Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dar (154 entries) (0.2402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dar-, *dar*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

dark arts (n ) คุณไสย, มนต์ดำ, ศาสตร์มืด, ไสยศาสตร์
See also: S. black magic,
darling (n) กลอยใจ, นางอันเป็นที่รัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dare[VI] กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
dare[AUX] กล้าที่จะ, See also: เสี่ยงที่จะ
dare[N] ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
dark[ADJ] คล้ำ, See also: เข้ม, (สี)แก่, Syn. black
dark[N] ความมืด, See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง, Syn. darkness, dimness
dark[N] ช่วงเวลาดึก, See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ, Syn. nightfall, nighttime
dark[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
dark[ADJ] มืด, See also: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม, Syn. dim, shadowy, murky
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Darcy's lawกฎของดาร์ซี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dark adaptationการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dark mineralแร่สีเข้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Darwinismบทบัญญัติของดาร์วิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dar **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dar"The prince of darkness" means "Satan".
darDon't confuse "dare" and "dear".
darJST stands for Japan Standard Time.
darHe is a daredevil.
darDare you ask me another question?
darI dared to support his opinion.
darI observed that it had already got dark.
darBy the time you land at Narita, it will be dark.
darI daresay your advice will have its effect on them.
darYou must come back before it gets dark.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darb(ดาบ) n. คนที่เด่นที่สุด,ที่อยู่เหนือสุด
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer
daren't(แดนทฺ) ดูdarenot
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave,bold
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro

