Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for de (244 entries) (0.3893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -de-, *de*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เขมร (KH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
death note (n ) death note

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
depoliticizeless politic
descend onarrive in hordes
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n adj ) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED)
(UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
灯标[dēng biāo] (n ) สัญญาณไฟ,สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

English-Thai: Longdo Dictionary
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,
deadlockการติดตาย
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
deep cover(n) สายลับชั้นสูง

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

de novo (adv) ใหม่,อีกครั้ง
deacon (n ) ผู้ช่วยบาทหลวง
deareatorเครื่องแยกอากาศออกจากน้ำป้อน Boiler
dearly[yaang maak] (adv ) อย่างมาก
death-knelln 1: an omen of death or destruction 2: a bell rung to announce a death [syn: {death knell}, {death bell}]
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้
debris[เด-บริส] (n ) เศษซาก
debris[เด-บรี] (n ) เศษซาก
Debsirin school (n ) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนชายล้วน โดยรัชกาลที่ 5 สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อลำรึกถึงสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี (พระมารดา)
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
de[PRF] ลง, See also: จาก
deb[N] หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante), Syn. debutante
def[SL] แน่นอน
deg[ABBR] คำย่อของ degree (s)
den[N] ซ่องโจร, See also: รังโจร
den[N] ถ้ำสัตว์, See also: กรงสัตว์, ที่อยู่ของสัตว์, Syn. hole, tunnel, shelter, cave
den[N] ที่ซ่อนสำหรับเด็ก, See also: ที่หลบซ่อน, Syn. lair, hideout
den[N] ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว, Syn. family room
dep[ABBR] คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
dew[VT] ทำให้เปียกด้วยน้ำค้าง, See also: ทำให้ชุ่มด้วยน้ำค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
de bene esse (L.)โดยเป็นทางเลือกที่ดีกว่า, โดยเผื่อไว้เพื่ออนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de biens le mort (Fr.)เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de facto populationประชากรโดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de facto recognitionการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de facto separationการแยกกันอยู่โดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de facto standardมาตรฐานตามความนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
de facto standardมาตรฐานตามความนิยม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de jure (L.)โดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า de **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
deWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
de"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
de"Where are your books?" "They are on the desk."
de"Are you students?" "Yes, we are."
de"Yes, I was," said the student.
de"When will you be back?" "It all depends on the weather."
de"No," he said in a determined manner.
de"The key," he added, "is in the lock".
de"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
de"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de fide(ด'ฟี'ดี) L. เกี่ยวกับความศรัทธา
de-Pref. ขจัด,เอาออก,จาก,ลดต่ำ,ปฎิเสธ,กลับกัน,จาก,ลง
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
de-fat(ดีแฟท') vt. เอาไขมันออก,สกัดเอาไขมันออก
de-ice(ดิไอซฺ') vt. เอาน้ำแข็งออก, See also: deicer n. ดูdeice de-icer n. ดูdeice
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่
deaconry(ดี'เคินรี) n. ตำแหน่งหรือที่ทำงานของ deacon,deacons ทั้งหลาย
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased

English-Thai: Nontri Dictionary
deacon(n) ผู้ดูแลวัด
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
dead(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมรดก[N] death tax, See also: death duty, Thai definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ด้อยค่า[V] devalue, See also: devaluate, Ant. มีค่า, Example: สิ่งที่ทำให้งานเขียนของเธอด้อยค่าลงนั้นเป็นเรื่องการใช้ภาษาธรรมดาๆ ไม่ใช่ภาษาเฉพาะแบบในงานกวี, Thai definition: ไม่มีค่า
ตกราง[V] derail, See also: go off the rails, Example: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง, Thai definition: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
ตัดไม้ทำลายป่า[V] deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์[N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DE D IY1
DE D EY1
DE D AH0
DEA D IY1
DEB D EH1 B
DEC D EH1 K
DEE D IY1
DEL D EH1 L
DEN D EH1 N
DEO D IY1 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
de (in) (d @)
DES (n) (d ii2 ii2 e1 s)
Dec (n) (d e1 k)
Des (n) (d e1 z)
deb (n) (d e1 b)
den (n) (d e1 n)
dep (n) (d e1 p)
dew (n) (d y uu1)
deja (n) (d ei1 zh @)
Deal (n) (d ii1 l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出口[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
出入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
デジタル[でじたる, dejitaru] (n) ดิจิตอล
電圧[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
電動[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) นักประกาศ (ศาสนาคริสต์)
伝言[でんごん, dengon] (n colloq) ข้อความ(ที่ฝากไว้ เพื่อให้ช่วยส่งต่อ), See also: S. Note,
電磁波[でんじは, denjiha] (n) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
殿下[でんか, denka] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกเจ้าชายและเจ้าหญิง เช่น 皇太子殿下(こうたいしでんか)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ
デザート[でざーと, dezato] (n) ของหวาน (desserts)
です[です, desu] ( ) คำเชื่อมอย่างสุภาพ
ですか[ですか,desuga,เดสุก๋า, desuka ,desuga,] คำช่วยแสดงการถาม
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デモ隊[でもたい, demotai] (n ) ผู้ชุมนุมประท้วง
電気[でんき, denki, denki , denki] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
出る[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
データ[でーた, de-ta] Thai: ข้อมูล English: data

