Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for multics (83 entries) (1.5714 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multics-, *multics*.
Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マルチクス[まるちくす, maruchikusu] Multics [Add to Longdo]

(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา multics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *multics*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multicolor[ADJ] หลากหลายสี, Syn. varicolored, polychrome, Ant. solid-colored
multicolor[N] การออกแบบหลากหลายสี
multicultural[ADJ] หลากหลายวัฒนธรรม, Syn. international, integrated
multiculturalism[N] การมีวัฒนธรรมหลากหลาย, Syn. multiculturalist

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
multicarpellateมีหลายคาร์เพล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
multicellularหลายเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiciliateมีขนเซลล์มาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
multicipitalมีกระจุกหัว, มีกระจุกกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multicolor(มัล'ทิคัลเลอะ) n. การจัดเป็นหลายสี,สิ่งหรือแบบที่มีหลายสี. adj. หลายสี
multicolour(มัล'ทิคัลเลอะ) n. การจัดเป็นหลายสี,สิ่งหรือแบบที่มีหลายสี. adj. หลายสี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับสี[ADJ] multicolored, See also: various-colored, variegated, parti-colored, Syn. คั่นสี, Example: เขาใส่เสื้อเป็นลวดลายสลับสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายสี[adj.] (lāi sī) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
มีหลายสี[X] (mī lāi sī) EN: multicoloured   FR: multicolore
พืชชั้นสูง[n. exp.] (pheūt chansūng) EN: multicellular plant ; angiosperm   FR: angiosperme [f]
พืชหลายเซลล์[n. exp.] (pheūt lāi sel) EN: multicellular plant   
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored   FR: bigarré

