Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for d (237 entries) (0.2426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -d-, *d*.
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
day[เดย์] วัน
depoliticizeless politic

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
dawg[ด๊อก] (pron. slang ) เพื่อน
day to dayวันต่อวัน
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เขมร (KH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
death note (n ) death note

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.
dangerous(adj) อันตราย
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,
deadlockการติดตาย
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

D-Arvit (n ) ตายละวา
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
dacryops (n ) อาการมีน้ำตามากเกินไป
daffodil (n ) ดอกดารารัตน์
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying
damit (adv ) ครั้นแล้ว,ดังนั้น,หลังจากนั้น,และแล้ว
dammering[ดามเมอร์ริง] (n jargon ) การฆ่าศัตรูในทำนองฆ่า 5 ตาย 0 หรือตามๆกันไปเช่น การฆ่า 6 ตาย 1 เป็นการลบกันของการฆ่าเเละการตายได้ 5
damn it (slang) ให้ตายสิ , โธ่เอ้ย
See also: S. dammit,
damper (n ) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:
dance sport (n) ลีลาศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
D[N] พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, See also: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
d[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, See also: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
DA[ABBR] บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
DA[ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
de[PRF] ลง, See also: จาก
di[PRF] คู่, See also: สอง, ทวิ, Syn. bi-, bis-
do[VT] จัดการ, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม, Syn. manage, deal with, behave, act
do[VI] เดินทาง, See also: วิ่ง, Syn. travel
do[VI] พอเพียง, See also: เหมาะสมกัน
do[VT] มีพอเพียง, See also: เหมาะสม, Syn. be suitable for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
D layerชั้นบรรยากาศดี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
d´bridementการตัดแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
décadenceยุคเสื่อม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
démarche (Fr.)การวิ่งเต้น, การติดต่อดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dénouement; falling action; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
département (Fr.)จังหวัด (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
détente (Fr.); detenteการผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
d.a.f. basisมูลฐานดีเอเอฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
D.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสตรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
d.m.m.f. basisมูลฐานดีเอ็มเอ็มเอฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า d **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dThe sign '&' stands for 'and'.
dThe mark "&" stands for "and".
dGo to the doctor to get your prescription!
d"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
d"Six pence per second" Bob reminds her.
d"Four pounds fifty" says Bob.
d"Four pounds, ninety pence" Bob answers.
d"I saw her five days ago", he said.
dHow do you spell 'pretty'?
dWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
d&cabbr. dilation and curettage
d&eabbr. dilation and evacuation
d.j.abbr. Doctor of Law,District Judge,disk (c) jockey
d/cabbr. discharge,discontinue
d1,d2abbr. dorsal vertebra 1,2
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble

English-Thai: Nontri Dictionary
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
dab(vt) ตบเบาๆ,แตะเบาๆ,ป้าย,แต้ม,ซับ
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
daffodil(n) ดอกแดฟโฟดิล
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dagger(n) ดาบสั้น,กริช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างสัญญา[N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ภาษีมรดก[N] death tax, See also: death duty, Thai definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
D D IY1
W D AH1 B AH0 L Y UW0
DU D UW1
DU D AH0
W. D AH1 B AH0 L Y UW0
WM D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M
WS D AH1 B AH0 L Y UW0 EH1 S
WS D AH1 B Y AH0 EH1 S
WU D AH1 B AH0 L Y UW0 Y UW1
WU D AH1 B Y AH0 Y UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
D (n) (d ii1)
W (n) (d uh1 b l y uu)
d (n) (d ii1)
w (n) (d uh1 b l y uu)
de (in) (d @)
Du (in) (d uu)
DG (n) (d ii2 jh ii1)
DJ (n) (d ii2 jh ei1)
DM (n) (d oi1 ch m aa k)
Di (n) (d ai1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
駝鳥[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
台本[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
大事[だいじ, daiji] (adj) สำคัญ
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
大根[だいこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: Related: 好き
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

でも[demo, demo] (n adv) แต่ แม้จะ … เพียงใดก็ตาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
出る[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yi1 bu4 zuo4 , er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一打[yi1 da3, 一打] dozen [Add to Longdo]
一服[yi1 fu2, 一服] dose [Add to Longdo]
一号木杆[yi1 hao4 mu4 gan1, 一號木桿] driver (golf) [Add to Longdo]
一号电池[yi1 hao4 dian4 chi2, 一號電池] D size battery [Add to Longdo]
一角银币[yi1 jiao3 yin2 bi4, 一角銀幣] dime [Add to Longdo]
[ding1, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
丁丑[ding1 chou3, 丁丑] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057 [Add to Longdo]
丁二醇[ding1 er4 chun2, 丁二醇] butyl glycol [Add to Longdo]
丁亥[ding1 hai4, 丁亥] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
D;d[ディー, dei-] (n) D; d [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
daด้วยเหตุจาก
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
daที่นี่ เช่น Ich bin gleich wieder da., See also: hier
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
da(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Sie braucht eine kleinere Wohnung, da sie allein ist. , See also: S. weil, A. darum, deswegen,
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
dafürเพื่อสิ่งนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