English-Thai: Nontri Dictionary
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
dare(vt) กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkling(adv) อย่างมืดมน,ในที่มืด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
กล้าเสี่ยง[V] dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ห้องมืด[N] darkroom, Example: เขาสร้างเรื่องราวของภาพโดยใช้เทคนิคตัดต่อในห้องมืดของสตูดิโอแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียว
เข้าหน้าไม่ติด[V] dare not to meet, See also: dare not to confront, Syn. เข้าหน้าไม่ได้, Example: ฉันกลัวเข้าหน้าไม่ติดเพราะเคยแกล้งเขาไว้มาก, Thai definition: ไม่กล้าสู้หน้า, ไม่กล้าเผชิญหน้า
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
ยี้[INT] Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ผิวคล้ำ[ADJ] dark, See also: dark-skinned, coloured, Example: คุณพจน์เป็นคนผิวคล้ำ สูง ผมหยักศก และก็หล่อเกือบจะเท่าพระเอกหนัง
ผิวคล้ำ[N] dark skin, Example: ผิวคล้ำของเธอแดงเข้มขึ้นเมื่อเจอแดดกล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAR D AA1 R
DARE D EH1 R
DART D AA1 R T
DARR D AA1 R
DARR D EH1 R
DARA D AE1 R AH0
DARN D AA1 R N
DARK D AA1 R K
DARNS D AA1 R N Z
DAREN D AE1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dare (v) (d e@ r)
dark (n) (d aa1 k)
darn (v) (d aa1 n)
dart (v) (d aa1 t)
Daryl (n) (d a1 r @ l)
Darby (n) (d aa1 b ii)
Darky (n) (d aa1 k ii)
dared (v) (d e@ d)
dares (v) (d e@ z)
darns (v) (d aa1 n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だれ, dare] (n) ใคร
達磨[だるま, daruma] (n) ตุ๊กตาล้มลุก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢越雷池一步[bu4 gan3 yue4 lei2 chi2 yi1 bu4, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
[ming2, 冥] dark; deep [Add to Longdo]
大阮[da4 ruan3, 大阮] daruan or bass lute, like pipa 琵琶 and zhongruan 中阮 but bigger and lower range [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hao3 han4 zuo4 shi4 , hao3 han4 dang1, 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
宝宝[bao3 bao3, 寶寶] darling; baby [Add to Longdo]
急先锋[ji2 xian1 feng1, 急先鋒] daring vanguard; pioneer; leading figure [Add to Longdo]
惨淡[can3 dan4, 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort [Add to Longdo]
投射[tou2 she4, 投射] dart; projection [Add to Longdo]
[gan3, 敢] dare [Add to Longdo]
敢做敢当[gan3 zuo4 gan3 dang1, 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
だらり;だらん[, darari ; daran] (adv-to) (on-mim) languidly; loosely [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol) [Add to Longdo]
ダルパ[だるぱ, darupa] DARPA [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
daranตรงสิ่งนั้น, ตรงนั้น
daraufบนสิ่งนั้น
darf, See also: dürfen
darinในนั้น
darüber
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: S. ausserdem, des Weiteren,
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darbietung {f}; Darbieten {n}performance [Add to Longdo]
Darbietung {f}; Dargebotene {n}act [Add to Longdo]
Darlehen aushandelnto arrange a loan [Add to Longdo]
Darlehensgeber {m}lender [Add to Longdo]
Darlehenskasse {f} | Darlehenskassen {pl}loan society | loan societies [Add to Longdo]
Darlehensrückzahlung {f}amortization of loan [Add to Longdo]
Darm {m} [anat.]intestine [Add to Longdo]
Darm {m}bowel [Add to Longdo]
Darm {m} | Därme {pl}gut | guts [Add to Longdo]
Darmsaite {f} [mus.]catgut; catgut string [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
叙述[じょじゅつ, jojutsu] Darstellung, Schilderung [Add to Longdo]
堕落[だらく, daraku] Verderbtheit, Entartung [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] Darlegung [Add to Longdo]
腸捻転[ちょうねんてん, chounenten] Darmverschlingung [Add to Longdo]
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] Darmverschluss [Add to Longdo]
融通[ゆうづう, yuuduu] Darlehen, Anpassung [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: close 1. yakın birbirine yakın 2. kısımları birbirine yakın, sıkı 3. kapalı, kapatılmışı 4. dar, sıkışık 5. havasız 6. fikirlerini açıklamaktan kaçınan, sıkı ağızlı 7. gizli tutulan, saklı, mahrem 8. cimri, hasis 9. ((dilb.) ağzı kısarak söylenen (harf) 10. hemen hemen eşit olan. close call, close shave (ABD), (k.dili.) paçayı zor kurtarma. close contest, close game beraberliğe yakın oyun veya yarış. close haircut kısa saç tıraşı. close quarters sıkışık yer. close reasoning mantıklı açıklama. close resemblance yakın benzerlik. close to home yurek yakıcı tesiri olan. close to the wind (den) orsasına, rüzgâr yönüne doğru. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: close-fitting 1. dar. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: narrow 1. dar, ensiz 2. sınırlı 3. dar düşünceli, dar fikirli 4. darlık içinde 5. cüzi, az 6. sıkı, dikkatli 7. (İng.), (leh.) hasis, tamahkar, cimri 8. dar geçit, (çoğ.) dar boğaz 9. daraltmak, eninden almak 10. sınırlamak 11. kısmak 12. daralmak, çekmek, ensizleşmek. narrow circumstances fakirlik, parasızlık, darlık. nar row escape darı darına kurtulma, ucuz kurtulma. narrow gage (gauge) ray aralığı 141 cm. olan demiryolu 13. dekovil. by a narrow majority az bir çoğunlukla. the Narrows Çanakkale boğazının en dar kısmı. narrowly dar, güçbelâ, darı darına. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: short 1. kısa 2. kısa boylu 3. bodur 4. ters ve kısa (cevap) 5. eksik, nakıs, dar, ihtiyacı karşılamayan 6. satılırken elde bulunmayan (mal) 7. gevrek, çabuk kırılan 8. çok yağIı 9. birdenbire 10. elde bulunmayan malı satmak üzere 11. tersçe 12. eksik 13. kısa şey 14. eksiklik 15. uzun sözun kısası 16. (elek) kontak 17. kısa reklam ve miki filmi 18. (çoğ.) kırıntı, düşük kaliteli mal 19. (çoğ.) kısa pantolon, şort 20. (dilb.) kısa hece. short and sweet kısa ve yerinde. short circuit (elek) kısa devre 21. (tıb.) bağırsağın bir parçasını keserek kısaltma ameliyatı. short commons gıda eksikliği. short cut kestirme yol. short of -dan başka. short order çabuk ve kolay hazırlanabilen yemek. short sale (tic.) açıktan satış. short story kısa hikaye. short wave kısa dalga. at short notice hazırlanmak için az zaman bırakan (emir) be short of eksik olmak, yetersiz olmak, yetmemek az kalmak. come short eksik gelmek, yetişmemek 22. erişememek. cut short birden kesmek, kısa kesmek (söz veya yazı) fall short erişememek, ulaşamamak, yetmemek. for short kısaca. in short kısaca 23. muhtasar olarak 24. kısacası, velhasıl. in short order hemen, derhal. make short work of hakkından gelmek. run short malzemesi tükenmek 25. kâfi gelmemek, kıtlaşmak. the long and the short of it uzun sözün kısası, hulâsa. shortly yakında 26. kısaca 27. kabaca 28. terslikle. shortness kısalık 29. noksanlık, yetmeyiş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scant 1. az, kıt, dar 2. kifayetsiz, yetersiz 3. sınırlı, tahdit edilmiş 4. tahdit etmek, sınırlamak, kısmak. scant'ly yetersizce . scant'ness yetersizlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scanty 1. çok az, kıt 2. dar, eksik 3. sınırlanmış. scantily kıt olarak, eksik olarak. scantiness anca yeterlik 4. kıtlık, eksiklik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stringent 1. zorlu, yeğin 2. zor şartlarda engellenmiş 3. sıkı, dar 4. paraselik çeken 5. ikna edici kandırıcı. stringency sıkılık 6. para darlığı. stringently para darlığıyla 7. sıkıca. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tight 1. sıkı, gergin 2. akmaz, sızmaz, su geçmez 3. dar 4. sıkışık 5. (k. dili) eli sıkı, cimri 6. (k. dili) müşkül, zor 7. zorluk çeken 8. tıkanmış 9. ucu ucuna 10. sıkı gerilmiş (ip) 11. kesat 12. (argo) sarhoş 13. tedariki güç 14. (kıs.)altılmış (üslup) 15. sımsıkı. tightly sıkıca tightness sıkılık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: attenuate 1. ince, zayıf, azalmış, dar. From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: dar give From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: dar give deliver; furnish; supply From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: dar thee and thou

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2402 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).