Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for die (142 entries) (0.2005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die-, *die*. Possible hiragana form: ぢえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die[VI] ตาย, See also: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ, Syn. decease, expire, be no more, depart, passaway, end, Ant. be born, live, survive, exist
die[VI] พินาศ, See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม, Syn. perish, fail, collapse, Ant. succeed
die[VI] หยุด, See also: หยุดทำงาน, Syn. stop
die[N] แม่พิมพ์ตอกโลหะ
die[N] ลูกเต๋า, See also: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า
diem[N] วัน
diet[VI] ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, Syn. abstain, tighten, reduce, fast, starve, Ant. gain
diet[N] อาหาร, See also: สิ่งที่กินได้, Syn. fare, intake, nutrition
die by[PHRV] ตายเพราะ, See also: ตายจาก, Syn. die from, die of
die in[PHRV] ตายระหว่าง, See also: ตายในขณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dieแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
die contact area; clamp contact area; electrode contact areaพื้นที่สัมผัสขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die gap; die openingช่องระหว่างดาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die opening; die gapช่องระหว่างดาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die outเครื่องดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
die; welding dieดายเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า die **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
die"Are the drinks free?" "Only for the ladies."
die"Are the drinks free?" "Only for ladies."
die"I think all fat people should go on a diet". "Are you referring to me"?
die"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."
die"When does he study?" "He studies before dinner."
dieIn 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.
dieIn 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.
dieEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
dieTwo hundred people died of cholera last year.
dieThe two ladies smiled at each other.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
diecious(ไดอี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน., Syn. dioecious
diehard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
dieldrinn. สารพิษที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
dielectricn. ฉนวน
diene(ได'อีน) n. สารประกอบที่มีสองdouble bonds
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
diet(vi) ควบคุมอาหาร,กินอาหารพิเศษ,จำกัดอาหาร
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายหมู่[V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
มรณะ[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รถไฟดีเซลราง[N] diesel train, Example: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที, Count unit: ขบวน
กลับบ้านเก่า[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
ตายรัง[V] die at one's place, Example: คนชนบทพากันกลับไปตายรังที่บ้านเกิดหลังจากที่หางานทำในกรุงเทพฯ ไม่ได้, Thai definition: กลับถิ่นเดิมไปไหนไม่รอด, Notes: (สำนวน)
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[N] diesel oil
เส้นใยอาหาร[N] dietary fibre, Syn. ใยอาหาร, Example: ในทางเคมีพบว่า เส้นใยอาหารจัดเป็นสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อน, Thai definition: เส้นใยจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
เส้นใยอาหาร[N] dietary fibre, Thai definition: เส้นใยที่ทำจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
สวรรคต[V] pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์[V] pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read ; study   FR: lire ; étudier
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension   FR: pension de survie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIE D AY1
DIEL D IY1 L
DIEP D IY1 P
DIER D IY1 ER0
DIES D AY1 Z
DIEM D IY1 M
DIET D AY1 AH0 T
DIEZ D AY1 AH0 Z
DIED D AY1 D
DIEDE D IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
die (v) (d ai1)
died (v) (d ai1 d)
dies (v) (d ai1 z)
diet (v) (d ai1 @ t)
Diego (n) (d i ei1 g ou)
diets (v) (d ai1 @ t s)
diesel (n) (d ii1 z l)
dieted (v) (d ai1 @ t i d)
diesels (n) (d ii1 z l z)
dietary (j) (d ai1 @ t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二甘醇[er4 gan1 chun2, 二甘醇] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze) [Add to Longdo]
介电常数[jie4 dian4 chang2 shu4, 介電常數] dielectric constant [Add to Longdo]
健怡可乐[jian4 yi2 ke3 le4, 健怡可樂] diet cola [Add to Longdo]
[zu2, 卒] die; soldier [Add to Longdo]
[die2, 咥] gnaw; bite [Add to Longdo]
[die2, 喋] flowing flood; to chatter [Add to Longdo]
喋喋[die2 die2, 喋喋] to chatter a lot [Add to Longdo]
喋喋不休[die2 die2 bu4 xiu1, 喋喋不休] chatter [Add to Longdo]
[die2, 垤] anthill; mound [Add to Longdo]
[die2, 堞] battlements [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
die(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) , See also: der, das
die Daumen drückenเป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ ส่งใจไปช่วย เช่น Ich drücke dir die Daumen bei der Prüfung.