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTICOLOR M AH2 L T IY0 K AH1 L ER0
MULTICENTER M AH1 L T IY0 S EH2 N T ER0
MULTICOLORED M AH2 L T IY0 K AH1 L ER0 D
MULTICULTURAL M AH2 L T IY0 K AH1 L CH ER0 AH0 L
MULTICANDIDATE M AH2 L T IY0 K AE1 N D AH0 D EY2 T
MULTICANDIDATE M AH2 L T IY0 K AE1 N D AH0 D AH0 T
MULTICULTURALISM M AH2 L T IY0 K AH1 L CH ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multicolored (n) (m uh1 l t i k uh l @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光怪陆离[guang1 guai4 lu4 li2, 光怪陸離] monstrous and multicolored; grotesque and variegated [Add to Longdo]
多采[duo1 cai3, 多採] multicolored; varied; also written 多采 [Add to Longdo]
多站地址[duo1 zhan4 di4 zhi3, 多站地址] multicast address; multistation address [Add to Longdo]
多细胞[duo1 xi4 bao1, 多細胞] multicellular [Add to Longdo]
多细胞生物[duo1 xi4 bao1 sheng1 wu4, 多細胞生物] multicellular life form [Add to Longdo]
灿烂多彩[can4 lan4 duo1 cai3, 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc) [Add to Longdo]
[cai3, 綵] variant of 彩; (bright) color; variety; multicolored silk; motley; variegated [Add to Longdo]
[wen2, 雯] multicolored clouds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペブルドバタフライフィッシュ;コガネチョウチョウウオ;マルチバンドバタフライフィッシュ[, peburudobatafuraifisshu ; koganechouchouuo ; maruchibandobatafuraifisshu] (n) pebbled butterflyfish (Chaetodon multicinctus); multiband butterflyfish [Add to Longdo]
マルチカラー[, maruchikara-] (n,adj-no) multicolor [Add to Longdo]
マルチキャスト[, maruchikyasuto] (n) multicast [Add to Longdo]
マルチキャストアドレス[, maruchikyasutoadoresu] (n) {comp} multicast address [Add to Longdo]
マルチキャストバックボーン[, maruchikyasutobakkubo-n] (n) {comp} multicast backbone (Mbone) [Add to Longdo]
マルチキャリアパス[, maruchikyariapasu] (n) multicareer path [Add to Longdo]
マルチクス[, maruchikusu] (n) {comp} Multics [Add to Longdo]
マルチクライアント[, maruchikuraianto] (n) multiclient (advertising) [Add to Longdo]
マルチコーディネーション[, maruchiko-deine-shon] (n) multicoordination [Add to Longdo]
マルチコア[, maruchikoa] (n) {comp} multicore [Add to Longdo]
マルチチャネラー[, maruchichanera-] (n) multichanneler [Add to Longdo]
マルチチャネルアンプ[, maruchichaneruanpu] (n) multichannel amp system [Add to Longdo]
マルチチャンネル[, maruchichanneru] (adj-no) multichannel [Add to Longdo]
雨傘蛇[あまがさへび;アマガサヘビ, amagasahebi ; amagasahebi] (n) (uk) krait (esp. the Taiwanese banded krait, Bungarus multicinctus) [Add to Longdo]
何色搨[なんしょくずり, nanshokuzuri] (n) multicolored printing; multicoloured printing [Add to Longdo]
求仙;九仙;気宇仙[きゅうせん;キュウセン, kyuusen ; kyuusen] (n) (uk) multicolorfin rainbowfish (Parajulis poecilepterus, was Halichoeres poecilopterus) [Add to Longdo]
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]
多元文化論[たげんぶんかろん, tagenbunkaron] (n) multiculturalism [Add to Longdo]
多細胞生物[たさいぼうせいぶつ, tasaibouseibutsu] (n) multicellular organism [Add to Longdo]
多色刷り[たしょくずり, tashokuzuri] (n) multicolored printing; multicoloured printing [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] (n) {comp} multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] (n) {comp} multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] (n) {comp} multicode concrete syntax [Add to Longdo]
多文化[たぶんか, tabunka] (n) (1) many cultures; (adj-no) (2) multicultural [Add to Longdo]
多文化主義[たぶんかしゅぎ, tabunkashugi] (n) multiculturalism [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] (n) {comp} multicasting [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) [Add to Longdo]
複数カラム文字[ふくすうカラムもじ, fukusuu karamu moji] (n) {comp} multicolumn character [Add to Longdo]
複数文字[ふくすうもじ, fukusuumoji] (n,adj-no) {comp} multicharacter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
複数カラム文字[ふくすうカラムもじ, fukusuu karamu moji] multicolumn character [Add to Longdo]
複数文字[ふくすうもじ, fukusuumoji] multicharacter [Add to Longdo]
マルチクス[まるちくす, maruchikusu] Multics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabel {n} | Kabel {pl} | abgeschirmtes Kabel; geschirmtes Kabel | bewegliches Kabel | dreipoliges Kabel | festverlegtes Kabel | kautschuk-isoliertes Kabel | PVC-isoliertes Kabel | vieladrig ummanteltes Kabelcable | cables | shielded cable; screened cable | mobile cable | three-pole cable | fixed installed cable | rubber insulated cable | PVC insulated cable | multicore jacketed cables [Add to Longdo]
Mehrfachkanal {m}; Multiplexkanal {m}multichannel [Add to Longdo]
Multicast; Gruppenruf {m}multicast [Add to Longdo]
Multicast-Adresse {f}; Gruppenadresse {f}multicast address [Add to Longdo]
Multicolor...multicolor [Add to Longdo]
Multikulti {n}multicultural mix [Add to Longdo]
Multikulturalismus {m}multiculturalism [Add to Longdo]
multikulturell {adj}multicultural [Add to Longdo]
multikulturelle Gesellschaft {f}multicultural society [Add to Longdo]
vieladrig {adj}multicore [Add to Longdo]
Schwarzohr-Bunttangare {f} [ornith.]Multicoloured Tanager [Add to Longdo]
Bunter Zwergkaiserfisch {m}; Vielfarben-Zwergkaiserfisch {m}; Vielfarbiger Herzogfisch {m} (Centropyge multicolor) [zool.]multicolor dwarf angel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: Multics /muhl'tiks/, n. [from ?MULTiplexed Information and Computing Service?] An early timesharing {operating system} co-designed by a consortium including MIT, GE, and Bell Laboratories as a successor to {CTSS}. The design was first presented in 1965, planned for operation in 1967, first operational in 1969, and took several more years to achieve respectable performance and stability. Multics was very innovative for its time ? among other things, it provided a hierarchical file system with access control on individual files and introduced the idea of treating all devices uniformly as special files. It was also the first OS to run on a symmetric multiprocessor, and the only general-purpose system to be awarded a B2 security rating by the NSA (see {Orange Book}). Bell Labs left the development effort in 1969 after judging that {second-system effect} had bloated Multics to the point of practical unusability. Honeywell commercialized Multics in 1972 after buying out GE's computer group, but it was never very successful: at its peak in the 1980s, there were between 75 and 100 Multics sites, each a multi-million dollar mainframe. One of the former Multics developers from Bell Labs was Ken Thompson, and {Unix} deliberately carried through and extended many of Multics' design ideas; indeed, Thompson described the very name ?Unix? as ?a weak pun on Multics?. For this and other reasons, aspects of the Multics design remain a topic of occasional debate among hackers. See also {brain-damaged} and {GCOS}. MIT ended its development association with Multics in 1977. Honeywell sold its computer business to Bull in the mid 80s, and development on Multics was stopped in 1988. Four Multics sites were known to be still in use as late as 1998, but the last one (a Canadian military site) was decommissioned in November 2000. There is a Multics page at http:// www.stratus.com/pub/vos/multics/tvv/multics.html. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MULTICS MULTiplexed Information and Computing Service (OS, MIT, Bell)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.5714 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).