a box and thrown from it. See {Dice}. [1913 Webster] 2. Any small cubical or square body. [1913 Webster] Words . . . pasted upon little flat tablets or dies. --Watts. [1913 Webster] 3. That which is, or might be, determined, by a throw of the die; hazard; chance. [1913 Webster] Such is the die of war. --Spenser. [1913 Webster] 4. (Arch.) That part of a pedestal included between base and cornice; the dado. [1913 Webster] 5. (Mach.) (a) A metal or plate (often one of a pair) so cut or shaped as to give a certain desired form to, or impress any desired device on, an object or surface, by pressure or by a blow; used in forging metals, coining, striking up sheet metal, etc. (b) A perforated block, commonly of hardened steel used in connection with a punch, for punching holes, as through plates, or blanks from plates, or for forming cups or capsules, as from sheet metal, by drawing. (c) A hollow internally threaded screw-cutting tool, made in one piece or composed of several parts, for forming screw threads on bolts, etc.; one of the separate parts which make up such a tool. [1913 Webster] {Cutting die} (Mech.), a thin, deep steel frame, sharpened to a cutting edge, for cutting out articles from leather, cloth, paper, etc. {The die is cast}, the hazard must be run; the step is taken, and it is too late to draw back; the last chance is taken. Diecian From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: dies [diːs] that From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: dies day

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2841 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).