Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for roman (133 entries) (0.3445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roman-, *roman*. Possible hiragana form: ろまん
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
roman empire (n ) จักรวรรดิโรมัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Roman[ADJ] เกี่ยวกับโรมัน
Romany[N] ชาวยิปซี, See also: ภาษายิปซี
Romance[N] กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Romanic, Latinic
romance[N] เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
romance[N] การผจญภัย, See also: ความโลดโผน, Syn. excitement, glamour
Romania[N] ประเทศโรมาเนีย
Romania[N] โรมาเนีย
Romanic[ADJ] เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Latin, Romance
Romansh[N] ภาษาถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์
romantic[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย, Syn. amorous, passinate, sentimental

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Romanesqueสมัยโรมาเนสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic ironyการแฝงนัยเชิงจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า roman **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
romanIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
romanThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
romanThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
romanThis book deals with the invasion of the Romans.
romanBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
romanI found the film romantic.
romanThe novelist wrote several romances.
romanAnd then the Romans in 55 B. C.
romanHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
romanWhatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roman(โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม, See also: roman n. อักษรโรมัน
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
roman nosen. จมูกโด่ง.
roman numeralsn. เลขโรมัน (I=1,V=5,X=10,L=50,C =100,D=500M=1,000)
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent

English-Thai: Nontri Dictionary
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน
Roman(n) ภาษาโรมัน,ชาวโรมัน
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romancer(n) คนโกหก,นักเขียนเรื่องรักๆใคร่ๆ
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาทอลิก[N] Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)
พะเนียง[N] firework, See also: Roman candle, Syn. ไฟพะเนียง, Example: วัดนี้มีชื่อด้านไฟพะเนียงส่วนอีกวัดหนึ่งก็จะมีชื่อด้านตะไล, Count unit: ดอก, ชุด, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินดำ ใช้ตั้งจุดไฟให้ลุกเป็นช่องาม
โรมัน[ADJ] Roman, Example: การเขียนหนังสือบนเส้นบรรทัดเพิ่งจะมานิยมกันในสมัยที่ตัวอักษรโรมันเข้ามาสู่ประเทศไทย, Thai definition: เนื่องด้วยชาตินั้น, Notes: (อังกฤษ)
โรมัน[N] Roman, Example: ชาวจีน โรมัน อาหรับ และบาบิโลเนีย ได้ประดิษฐ์การคำนวณต่างๆ ที่เรียกว่า ลูกคิด ขึ้นมาใช้, Thai definition: ชื่อชนชาวยุโรปครั้งโบราณพวกหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
โรมันคาทอลิก[N] Roman Catholic, See also: Roman Catholicism, Example: นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิม ที่มีผู้นิยมนับถือมาก และมีอิทธิพลเหนือความประพฤติของสมาชิก, Thai definition: นิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ เป็นนิกายใหญ่ มีสันตะปาปาเป็นประมุข, Notes: (อังกฤษ)
เชิงรัก[ADJ] romantic, Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ, Example: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก
คนโรแมนติค[N] romantic man, Example: เขาเป็นคนที่ไม่พูดมาก แต่เขาเป็นคนโรแมนติคมากคนหนึ่ง, Count unit: คน
คริสตัง[N] Roman Catholic, Example: คริสตังเริ่มแผ่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, Notes: (อังกฤษ)
ความเพ้อฝัน[N] romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน
โรแมนติก[ADJ] romantic, Example: ท่านคงเป็นบุคคลที่อารมณ์โรแมนติกมากทีเดียวถึงได้ระบายอารมณ์ออกมาทางบทกวี, Thai definition: เกี่ยวกับรักๆ ใคร่ๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
การอ่านลายมือ[n. exp.] (kān ān lāimeū) EN: palmistry   FR: chiromancie [f]
การทรงเจ้า[n.] (kān song jao) EN: necromancy   FR: nécromancie [f] ; magie [f] ; spiritisme [m]
