Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sahne (4 entries) (6.1709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sahne-, *sahne*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Sahne [zaːnə] (n) , s.(f ) cream From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scene 1. manzara 2. sahne 3. sahne dekoru, mizansen 4. bir olayın geçtiği yer ve şartlar 5. perde 6. hikâyede olayların geçtiği yer. scene painter sahne dekoru ressamı. scene' shifter sahne dekorunu değiştiren kimse. behind the scenes perde arkasında 7. gizlice. Don't make a scene Hadise çıkarma. make the scene (A.B.D.), (argo) bir yerde bulunmak. put on a scene olay çıkarmak, (informal) kıyameti koparmak. quit the scene sahneden veya olay yerinden çekilmek From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stage 1. sahne 2. tiyatro, sahne hayatı, tiyatroculuk 3. meydan 4. yolculuğun bir (kıs.)mı, bir günlük mesafe 5. merhale, menzil 6. safha 7. mertebe, devre 8. suyun yükseliş derecesi 9. bir binanın yatay kesiti, kat 10. mikroskopta bakılacak cismin konulduğu raf 11. uzay roketinin basamaklı çalışan itme takımlarından her biri 12. yapı iskelesi 13. posta arabası. stage business (tiyatro) oyuncuların konuşma dışındaki jest ve mimikleri. stage de(sig.)n sahne dekorasyonu. stage director sahne müdürü. stage door aktörlere ve sahne görevlilerine mahsus tiyatro kapısı. stage fright seyircileri görünce oyuncularda bazen görülen korku. stage manager sahne amiri. stage whisper sahnede aktörün kolayca işitilen fısıltısı. by easy stages derece derece, azar azar. critical stage nazik veya tehlikeli safha, buhranlı devre. go on the stage tiyatroya girmek, sahne hayatına atılmak. larval stage böceklerin larva haline geldikleri devre. quit the stage sahneden çekilmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: theater 1. (İng.) tre tiyatro 2. tiyatro binası 3. amfiteatr, amfi 4. olay yeri, alan, meydan, sahne.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
sane, saner, Shane, San, sarnie, Sana, Zane, sine, Seine, sauna, scene, seine, Sen, Shanie, sen, Sean, singe, Sande, Spahn, saned, sanes, Sn, seen, shine, shone, Shaine, Shayne, San'a, Seana, sinew, Chane, Shana, Shani, Thane, thane, Sabine, Sarene, Sarine, saline, Son, Sun, sin, son, sun, syn, Sand, Sang, sand, sang, sank, sans, San's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.1709 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).