Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dalles (156 entries) (2.1316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dalles-, *dalles*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dalles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dalles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dally[VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally[VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
medallic[ADJ] ซึ่งประดับเหรียญให้, See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
dalliance[N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
medallion[N] การประดับเหรียญให้
medallist[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
dally over[PHRV] เสียเวลากับ, See also: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ, Syn. dawdle over
dally with[PHRV] คิดเล่นๆเรื่อง, Syn. play with, toy with, trifle with
dally with[PHRV] ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
dally with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง
dilly-dally[VI] เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %dall% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%dall%He drove the truck to Dallas.
%dall%You're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม[V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ
เถลไถล[V] wander, See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter, Syn. ไถล, เชือนแช, Example: อย่าเถลไถลไปทางไหนให้มากนัก, Thai definition: ไม่ตรงมาตรงไป เที่ยวแวะโน่นแวะนี่
ไม่ทันการ[V] retard, See also: delay, tarry, dawdle, dally, wait, Syn. ไม่ทัน, Example: เรื่องนี้ต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
เชือนแช[V] stray, See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant, Syn. แชเชือน, ไถล, เถลไถล, Example: เมื่อเลิกประชุมแล้วท่านมักไม่กลับบ้านทันทีคงเชือนแชอยู่ที่ร้านขายสุราที่อยู่ใกล้ๆ ที่ประชุมนั้นเอง
กามกรีฑา[N] sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai definition: ชั้นเชิงในทางกาม
จับปิ้ง[N] fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
เหรียญกระษาปณ์[N] coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
กระเบื้อง[n.] (krabeūang) EN: tile   FR: carrelage [m] ; carreau [m] ; tuile [f] ; dalle [f]
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
นกเด้าดินทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok daodin thung yai) EN: Richard's Pipit   FR: Pipit de Richard [m] ; Pipit éperonnier [m] ; Grand Pipit [m] ; Corydalle de Richard
ปรากฏการณ์ทินดอลล์[n. exp.] (prākotkān Thindøl) EN: Tyndall effect   
ปูด้วยหิน[v. exp.] (pū dūay hin) FR: paver ; daller
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion   FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phūying) EN: dally with a woman ; flirt with a woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
DALL D AO1 L
DALLY D AE1 L IY0
DALLA D AE1 L AH0
UDALL Y UW1 D AH0 L
LYDALL L AY1 D AH0 L
DALLEY D AE1 L IY0
DALLAS D AE1 L AH0 S
DOWDALL D AW1 D AH0 L
GOODALL G UH1 D AO2 L
KENDALL K EH1 N D AH0 L
TINDALL T IH1 N D AH0 L
KINDALL K IH1 N D AH0 L
TYNDALL T IH1 N D AH0 L
VANDALL V AE2 N D AO1 L
RANDALL R AE1 N D AH0 L
RENDALL R EH1 N D AH0 L
RUNDALL R AH1 N D AH0 L
SANDALL S AE1 N D AA0 L
SIDDALL S IH1 D AH0 L
WOODALL W UH1 D AO2 L
DALLMAN D AO1 L M AH0 N
ABDALLA AE2 B D AE1 L AH0
BENDALL B EH1 N D AH0 L
DALLARA D AE2 L AA1 R AH0
CUNDALL K AH1 N D AH0 L
DALLAS' D AE1 L AH0 S
DALLIED D AE1 L IY0 D
DALLAS'S D AE1 L AH0 S AH0 Z
DALLMANN D AO1 L M AH0 N
SCURDALL S K ER1 D AA0 L
BORDALLO B AO0 R D AE1 L OW0
SKIRDALL S K ER1 D AA2 L
SWINDALL S W IH1 N D AH0 L
BLUNDALL B L AH1 N D AH0 L
ABDALLAH AE2 B D AE1 L AH0
DALLHOLD D AO1 L HH OW2 L D
PEDALLED P EH1 D AH0 L D
CRANDALL K R AE1 N D AH0 L
KRANDALL K R AE1 N D AH0 L
MONDALLO M AA0 N D AE1 L OW0
DALLAIRE D AA1 L EH0 R
KENDALL'S K EH1 N D AH0 L Z
DALLIANCE D AE1 L IY0 AH0 N S
MEDALLION M AH0 D AE1 L Y AH0 N
RUBENDALL R AH1 B AH0 N D AH0 L
MEDALLIONS M AH0 D AE1 L Y AH0 N Z