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง [n. exp.] (kān thøt aksøn Thai pen aksøn Rōman baēp thāi sīeng) EN: Thai romanization   FR: romanisation du thaï [f]
คาทอลิก[n.] (khāthølik) EN: Catholic ; Roman Catholic   FR: catholique [m]
คนทรงเจ้า[n.] (khonsongjao = khonsongjāo) EN: necromancer ; medium   FR: nécromancien [m] ; nécromancienne [f] ; nécromant [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
ค.ศ. ...[X] (khø.sø. ...) EN: Year ... (Roman calendar)   FR: an ... (calendrier romain)
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samphan) EN: romantic relationship   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMAN R OW1 M AH0 N
ROMANY R AA1 M AH0 N IY0
ROMANS R OW1 M AH0 N Z
ROMANY R OW1 M AH0 N IY0
ROMANO R OW0 M AA1 N OW2
ROMANN R OW1 M AH0 N
ROMANI R OW0 M AA1 N IY0
ROMANOV R OW1 M AH0 N AO2 V
ROMANOV R OW1 M AH0 N AO2 F
ROMANCE R OW1 M AE0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roman (n) (r ou1 m @ n)
Romans (n) (r ou1 m @ n z)
Romany (n) (r o1 m @ n ii)
Romance (j) (r @1 m a1 n s)
Romania (n) (r @1 m ei1 n i@)
romance (v) (r ou1 m a1 n s)
Romanian (n) (r @1 m ei1 n i@ n)
Romanies (n) (r o1 m @ n i z)
romanced (v) (r ou1 m a1 n s t)
romances (v) (r ou1 m a1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[San1 guo2 yan3 yi4, 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
爱情[ai4 qing2, 愛情] romance; love (between man and woman) [Add to Longdo]
爱情喜剧[ai4 qing2 xi3 ju4, 愛情喜劇] romantic comedy [Add to Longdo]
拉丁化[La1 ding1 hua4, 拉丁化] romanization [Add to Longdo]
浪漫[lang4 man4, 浪漫] romantic [Add to Longdo]
浪漫主义[lang4 man4 zhu3 yi4, 浪漫主義] romanticism [Add to Longdo]
罗文[Luo2 wen2, 羅文] Roman Tam (1949-), Canto-pop singer [Add to Longdo]
罗曼使[luo2 man4 shi3, 羅曼使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史 [Add to Longdo]
罗曼史[luo2 man4 shi3, 羅曼史] romance (loan word); love affair [Add to Longdo]
罗曼司[luo2 man4 si1, 羅曼司] romance (loan word) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロマネスク[, romanesuku] (adj-na,n) romanesque [Add to Longdo]
ロマネスク建築[ロマネスクけんちく, romanesuku kenchiku] (n) Romanesque architecture [Add to Longdo]
ロマンシュ語[ロマンシュご, romanshu go] (n) Romansch (language) [Add to Longdo]
ロマンジ[, romanji] (n) (See ローマ字) romanji (misspelling of "romaji") [Add to Longdo]
ロマンス(P);ローマンス[, romansu (P); ro-mansu] (n) romance; (P) [Add to Longdo]
ロマンスカー[, romansuka-] (n) romance car; deluxe train [Add to Longdo]
ロマンスグレー;ロマンス・グレー[, romansugure-; romansu . gure-] (n) (1) silver-gray hair (wasei [Add to Longdo]
ロマンスシート[, romansushi-to] (n) love seat (wasei [Add to Longdo]
ロマンス語[ロマンスご, romansu go] (n) Romance languages [Add to Longdo]
ロマンチシスト;ロマンティシスト[, romanchishisuto ; romanteishisuto] (n) romanticist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters [Add to Longdo]
Römer {m}; Römerin {f} | Römer {pl}Roman | Romans [Add to Longdo]
Römerzeit {f} [hist.]Roman Age [Add to Longdo]
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Roman {m}; lange Abhandlung {f}screed [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanliteratur {f}fiction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] Roman, Erzaehlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Composite \Com*pos"ite\ (?; 277), a. [L. compositus made up of parts, p. p. of componere. See {Compound}, v. t., and cf. {Compost}.] 1. Made up of distinct parts or elements; compounded; as, a composite language. [1913 Webster] Happiness, like air and water . . . is composite. --Landor. [1913 Webster] 2. (Arch.) Belonging to a certain order which is composed of the Ionic order grafted upon the Corinthian. It is called also the {Roman} or the {Italic} order, and is one of the five orders recognized by the Italian writers of the sixteenth century. See {Capital}. [1913 Webster] 3. (Bot.) Belonging to the order {Composit[ae]}; bearing involucrate heads of many small florets, as the daisy, thistle, and dandelion. [1913 Webster] {Composite carriage}, a railroad car having compartments of different classes. [Eng.] {Composite number} (Math.), one which can be divided exactly by a number exceeding unity, as 6 by 2 or 3.. {Composite photograph} or {Composite portrait}, one made by a combination, or blending, of several distinct photographs. --F. Galton. {Composite sailing} (Naut.), a combination of parallel and great circle sailing. {Composite ship}, one with a wooden casing and iron frame. