Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ski (122 entries) (0.1926 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ski-, *ski*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi vt adj ) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ski[N] กระดานสกี
ski[VI] เคลื่อนไปด้วยสกี
ski[VT] เคลื่อนไปด้วยสกี
skid[VI] ลื่น, See also: ลื่นไถล, Syn. glide, move, slip
skid[N] การลื่น, See also: การลื่นไถล
skid[N] ไม้ขัดไม่ให้ล้อหมุน, See also: ไม้ค้ำยัน, ไม้รองไม่ให้เลื่อนไถล
skid[N] รางเลื่อน
skim[VT] ตักจากผิวหน้าของเหลว, Syn. scoop
skin[N] ผิวหนัง, See also: ผิวหน้า, Syn. epithilium, epidermis, dermis, trueskin
skin[N] ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
skiagram; radiogram; radiograph; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiagraph; radiogram; radiograph; skiagramภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiagraphy; radiographyการถ่ายภาพรังสี [ดู roentgenography ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skialytic-ทำลายเงา, -ลบเงา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiametry; ratinoscopyการส่องตรวจจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skiascope; retinoscopeกล้องส่องตรวจจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skid-control valveลิ้นควบคุมการไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skill labourแรงงานฝีมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ski **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
ski"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.
ski"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."
ski"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.
skiAnyone who criticizes him is asking for trouble.
skiThat guy is always asking his parents for money.
skiIf you don't go skiing, I won't, either.
skiHow much we pay you depends on your skill.
skiThere's a lady asking for you.
skiI like your sarong style skirt.
skiYou skirt is out of fashion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ski(สคี) n.แคร่เลื่อนยาวติดกับรองเท้าใช้เดินและไถลบนหิมะ,แคร่บนน้ำ,กระดานสกีน้ำ vi.,vt. เดินทางด้วยแคร่เลื่อนดังกล่าว,เลื่อนบนหิมะหรือน้ำ,แล่นบนหิมะหรือน้ำ pl. skis,ski, See also: skiable adj. skier (สคี'เออะ) n.
ski liftn. บันไดแขวนหรือกระเช้าไฟฟ้าสำหรับนำผู้เล่นสกีหิมะขึ้นสู่เนินเขา
ski polen. ไม้ค้ำเล่นสกี
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
skier(สคี'เออะ) n. ผู้เล่นสกี
skies(สไคซ) n. พหูพจน์ของ sky
skiff(สคิฟ) n. เรือขนาดเล็กที่แล่นหรือแจวได้และนั่งคนเดียว
skiing(สคี'อิง) n.การเล่นสก' (บนหิมะหรือบนน้ำ)
skijumpn. การกระโดดลงมาของนักเล่นสกี,กีฬาแล่นสกีลงจากเนินเขาและร่อนลงมาเป็นระยะทางไกลบนอากาศสู่พื้นหิมะข้างล่าง., See also: skijumper
skilful(สคิล'ฟูล) adj. มีฝีมือ,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ, See also: skilfully adv., Syn. handy

English-Thai: Nontri Dictionary
ski(n) การเล่นสกี,กระดาษสี
ski(vi) เล่นสกี
skid(n) แคร่เลื่อน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องจีม,รางเลื่อน
skid(vi) เลื่อนไถล,เซ,ลื่นไหล
skiff(n) เรือกรรเชียงเล็กๆ
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือดี[ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
การกระโดดเชือก[N] skipping, See also: jumping rope
อ่านผ่านๆ[V] skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
สกี[N] ski, Example: นิธิไปเป็นครูสอนสกีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่ง ผู้เล่นยืนบนแผ่นสกี แล้วปล่อยตัวให้ลื่นไถลลงไปตามเนินเขาที่มีหิมะปกคลุม และมีไม้คู่หนึ่งสำหรับยันหรือถ่อเวลาเล่น, Notes: (อังกฤษ)
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ร่องจมูก[N] skin between nostrils, Example: เขม่าติดอยู่ที่ร่องจมูก เช็ดออกสิ, Count unit: ร่อง
โรคผิวหนัง[N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
