Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for maske (6 entries) (5.742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maske-, *maske*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: maske mask From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: color, ing colour 1. renk, boya 2. canIılık 3. yüz kızarması 4. belirgin özellik 5. düzme görünüş, maske 6. (çog) bayrak, sancak. color photography renkli fotoğrafçılık. color sergeant tabur veya alay sancağını taşıyan çavuş. color wash renkli badana. bright color parlak renk, açık renk. change color sararmak, rengi atmak 7. yüzü kızarmak .complementary color eşit miktarda birbirine katılınca beyaz veya gri renk meydana getiren iki renk (msl.) portakal rengi ile mavi) fast color solmaz renk, sabit renk. Iend color to (bahis veya fikre) gerçek izlenimi vermek. haul down the colors bayrak indirmek. Iocal color özellikle edebiyat ve sanatta belirtilen yöresel özellikler. off color istenilen renkten biraz farklı 8. kaba, müstehcen, münasebetsiz (hikâye, şaka) primary collors ana renkler. show one's color asıl karakterini açığa vurmak. true colors içyüz. under color of bahanesiyle, kisvesi altında. under false colors sahte bir hüviyetle. water color suluboya. with flying colors parlak başarı ile. with the colors askerlikte. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mask 1. maske 2. alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı 3. maskeli kimse 4. (ask.) bir bataryayı veya askeri harekâtı düşman gözünden saklamak için yapılan çeşitli tertipler, kamuflaj, alalama 5. köpek veya tilki başı. death mask ölünün alçıdan yapıl mış yüz kalıbı. throw off the mask maskesini indirmek, gerçek niteliğini ortaya koymak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stalkinghorse 1. arkasında avcının siper aldığı at veya at şeklinde şey 2. arkasında gizlenilen şey, maske. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: veil 1. peçe, yaşmak, perde 2. tül, duvak 3. bahane, maske 4. cenin zarı 5. peçe ile örtmek 6. üstünü kapamak, gizlemek. beyond the veil öbür dünyada. take the veil rahibe olup manastıra girmek. veil'ing peçelik ince kumaş. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Maske [maskə] (n) , s.(f ) mask; vizard

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.742 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).