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roman \Ro"man\, a. [L. Romanus, fr. Roma Rome: cf. F. romain. Cf. {Romaic}, {Romance}, {Romantic}.] 1. Of or pertaining to Rome, or the Roman people; like or characteristic of Rome, the Roman people, or things done by Romans; as, Roman fortitude; a Roman aqueduct; Roman art. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to the Roman Catholic religion; professing that religion. [1913 Webster] 3. (Print.) (a) Upright; erect; -- said of the letters or kind of type ordinarily used, as distinguished from Italic characters. (b) Expressed in letters, not in figures, as I., IV., i., iv., etc.; -- said of numerals, as distinguished from the Arabic numerals, 1, 4, etc. [1913 Webster] {Roman alum} (Chem.), a cubical potassium alum formerly obtained in large quantities from Italian alunite, and highly valued by dyers on account of its freedom from iron. {Roman balance}, a form of balance nearly resembling the modern steelyard. See the Note under {Balance}, n., 1. {Roman candle}, a kind of firework (generally held in the hand), characterized by the continued emission of shower of sparks, and the ejection, at intervals, of brilliant balls or stars of fire which are thrown upward as they become ignited. {Roman Catholic}, of, pertaining to, or the religion of that church of which the pope is the spiritual head; as, a Roman Catholic priest; the Roman Catholic Church. {Roman cement}, a cement having the property of hardening under water; a species of hydraulic cement. {Roman law}. See under {Law}. {Roman nose}, a nose somewhat aquiline. {Roman ocher}, a deep, rich orange color, transparent and durable, used by artists. --Ure. {Roman order} (Arch.), the composite order. See {Composite}, a., 2. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roman \Ro"man\, n. 1. A native, or permanent resident, of Rome; a citizen of Rome, or one upon whom certain rights and privileges of a Roman citizen were conferred. [1913 Webster] 2. Roman type, letters, or print, collectively; -- in distinction from Italics. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Roman adj 1: relating to or characteristic of people of Rome; "Roman virtues"; "his Roman bearing in adversity"; "a Roman nose" 2: of or relating to or derived from Rome (especially ancient Rome); "Roman architecture"; "the old Roman wall" [syn: {Roman}, {Romanic}] 3: characteristic of the modern type that most directly represents the type used in ancient Roman inscriptions 4: of or relating to or supporting Romanism; "the Roman Catholic Church" [syn: {Roman}, {R.C.}, {Romanist}, {romish}, {Roman Catholic}, {popish}, {papist}, {papistic}, {papistical}] n 1: a resident of modern Rome 2: an inhabitant of the ancient Roman Empire 3: a typeface used in ancient Roman inscriptions [syn: {roman}, {roman type}, {roman letters}, {roman print}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Roman [roːmaːn] (n) , s.(m ) novel From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: episode 1. olay, hadise, vaka 2. eski Yunan tiyatrosunda bir perde 3. (roman, piyes, hikaye) bölüm, parça 4. tefrika 5. (müz.) kısım. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: romanesque 1. ortaçağ Roman mimari üslubuna ait, Roman 2. Roman mimari tarzı. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: roman [romɑn] novel From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: roman novel From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: roman novel From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: roman [romã] novel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3445 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).