da (prep) Black people or Hip-hop use "da" it's come from "THE" like 50cent's song...In da club..means In the club.
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dimmed headlight [Add to Longdo]
Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
Abblendung {f}dimming [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
d'oùจากที่ไหน เช่น Tu est d'où? = D'où est-ce que tu est? เธอมาจากที่ไหน
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
dissolutionยุบสภา
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mute \Mute\, n. 1. One who does not speak, whether from physical inability, unwillingness, or other cause. Specifically: (a) One who, from deafness, either congenital or from early life, is unable to use articulate language; a deaf-mute. (b) A person employed by undertakers at a funeral. (c) A person whose part in a play does not require him to speak. (d) Among the Turks, an officer or attendant who is selected for his place because he can not speak. [1913 Webster] 2. (Phon.) A letter which represents no sound; a silent letter; also, a close articulation; an element of speech formed by a position of the mouth organs which stops the passage of the breath; as, {p}, {b}, {d}, {k}, {t}. [1913 Webster] 3. (Mus.) A little utensil made of brass, ivory, or other material, so formed that it can be fixed in an erect position on the bridge of a violin, or similar instrument, in order to deaden or soften the tone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: D \D\ (d[=e]) 1. The fourth letter of the English alphabet, and a vocal consonant. The English letter is from Latin, which is from Greek, which took it from Ph[oe]nician, the probable ultimate origin being Egyptian. It is related most nearly to t and th; as, Eng. deep, G. tief; Eng. daughter, G. tochter, Gr. qyga`thr, Skr. duhitr. See Guide to Pronunciation, [root]178, 179, 229. [1913 Webster] 2. (Mus.) The nominal of the second tone in the model major scale (that in C), or of the fourth tone in the relative minor scale of C (that in A minor), or of the key tone in the relative minor of F. [1913 Webster] 3. As a numeral D stands for 500. in this use it is not the initial of any word, or even strictly a letter, but one half of the sign ? (or ? ) the original Tuscan numeral for 1000. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: d adj 1: denoting a quantity consisting of 500 items or units [syn: {five hundred}, {500}, {d}] n 1: a fat-soluble vitamin that prevents rickets [syn: {vitamin D}, {calciferol}, {viosterol}, {ergocalciferol}, {cholecalciferol}, {D}] 2: the cardinal number that is the product of one hundred and five [syn: {five hundred}, {500}, {D}] 3: the 4th letter of the Roman alphabet [syn: {D}, {d}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hack 1. kira beygiri 2. ihtiyar at 3. kiralık atlı araba 4. AB, D, (k, dili.) taksi 5. külüstür araba 6. araba sürmek, taksi şoförlüğü yapmak. huck stand taksi durağı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hack 1. çentmek, yarmak, yontmak, kıymak 2. (İng.), ), (leh.) toprağı sürüp ekmek 3. kuru kuru öksürmek 4. A, B, D, (argo) becermek 5. (slang) çakmak 6. çentik 7. çentmeye mahsus alet 8. kekeleme 9. kuru öksürük 10. incik kemigine atılan tekme. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hie 1. (d, hieing, hying) acele gitmek, gidivermek. hie oneself to -e gitmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lie 1. (-d, -lying) yalan, yalan söyleme, aldatma 2. yalan. söylemek, aldatmak. lie detector yalan makinası. lie like a troop er çok yalan söylemek. lie in ones teeth korkunç yalanlar söylemek. lie out of it yalan söyleyerek bir işten sıyrılıvermek. a white lie zararsız yalan, ehemmiyetsiz yalan. give one the lie yalancılıkla itham etmek. give the lie (to) yalancılıkla itham etmek 3. yanlış olduğunu göstermek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lingual 1. dile ait 2. dil ile telaffuz olunan (harf) 3. dil ile telaffuz olunan harf (t, d, n) 4. dil ile çıkarılan ses. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: prove 1. (-d, -d veya proven) tanıtlamak, ispat etmek, doğruluğunu tespit etmek 2. denemek 3. tecrübe ile anlatmak 4. (mat.) sağlamasını yapmak 5. olmak 6. çıkmak. proving ground tecrübe sahası, deneme alanı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: thrive 1. (-d, -d 2. veya throve, thriven) işi iyi gitmek, muvaffak olmak 3. kuvvet bularak büyümek 4. zenginleşmek, refah bulmak 5. mamur olmak, bayındır olmak. thriv'ingly başanyla. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tie 1. (-d, tying) bağlamak, raptetmek 2. düğümlemek 3. birleştirmek, bitiştirmek 4. (k. dili) izdivaçla bağlamak, evlendirmek 5. (müz.) bağlamak 6. berabere kalmak. tie a can to (argo) kovmak. tie by the leg engel olmak. tie down kayıt altına almak, bağlamak. tie

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 0.2426 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).