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
die Heizung(n) |die, pl. Heizungen| เครื่องทำความร้อนในบ้าน หรือ อาคาร, See also: R. die Klimaanlage
die Tage haben(ผู้หญิง)มีประจำเดือน เช่น Hast du deine Tage? , See also: S. die Menstruation haben,
Diebesgut(n) |das, pl. Diebesgüter| ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมา
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen
Dienst(n) |der, pl. Dienste| หน่วยงานบริการ เช่น หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานทหาร, หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
die Schirmherrschaft, -enระบบอุปถัมภ์
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnetenversammlung {f}diet [Add to Longdo]
Abnehmen {n} | Abnehmen und gleich wieder zunehmendieting | yo-yo dieting [Add to Longdo]
die Absolution erteilen [relig.]to absolve [Add to Longdo]
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
die Allgemeinheit; das gemeine Volkcommonality; commonalty; commons [Add to Longdo]
die AlpenrepublikenAustria and Switzerland [Add to Longdo]
die Altenancients [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
die Anwesenheit feststellento call the roll [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
五大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
五感[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
五穀[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Die \Die\, n.; pl. in 1 and (usually) in 2, {Dice} (d[imac]s); in 4 & 5, {Dies} (d[imac]z). [OE. dee, die, F. d['e], fr. L. datus given, thrown, p. p. of dare to give, throw. See {Date} a point of time.] 1. A small cube, marked on its faces with spots from one to six, and used in playing games by being shaken in a box and thrown from it. See {Dice}. [1913 Webster] 2. Any small cubical or square body. [1913 Webster] Words . . . pasted upon little flat tablets or dies. --Watts. [1913 Webster] 3. That which is, or might be, determined, by a throw of the die; hazard; chance. [1913 Webster] Such is the die of war. --Spenser. [1913 Webster] 4. (Arch.) That part of a pedestal included between base and cornice; the dado. [1913 Webster] 5. (Mach.) (a) A metal or plate (often one of a pair) so cut or shaped as to give a certain desired form to, or impress any desired device on, an object or surface, by pressure or by a blow; used in forging metals, coining, striking up sheet metal, etc. (b) A perforated block, commonly of hardened steel used in connection with a punch, for punching holes, as through plates, or blanks from plates, or for forming cups or capsules, as from sheet metal, by drawing. (c) A hollow internally threaded screw-cutting tool, made in one piece or composed of several parts, for forming screw threads on bolts, etc.; one of the separate parts which make up such a tool. [1913 Webster] {Cutting die} (Mech.), a thin, deep steel frame, sharpened to a cutting edge, for cutting out articles from leather, cloth, paper, etc. {The die is cast}, the hazard must be run; the step is taken, and it is too late to draw back; the last chance is taken. Diecian From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Die \Die\, v. i. [imp. & p. p. {Died}; p. pr. & vb. n. {Dying}.] [OE. deyen, dien, of Scand. origin; cf. Icel. deyja; akin to Dan. d["o]e, Sw. d["o], Goth. diwan (cf. Goth. afd?jan to harass), OFries. d?ia to kill, OS. doian to die, OHG. touwen, OSlav. daviti to choke, Lith. dovyti to torment. Cf. {Dead}, {Death}.] 1. To pass from an animate to a lifeless state; to cease to live; to suffer a total and irreparable loss of action of the vital functions; to become dead; to expire; to perish; -- said of animals and vegetables; often with of, by, with, from, and rarely for, before the cause or occasion of death; as, to die of disease or hardships; to die by fire or the sword; to die with horror at the thought. [1913 Webster] To die by the roadside of grief and hunger. --Macaulay. [1913 Webster] She will die from want of care. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To suffer death; to lose life. [1913 Webster] In due time Christ died for the ungodly. --Rom. v. 6. [1913 Webster] 3. To perish in any manner; to cease; to become lost or extinct; to be extinguished. [1913 Webster] Letting the secret die within his own breast. --Spectator. [1913 Webster] Great deeds can not die. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness, discouragement, love, etc. [1913 Webster] His heart died within, and he became as a stone. --1 Sam. xxv. 37. [1913 Webster] The young men acknowledged, in love letters, that they died for Rebecca. --Tatler. [1913 Webster] 5. To become indifferent; to cease to be subject; as, to die to pleasure or to sin. [1913 Webster] 6. To recede and grow fainter; to become imperceptible; to vanish; -- often with out or away. [1913 Webster] Blemishes may die away and disappear amidst the brightness. --Spectator. [1913 Webster] 7. (Arch.) To disappear gradually in another surface, as where moldings are lost in a sloped or curved face. [1913 Webster] 8. To become vapid, flat, or spiritless, as liquor. [1913 Webster] {To die in the last ditch}, to fight till death; to die rather than surrender. [1913 Webster] "There is one certain way," replied the Prince [William of Orange] " by which I can be sure never to see my country's ruin, -- I will die in the last ditch." --Hume (Hist. of Eng. ). {To die out}, to cease gradually; as, the prejudice has died out. Syn: To expire; decease; perish; depart; vanish. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: dice \dice\ (d[imac]s), n.; pl. of {Die}. Small cubes used in gaming or in determining by chance; also, the game played with dice. See {Die}, n. [1913 Webster] {dice coal}, a kind of coal easily splitting into cubical fragments. --Brande & C. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: die n 1: a small cube with 1 to 6 spots on the six faces; used in gambling to generate random numbers [syn: {die}, {dice}] 2: a device used for shaping metal 3: a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be born}] 2: suffer or face the pain of death; "Martyrs may die every day for their faith" 3: be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame; "I was dying with embarrassment when my little lie was discovered"; "We almost died laughing during the show" 4: stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die}, {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}] 5: feel indifferent towards; "She died to worldly things and eventually entered a monastery" 6: languish as with love or desire; "She dying for a cigarette"; "I was dying to leave" 7: cut or shape with a die; "Die out leather for belts" [syn: {die}, {die out}] 8: to be on base at the end of an inning, of a player 9: lose sparkle or bouquet; "wine and beer can pall" [syn: {die}, {pall}, {become flat}] 10: disappear or come to an end; "Their anger died"; "My secret will die with me!" 11: suffer spiritual death; be damned (in the religious sense); "Whosoever..believes in me shall never die" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: die v. Syn. {crash}. Unlike {crash}, which is used primarily of hardware, this verb is used of both hardware and software. See also {go flatline}, {casters-up mode}. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: die [di] that; who those that; that one that ... over there; that one over there From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: die [diː] the; which; who

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2005 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).