Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for air (140 entries) (0.1951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-, *air*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

air (n) แอร์
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
air layering (n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[N] การเดินทางโดยเครื่องบิน
air[ADJ] เกี่ยวกับจักรราศี
air[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
air[N] เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น
air[N] ท่วงทำนอง, See also: ทำนอง, เพลง, Syn. tune, theme, melody
air[N] ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
air[N] บรรยากาศ, See also: กลิ่นอาย
air[VT] ประกาศ, See also: แสดง
air[VT] ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air[VI] ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ, Syn. open, freshen, air-condition, Ant. close, keep in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
airอากาศ, ลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Air Attaché; Attaché, Airผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bill; air consignment note; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bleed๑. ช่องอากาศเดินเบา๒. ช่องไล่อากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brushพู่กันลม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cell; vesicle, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า air **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
air"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."
air"Whose chair is this?" "It is mine."
airAir and heir are homophones of each other.
air"Where is my notebook?" "It is on the chair."
air"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."
air"Road under Repair."
airAre there enough chairs to seat 12 people?
airA pair of canaries are her only friends.
airThe downstairs was rented to a bookseller.
airA pair of gloves.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air castleวิมานในอากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditinerเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
airline(n) สายการบิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการบิน[N] airline industry, Count unit: วงการ
รถไฟลอยฟ้า[N] skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ช่องระบายอากาศ[N] air passage
มลพิษทางอากาศ[N] air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ
เครื่องกรองอากาศ[N] air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ
ท่อระบายอากาศ[N] air-vent-pipe, Example: การติดตั้งท่อระบายอากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลผ่านออกไป, Count unit: ท่อน, ท่อ, Thai definition: ทางไหลของอากาศที่ทำให้เกิดอากาศเสียถ่ายเทออกไปข้างนอก
ปั๊มลม[N] air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
การจราจรทางอากาศ[N] air traffic, Example: ผู้ควบคุมจะให้คำแนะนำการจราจรทางอากาศจากหอควบคุมที่อยู่ในสนามบิน, Thai definition: การเคลื่อนที่ของยวดยานทางอากาศตามเส้นทางที่กำหนดไว้
การโจมตีทางอากาศ[N] air strike, Example: การรบเมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารราบสหรัฐกับการโจมตีทางอากาศที่เขตภูเขาในเมืองการ์เดซ, Thai definition: ใช้กำลังบุกเข้าสู้รบทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIR EH1 R
AIRS EH1 R Z
AIRD EH1 R D
AIRY EH1 R IY0
AIRED EH1 R D
AIRCO EH1 R K OW0
AIRES EH1 R IY0 Z
AIREY EH1 R IY0
AIR'S EH1 R Z
AIRING EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air (v) (e@1 r)
airs (v) (e@1 z)
airy (j) (e@1 r ii)
Aires (n) (ei1 r ii z)
aired (v) (e@1 d)
airbed (n) (e@1 b e d)
airily (a) (e@1 r @ l ii)
airing (v) (e@1 r i ng)
airman (n) (e@1 m @ n)
airmen (n) (e@1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透气[bu4 tou4 qi4, 不透氣] airtight [Add to Longdo]
候机厅[hou4 ji1 ting1, 候機廳] airport departure terminal [Add to Longdo]
候机楼[hou4 ji1 lou2, 候機樓] airport departure terminal [Add to Longdo]
停机坪[ting2 ji1 ping2, 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport) [Add to Longdo]
傲气[ao4 qi4, 傲氣] air of arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
入风口[ru4 feng1 kou3, 入風口] air intake vent [Add to Longdo]
冷气[leng3 qi4, 冷氣] air conditioning (used in Taiwan) [Add to Longdo]
冷气机[leng3 qi4 ji1, 冷氣機] air-conditioner [Add to Longdo]
出风口[chu1 feng1 kou3, 出風口] air vent; air outlet [Add to Longdo]
印度航空公司[Yin4 du4 hang2 kong1 gong1 si1, 印度航空公司] Air India [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイライナー[, airaina-] (n) eye liner; eyeliner [Add to Longdo]
アイライン[, airain] (n) eyeline [Add to Longdo]
アイラッシュ[, airasshu] (n) eyelash [Add to Longdo]
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler [Add to Longdo]
アイランド[, airando] (n) island [Add to Longdo]
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen [Add to Longdo]
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis) [Add to Longdo]
アイリス[, airisu] (n) iris; (P) [Add to Longdo]
アイリスアウト[, airisuauto] (n) iris-out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空調[くうちょう, kuuchou] air conditioning [Add to Longdo]
航空管理[くうこうかんり, kuukoukanri] air traffic control [Add to Longdo]
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