COYKENDALL K OY0 K EH1 N D AH0 L
KIRKENDALL K ER0 K EH1 N D AH0 L
VANARSDALL V AH0 N AA1 R S D AH0 L
VANAUSDALL V AE0 N AW1 S D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dally (v) (d a1 l ii)
Dallas (n) (d a1 l @ s)
Randall (n) (r a1 n d @ l)
dallied (v) (d a1 l i d)
dallies (v) (d a1 l i z)
holdall (n) (h ou1 l d oo l)
dallying (v) (d a1 l i i ng)
holdalls (n) (h ou1 l d oo l z)
pedalled (v) (p e1 d l d)
dalliance (n) (d a1 l i@ n s)
medallion (n) (m i1 d a1 l i@ n)
medallist (n) (m e1 d @ l i s t)
pedalling (v) (p e1 d @ l i ng)
sandalled (j) (s a1 n d l d)
medallions (n) (m i1 d a1 l i@ n z)
medallists (n) (m e1 d @ l i s t s)
dilly-dally (v) - (d i1 l i - d a l ii)
backpedalled (v) (b a1 k p e1 d @ l d)
backpedalling (v) (b a1 k p e1 d @ l i ng)
dilly-dallied (v) - (d i1 l i - d a l i d)
dilly-dallies (v) - (d i1 l i - d a l i z)
soft-pedalled (v) - (s o1 f t - p e1 d @ l d)
dilly-dallying (v) - (d i1 l i - d a l i i ng)
soft-pedalling (v) - (s o1 f t - p e1 d @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代利斯[Dai4 li4 si1, 代利斯] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]
季军[ji4 jun1, 季軍] third in a race; bronze medallist [Add to Longdo]
玩弄[wan2 nong4, 玩弄] to play with; to engage in; to resort to; to dally with [Add to Longdo]
玩狎[wan2 xia2, 玩狎] to trifle; to dally with; to treat casually; to jest [Add to Longdo]
玩兴[wan2 xing4, 玩興] interest in dallying; in the mood for playing [Add to Longdo]
调戏[tiao2 xi4, 調戲] to take liberties with a woman; to dally; to assail a woman with obscenities [Add to Longdo]
达拉斯[Da2 la1 si1, 達拉斯] Dallas, Texas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
ダラス[, darasu] (n) Dallas (Texas); (P) [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[, ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
メダリオン[, medarion] (n) medallion [Add to Longdo]
ランドールズ・ピグミー・ゴビー;ランドールズピグミーゴビー[, rando-ruzu . pigumi-. gobi-; rando-ruzupigumi-gobi-] (n) Randall's pygmy goby (Trimma randalli, species in Palau and the Philippines) [Add to Longdo]
ランドールズクロミス[, rando-ruzukuromisu] (n) Randall's chromis (Chromis randalli) [Add to Longdo]
因循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]
銅メダリスト[どうメダリスト, dou medarisuto] (n) bronze medallist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Müßiggänger {m} | Müßiggänger {pl}dallier | dalliers [Add to Longdo]
Schaumünze {f}medallion [Add to Longdo]
Trödelei {f}; Tändelei {f}; Verzögerung {f}dalliance [Add to Longdo]
feudal {adv}feudally [Add to Longdo]
gemeingefährlich; mörderisch {adv}homicidally [Add to Longdo]
kugelig {adv}spheroidally [Add to Longdo]
modal {adv}modally [Add to Longdo]
pilztötend {adv}fungicidally [Add to Longdo]
selbstmörderisch {adv}suicidally [Add to Longdo]
tändeln; spielento dally [Add to Longdo]
trödeln; vertändeln | trödelnd; vertändelnd | getrödelt; vertändelt | trödelt | trödelteto dally | dallying | dallied | dallies | dallied [Add to Longdo]
Jetzt aber dalli!Sharp's the word! [Add to Longdo]
Mach fix!; Ein bisschen dalli!Make it snappy! [Add to Longdo]
Barbier-Falterfisch {m}; Schwarznasen-Falterfisch {m} (Johnrandallia nigrirostris) [zool.]barberfish [Add to Longdo]
Blaustreifengrundel {f} (Lythrypnus dalli) [zool.]catalina goby [Add to Longdo]
Randalls Partnergrundel {f} (Amblyeleotris randalli) [zool.]orange stripe watchman goby [Add to Longdo]
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Dallas (Stadt in USA)Dallas (city in USA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dalles \Dalles\ (d[a^]lz), n. pl. [F. dalle a tube, gutter, trough.] A rapid, esp. one where the channel is narrowed between rock walls. [Northwestern U. S. & Canada] The place below, where the compressed river wound like a silver thread among the flat black rocks, was the far-famed Dalles of the Columbia. --F. H. Balch. [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.1316 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).