Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dem (158 entries) (0.334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dem-, *dem*. Possible hiragana form: でん
English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
Demotivate (vt ) ทำให้หมดกำลังใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demi[PRF] ครึ่ง
demo[N] ของตัวอย่าง, See also: ของโชว์, สิ่งที่แสดงเป็นตัวอย่าง, ของสาธิต
demo[N] ค่อย่อของ demonstration
demo[SL] สาธิต (มาจาก demonstration), See also: เดโม่
demy[N] ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีดหรือเขียน
demi-[PRF] ครึ่งหนึ่ง, See also: ส่วนหนึ่ง
demob[VT] ปลดประจำการ, See also: ปลด, ถอนกำลังทหาร, Syn. demobilize
demon[N] ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demos[N] ประชากร, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
demur[VI] ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogy; demagogueryการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand chargeค่าอุปสงค์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand readingการอ่านตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dem **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
demThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
demIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demHere is the demand forecast for 1998.
demWe'll pay you on demand any day after July 10th.
demSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
demYou must not give way to those demands.
demYou must not give in to his unreasonable demands.
demThe Americans are a democratic people.
demWhen did Democracy come into existence?
demThis way, please, mademoiselle.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagnetise(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร

English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด[V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
ระบอบประชาธิปไตย[N] democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
อนิจกรรม[N] death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
รื้อ[V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
เรียกร้อง[V] call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
สาธิต[ADJ] demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสูร[N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMI D EH1 M IY0
DEMO D EH1 M OW0
DEMEL D EH1 M AH0 L
DEMAR D IH2 M AA1 R
DEMMA D IY1 M AH0
DEMPS D EH1 M P S
DEMOV D EH1 M AA0 V
DEMEO D IY1 M IY0 OW0
DEMME D EH1 M
DEMBY D EH1 M B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demo (n) (d e1 m ou)
demob (v) (d ii2 m o1 b)
demon (n) (d ii1 m @ n)
demos (n) (d e1 m ou z)
demur (v) (d i1 m @@1 r)
demand (v) (d i1 m aa1 n d)
demean (v) (d i1 m ii1 n)
demise (n) (d i1 m ai1 z)
demist (v) (d ii2 m i1 s t)
demobs (v) (d ii2 m o1 b z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

電気[でんき, denki, ] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, ] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, ] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, ] (n) The University of Electro-Communications
Image:
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, ] (n ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน , See also: R. electron microscope
電子工学者[でんしこうがくしゃ, ] (n ) วิศวกรไฟฟ้า
電子商法[でんししょうほう, ] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電車[でんしゃ, densha, ] (n ) รถไฟฟ้า
電信為替[でんしんかわせ, ] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
電子メール[でんしメール, ] (n ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人口学[ren2 kou3 xue2, 人口學] demography [Add to Longdo]
凶煞[xiong1 sha4, 兇煞] demon; fiend [Add to Longdo]
凶神[xiong1 shen2, 兇神] demon; fiend [Add to Longdo]
凶身[xiong1 shen1, 兇身] demon; fiend [Add to Longdo]
削职[xue1 zhi2, 削職] demotion; to have one's job cut [Add to Longdo]
削职为民[xue1 zhi2 wei2 min2, 削職為民] demotion to commoner (成语 saw) [Add to Longdo]
刚果民主共和国[Gang1 guo3 min2 zhu3 gong4 he2 guo2, 剛果民主共和國] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]
丧气话[sang4 qi4 hua4, 喪氣話] demoralizing talk [Add to Longdo]
塞尔维亚民主党[Sai1 er3 wei2 ya4 Min2 zhu3 dang3, 塞爾維亞民主黨] Democratic Party of Serbia [Add to Longdo]
天龙八部[tian1 long2 ba1 bu4, 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
デマ[, dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマケ[, demake] (n) (abbr) (See デマケーション) demarcation [Add to Longdo]
デマケーション[, demake-shon] (n) demarcation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
デモ版[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]
逆多重化[ぎゃくたじゅうか, gyakutajuuka] demultiplexing [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an) [Add to Longdo]
復調[ふくちょう, fukuchou] demodulation (vs) [Add to Longdo]
復調装置[ふくちょうそうち, fukuchousouchi] demodulator [Add to Longdo]
復調機[ふくちょうき, fukuchouki] demodulator [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Abgrenzung {f}demarcation [Add to Longdo]
Abgrenzungssystem {n} | Abgrenzungen {pl}demarcation system | demarcations [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Verlangen {n} | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Arbeitskräftenachfrage {f}demand for labour [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
demain(adv) พรุ่งนี้
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, See also: S. moitié ,
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
出迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
屈辱[くつじょく, kutsujoku] Demuetigung, Erniedrigung [Add to Longdo]
民主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
民主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: breath 1. nefes, soluk 2. bir nefeslik zaman, dem, an 3. fısıltı 4. hafif rüzgâr 5. ağızdan çıkan buhar, buğu. breathtaking heyecan veren, insanın nefesini kesen. catch one- breath soluğu kesilmek, soluk almak, dinlenmek. in the same breath bir solukta, aynı zamanda. save one's breath boşuna nefes tüketmemek. out of breath soluğu kesilmiş, soluk soluğa. take one's breath away insanın nefesini kesmek, heyecan uyandırmak. under one's breath alçak sesle fısıldayarak.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.334 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).