エアーエヌエフエス[えあーえぬえふえす, ea-enuefuesu] AIR NFS [Add to Longdo]
エアモザイク[えあもざいく, eamozaiku] Air Mosaic [Add to Longdo]
アイリックス[あいりっくす, airikkusu] IRIX [Add to Longdo]
エアマック[えあまっく, eamakku] AirMac [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Abluftstutzen {m}; Entlüfterstutzen {m} [techn.]air vent [Add to Longdo]
Abströmöffnung {f}air discharge opening [Add to Longdo]
Abwurf {m} aus der Luft; Versorgung aus der Luftairdrop [Add to Longdo]
Ätherwellen {pl}; Äther {m} | über den Ätherairwaves {pl}; air | over the air [Add to Longdo]
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto]airbag [Add to Longdo]
Airbag-Steuergerät {n} [auto]airbag computer [Add to Longdo]
Airbus {m}airbus [Add to Longdo]
Auslüften {n}; Lüftung {f}airing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Air \Air\ ([^a]r), n. [OE. air, eir, F. air, L. a["e]r, fr. Gr. 'ah`r, air, mist, for 'a[digamma]hr, fr. root 'a[digamma] to blow, breathe, probably akin to E. wind. In sense 10 the French has taking a meaning fr. It. aria atmosphere, air, fr. the same Latin word; and in senses 11, 12, 13 the French meaning is either fr. L. aria, or due to confusion with F. aire, in an older sense of origin, descent. Cf. {A["e]ry}, {Debonair}, {Malaria}, {Wind}.] 1. The fluid which we breathe, and which surrounds the earth; the atmosphere. It is invisible, inodorous, insipid, transparent, compressible, elastic, and ponderable. [1913 Webster] Note: By the ancient philosophers, air was regarded as an element; but modern science has shown that it is essentially a mixture of oxygen and nitrogen, with a small amount of carbon dioxide, the average proportions being, by volume: oxygen, 20.96 per cent.; nitrogen, 79.00 per cent.; carbon dioxide, 0.04 per cent. These proportions are subject to a very slight variability. Air also always contains some vapor of water. [1913 Webster] 2. Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile. "Charm ache with air." --Shak. [1913 Webster] He was still all air and fire. [Air and fire being the finer and quicker elements as opposed to earth and water.] --Macaulay . [1913 Webster] 3. A particular state of the atmosphere, as respects heat, cold, moisture, etc., or as affecting the sensations; as, a smoky air, a damp air, the morning air, etc. [1913 Webster] 4. Any a["e]riform body; a gas; as, oxygen was formerly called vital air. [Obs.] [1913 Webster] 5. Air in motion; a light breeze; a gentle wind. [1913 Webster] Let vernal airs through trembling osiers play. --Pope. [1913 Webster] 6. Odoriferous or contaminated air. [1913 Webster] 7. That which surrounds and influences. [1913 Webster] The keen, the wholesome air of poverty. --Wordsworth. [1913 Webster] 8. Utterance abroad; publicity; vent. [1913 Webster] You gave it air before me. --Dryden. [1913 Webster] 9. Intelligence; information. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] 10. (Mus.) (a) A musical idea, or motive, rhythmically developed in consecutive single tones, so as to form a symmetrical and balanced whole, which may be sung by a single voice to the stanzas of a hymn or song, or even to plain prose, or played upon an instrument; a melody; a tune; an aria. (b) In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc., the part which bears the tune or melody -- in modern harmony usually the upper part -- is sometimes called the air. [1913 Webster] 11. The peculiar look, appearance, and bearing of a person; mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a lofty air. "His very air." --Shak. [1913 Webster] 12. Peculiar appearance; apparent character; semblance; manner; style. [1913 Webster] It was communicated with the air of a secret. --Pope. [1913 Webster] 12. pl. An artificial or affected manner; show of pride or vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts on airs. --Thackeray. [1913 Webster] 14. (Paint.) (a) The representation or reproduction of the effect of the atmospheric medium through which every object in nature is viewed. --New Am. Cyc. (b) Carriage; attitude; action; movement; as, the head of that portrait has a good air. --Fairholt. [1913 Webster] 15. (Man.) The artificial motion or carriage of a horse. [1913 Webster] Note: Air is much used adjectively or as the first part of a compound term. In most cases it might be written indifferently, as a separate limiting word, or as the first element of the compound term, with or without the hyphen; as, air bladder, air-bladder, or airbladder; air cell, air-cell, or aircell; air-pump, or airpump. [1913 Webster] {Air balloon}. See {Balloon}. {Air bath}. (a) An apparatus for the application of air to the body. (b) An arrangement for drying substances in air of any desired temperature. {Air castle}. See {Castle in the air}, under {Castle}. {Air compressor}, a machine for compressing air to be used as a motive power. {Air crossing}, a passage for air in a mine. {Air cushion}, an air-tight cushion which can be inflated; also, a device for arresting motion without shock by confined air. {Air fountain}, a contrivance