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角洲[san1 jiao3 zhou1, 三角洲] delta [Add to Longdo]
三角肌[san1 jiao3 ji1, 三角肌] deltoid muscle (over the shoulder) [Add to Longdo]
下决心[xia4 jue2 xin1, 下決心] determine; resolve [Add to Longdo]
不完美[bu4 wan2 mei3, 不完美] defective; imperfect [Add to Longdo]
不得了[bu4 de2 liao3, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
不景气[bu4 jing3 qi4, 不景氣] depression; recession; slump [Add to Longdo]
不置可否[bu4 zhi4 ke3 fou3, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge [Add to Longdo]
不逞之徒[bu4 cheng3 zhi1 tu2, 不逞之徒] desperado [Add to Longdo]
不齿[bu4 chi3, 不齒] despise; hold in contempt [Add to Longdo]
[cheng2, 丞] deputy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
D;d[ディー, dei-] (n) D; d [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
deinของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น dein alter Tisch, dein altes Haus
deinของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น dein altes Haus
deine1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น deine alte Hose
deine2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น deine alten Tische, deine alten Häuser, deine alten Hosen
deinemของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น deinem alten Haus, deinem alten Tisch
deinen1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น deinen alten Tisch
deinen2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น deinen alten Tische, deinen alten Häuser, deinen alten Hosen
deiner1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Abbuchung {f}debit; debit entry [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
demain(adv) พรุ่งนี้
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, See also: S. moitié ,
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
二次[にじ, niji] der_zweite, Sekundaer- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: De- \De-\ A prefix from Latin de down, from, away; as in debark, decline, decease, deduct, decamp. In words from the French it is equivalent to Latin dis- apart, away; or sometimes to de. Cf. {Dis-}. It is negative and opposite in derange, deform, destroy, etc. It is intensive in deprave, despoil, declare, desolate, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: DE n 1: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn: {Delaware}, {Diamond State}, {First State}, {DE}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DE DatenElement (HBCI) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: de [də] of from; of from; out of at; by; on; upon because of; for; for sake of; on account of; owing to; through From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: de of from; of from; out of From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: de [də] the; to the the From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: ‐de ‐th From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: epi- 1. (önek) üstünde, üstüne, yakınında, -de, önce, evvel, sonra, takiben. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: in 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da 2. giymiş, süslenmiş, örtülü 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış 4. düzenlenmiş 5. ile meşgul 6. amacıyle 7. vasıtasıyla 8. göre 9. bakımından 10. tesirinde 11. esnasında 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce 13. halinde, vaktinde, mevsiminde 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka- labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: on 1. (edat) üzerinde, üstünde üstüne 2. yanında 3. kenarında 4. tarafında, de 5. ile 6. esnasında, zarfında 7. hakkında 8. halinde. on the alert tetikte, uyanık. on the contrary aksine, bilakis. on the offensive hücum halinde. on the whole genellikle, her şeyi hesaba katarak. on the track of peşinde, izinde. on Thursday perşembe günü, Let' be on our way. Gidelim. The house is on fire. Ev tutuşmuş. Yangın var. The joke is on you. Bu taş size atıldı. The car stalled on me. Arabanın motoru durdu ve bana zorluk çıkardı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: too 1. fazla, lüzumundan fazla, hadden ziyade 2. de, dahi, ilâveten, ek olarak, hem de. Too bad! Vah vah! I am too going. Ne yaparsan yap, gideceğim. This has gone too far. Bu mesele sıktı artık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: upon 1. (edat) üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde 2. -e, -de, ile 3. vukuunda, hususunda 4. şartıyle, göre 5. takdirde. tier upon tier tabaka tabaka, sıra sıra. upon my word vallahi, alimallah 6. Hay Allah ! From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: a 1. bir, herhangi bir (ünsüzle başlayan kelimelerden önce kullanılır 2. (bak.) an) 3. her bir, -de, -ne: twice a year senede iki defa, two lira a dozen düzinesine iki lira. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: and 1. (bağlaç.) ve, de, ile And howl (k.dili) Hem de nasıl and so forth ve saire. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: at 1. (edat.) tarafında, -de, -da 2. -e, -a 3. üzere, halinde 4. başına, her birine, beherine 5. nezdinde 6. yanında, evinde 7. ile meşgul 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi 11. haliyle 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir. From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]: de de (prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi. From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: de from; of from; out of

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3893 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).