ศักดิ์[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลียบ[V] skirt, See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of, Syn. เลาะ, Example: พอพลบค่ำแล้วคุณแม่ก็พาฉันเลียบไปตามป่าละเมาะริมทุ่ง, Thai definition: ไปตามริม, ไปตามขอบ, เดินเลาะ
หนีโรงเรียน[V] skip class, See also: wag, Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน, Example: เขาเบื่อเรียนหนังสือ จึงหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKI S K IY1
SKIM S K IH1 M
SKIN S K IH1 N
SKIP S K IH1 P
SKID S K IH1 D
SKIT S K IH1 T
SKIS S K IY1 Z
SKIFF S K IH1 F
SKITS S K IH1 T S
SKIMP S K IH1 M P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ski (v) (s k ii1)
skid (v) (s k i1 d)
skim (v) (s k i1 m)
skin (v) (s k i1 n)
skip (v) (s k i1 p)
skis (v) (s k ii1 z)
skit (n) (s k i1 t)
ski'd (v) (s k ii1 d)
skids (v) (s k i1 d z)
skied (v) (s k ai1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功夫[gong1 fu5, 功夫] skill; art; kung fu; labor; effort [Add to Longdo]
[yi4, 埶] skill; art [Add to Longdo]
小冲突[xiao3 chong1 tu1, 小衝突] skirmish [Add to Longdo]
[ji4, 技] skill [Add to Longdo]
技巧[ji4 qiao3, 技巧] skill; technique [Add to Longdo]
技能[ji4 neng2, 技能] skill [Add to Longdo]
技艺[ji4 yi4, 技藝] skill; art [Add to Longdo]
撇去[pie1 qu4, 撇去] skim [Add to Longdo]
本领[ben3 ling3, 本領] skill; ability; capability [Add to Longdo]
滑雪术[hua2 xue3 shu4, 滑雪術] skiing [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisolieren {f}skinning [Add to Longdo]
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}skirmish [Add to Longdo]
Bremsspur {f}skid marks [Add to Longdo]
Dienstmädchen {n}skivvy [Add to Longdo]
Facharbeiter {m}; Facharbeiterin {f} | Facharbeiter; Facharbeiterinnen {pl}skilled worker | skilled workers [Add to Longdo]
Fachkraft {f}skilled employee [Add to Longdo]
Fähigkeit {f} | Fähigkeiten {pl}; Geschicke {pl} | verbale Fähigkeiten; mündliche Ausdrucksfähigkeitskill | skills | verbal skills [Add to Longdo]
Fehlstelle {f}; Ausriss {m} (im Holz) | Fehlstellen {pl}; Ausrisse {pl}skip | skips [Add to Longdo]
Fell {n}; Haut {f} | Felle {pl}; Häute {pl} | ein dickes Fell haben [übtr.]skin | skins | to have a thick skin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ski \Ski\ (sk[=e]), n.; pl. {skis} (sk[=e]z). [Dan. ski; Icel. sk[imac][eth] a billet of wood. See {Skid}.] A long, flat, narrow runner made of wood, plastic or metal, curved upwards in front, having a fitting allowing it to be attached to the foot, and used for gliding or sliding over snow. Commonly used in the plural, to designate the pair. [Also spelled {skee}.] [Webster 1913 Suppl. +PJC] Skiagraph From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skee \Skee\, n. [Dan. ski; Icel. sk[imac]? a billet of wood. See {Skid}.] A long strip of wood, curved upwards in front, used on the foot for sliding; now usually spelled {ski}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ski n 1: narrow wood or metal or plastic runners used in pairs for gliding over snow v 1: move along on skis; "We love to ski the Rockies"; "My children don't ski" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Ski [ʃiː] (n) , s.(m ) ski From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ski 1. (çoğ.) ski, skis) kayak, ski 2. kayak kaymak, ski yapmak. ski jump kayakçının yaptığı sıçrama veya atlama. ski lift kayak çıkılan tepeye çıkaran teleferik. skier kayakçı. skiing kayak yapma, kayakçılık. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: ski [ski] ski From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: ski ski From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: ski [ski] ski

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1926 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).