for producing a jet of water by the force of compressed air. {Air furnace}, a furnace which depends on a natural draft and not on blast. {Air line}, a straight line; a bee line. Hence {Air-line}, adj.; as, air-line road. {Air lock} (Hydr. Engin.), an intermediate chamber between the outer air and the compressed-air chamber of a pneumatic caisson. --Knight. {Air port} (Nav.), a scuttle or porthole in a ship to admit air. {Air spring}, a spring in which the elasticity of air is utilized. {Air thermometer}, a form of thermometer in which the contraction and expansion of air is made to measure changes of temperature. {Air threads}, gossamer. {Air trap}, a contrivance for shutting off foul air or gas from drains, sewers, etc.; a stench trap. {Air trunk}, a pipe or shaft for conducting foul or heated air from a room. {Air valve}, a valve to regulate the admission or egress of air; esp. a valve which opens inwardly in a steam boiler and allows air to enter. {Air way}, a passage for a current of air; as the air way of an air pump; an air way in a mine. {In the air}. (a) Prevalent without traceable origin or authority, as rumors. (b) Not in a fixed or stable position; unsettled. (c) (Mil.) Unsupported and liable to be turned or taken in flank; as, the army had its wing in the air. {on the air}, currently transmitting; live; -- used of radio and television broadcasts, to indicate that the images and sounds being picked up by cameras and microphones are being broadcast at the present moment. Note: In call-in programs where individuals outside a radio or television studio have telephoned into the station, when their voice is being directly broadcast, the host of the program commonly states "You're on the air." as a warning that the conversation is not private. {To take air}, to be divulged; to be made public. {To take the air}, to go abroad; to walk or ride out. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Air \Air\ ([^a]r), v. t. [imp. & p. p. {Aired} ([^a]rd); p. pr. & vb. n. {Airing}.] [See {Air}, n., and cf. {A["e]rate}.] 1. To expose to the air for the purpose of cooling, refreshing, or purifying; to ventilate; as, to air a room. [1913 Webster] It were good wisdom . . . that the jail were aired. --Bacon. [1913 Webster] Were you but riding forth to air yourself. --Shak. [1913 Webster] 2. To expose for the sake of public notice; to display ostentatiously; as, to air one's opinion. [1913 Webster] Airing a snowy hand and signet gem. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To expose to heat, for the purpose of expelling dampness, or of warming; as, to air linen; to air liquors. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: air n 1: a mixture of gases (especially oxygen) required for breathing; the stuff that the wind consists of; "air pollution"; "a smell of chemicals in the air"; "open a window and let in some air"; "I need some fresh air" 2: the region above the ground; "her hand stopped in mid air"; "he threw the ball into the air" 3: a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air"; "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"; "the place had an aura of romance" [syn: {air}, {aura}, {atmosphere}] 4: a slight wind (usually refreshing); "the breeze was cooled by the lake"; "as he waited he could feel the air on his neck" [syn: {breeze}, {zephyr}, {gentle wind}, {air}] 5: the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the air" [syn: {atmosphere}, {air}] 6: once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) 7: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody}, {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}] 8: medium for radio and television broadcasting; "the program was on the air from 9 til midnight"; "the president used the airwaves to take his message to the people" [syn: {air}, {airwave}] 9: travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in airports"; "if you've time to spare go by air" [syn: {air travel}, {aviation}, {air}] v 1: expose to fresh air; "aerate your old sneakers" [syn: {air out}, {air}, {aerate}] 2: be broadcast; "This show will air Saturdays at 2 P.M." 3: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send}, {broadcast}, {beam}, {transmit}] 4: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn: {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}] 5: expose to warm or heated air, so as to dry; "Air linen" 6: expose to cool or cold air so as to cool or freshen; "air the old winter clothes"; "air out the smoke-filled rooms" [syn: {vent}, {ventilate}, {air out}, {air}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: AIR Automatic Image Refinement (Canon), "A.I.R." From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: air [er] appearance; aspect; look; sight; view expression From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: air [ɛr] air appearance; aspect; look; sight; view expression appearance

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1951 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).