Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for denk (6 entries) (6.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denk-, *denk*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bale 1. balya, denk 2. balya yapmak, denk bağlamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: coequal 1. eş 2. eşit, müsavi 3. akran, denk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: even 1. düz, düzlem, müstevi 2. eşit, müsavi 3. düzenli, muntazam 4. doğru, tarafsız, bitaraf 5. paralel, muvazi, denk, aynı seviyede 6. çift, tam (sayı) 7. temkinli, değişmez .evencolor her tarafı aynı tonda olan renk. evenhanded tarafsız, bitaraf. even number çift sayı. even with the roof dam yüksekliğinde, damla bir hizada. get even with intikam almak, hakkından gelmek. break even kâr ve zararı eşit olmak, ancak masrafını karşılamak. on an even keelden. (gemi) yatay durumda. odd and even tek ve çift. evenly düz bir durumda 8. eşit olarak 9. tarafsızca. evenness düz oluş 10. eşitlik 11. tarafsızlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: match 1. eş, akran, denk, benzer 2. tam kopya 3. tamamlayıcı şey 4. uygun çift 5. evlenme 6. evlenme kararı 7. eşliğe uygun kimse 8. rakip 9. maç, karşılaşma, müsabaka. meet one' match hakkından gelecek birine rast gelmek, rakibi ile karşılaşmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pack 1. bohça, çıkın 2. denk 3. paket (sig.)ara) 4. takım, sürü 5. köpek sürüsü 6. buz kütlesi 7. iskambil destesi 8. buz torbası 9. tampon 10. hastanın battaniyeye sarılması 11. hazır durumda paraşüt. pack animal yük hayvanı. pack ice bir araya toplanıp kitle haline gelmiş buz parçalan. pack rat bir cins büyük fare, (zool.) Neotoma. pack trail kervan yolu. pack of lies bir sürü yalan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: trim 1. (-mer, -mest), (-med, -ming), temiz ve yakışıklı, biçimli, şık 2. budamak, kırkmak, kesip düzeltmek 3. süslemek 4. temizleyip nizama koymak 5. (den.) yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek 6. yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek 7. (hav.) ayar etmek 8. (k. dili) yenmek, bozmak 9. aldatmak 10. azarlamak 11. (den.) denk olmak 12. iki parti arasında her ikisine de taraftar görünmek 13. nizam intizam 14. hal, vaziyet 15. süs 16. artık 17. (den.) geminin dengi 18. kıyafet, kılık 19. (mim.) .binanın iç tarafında bulunan süve gibi hafif tahtalar. trim by the bow (den.) gemiyi başı kıçından daha fazla suya batacak şekilde denkleştirmek. trim one' sails ayağını denk almak. in good trim iyi halde veya vaziyette 20. denk, oranlı (gemi) out of trim fena vaziyette 21. idmansız 22. dengi bozuk (gemi, uçak) trim'ly biçimli olarak. trim'ness biçimli oluş.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0676 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).