Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for kelle (3 entries) (4.1544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kelle-, *kelle*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Kelle [kɛlə] (n) , s.(f ) dipper; scoop; trowel From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: head 1. (çoğ.) heads) baş, kafa 2. kelle 3. reis, şef 4. baş yer, baş taraf, ön taraf 5. ekin başı, başak 6. madde, fıkra 7. kaynak, su başı, menba, pınar başı 8. zirve, şahika, doruk 9. akıl 10. manşet 11. konu 12. madeni paranın resimli yüzü (tura) 13. göbek 14. bira köpüğü 15. birikmiş basınç 16. enerji sağlanan suyun düşme yüksekliği 17. (coğr.) burun 18. (den.) seren yakası 19. (den.), yüznumara 20. (den.), pruva 21. (A.B.D.), , (argo) esrar düşkünü 22. (çoğ.) head) baş: fifty head of cattle elli baş sığır. head and shoulders above çok daha iyi. Heads (I.) win, tails you lose Ne olursa olsun ben kazanacağım, sen kaybedeceksin. head money adam başına verilen vergi 23. bir düşmanın kellesinin getirilmesi karşılığında verilen para. head of steam buhar basıncı 24. (k.dili.) şevk, gayret, hırs. Heads or tails? Yazı mı tura mı? head over heels tepetaklak perende atma 25. adamakıllı. head over heels in love sırılsıklam âşık. head shop hipilere tütsü ve renkli afişler gibi eşya satan dükkân. head tone (müz.) kafasesi. Heads up! (A.B.D.), (k.dili.) Dikkat! Yukarıya dikkat! head wind (den.) pruva rüzgârı. a crowned head kral 26. kraliçe. bring to head karar noktasına getirmek, meydana çıkarmak, buhrana sebep olmak. from head to foot baştan başa, baştan ayağa, tepeden tırnağa kadar. give a horse his head dizginleri boşaltmak. go to one's head başını döndürmek, aklını başından almak 27. burnu büyümek. hang veya hide one's head utanmak, başını önüne eğmek. (I.) can't make head or tail of it Hiç bir şey anlayamıyorum. It cost him his head Hayatına (mal.) oldu. keep one's head soğukkanlılığını muhafaza etmek, kendine hâkim olmak. keep one's head above water yüzer durumda tutmak 28. borca girmemek, ayağını yorganına göre uzatmak .Iose one's head kendinden geçmek, aklı başından gitmek, şaşırmak 29. boynu vurulmak. make head against güçlükler karşısında ilerlemek. off one's head, out of one's head (k.dili.) deli, çıldırmış zıvanadan çıkmış, kaçık. over one's head anlaması zor 30. yapabileceğinin üstünde 31. daha yüksek bir makama (baş vurma) put their heads together baş başa verip düşünmek. put something out of one's head unutmak veya unutturmak. rocks veya holes in the head (argo) delilik, çatlaklık. take it into one's head aklına koymak, tasarlamak. talk one's head off bir kimsenin kafasım şişirmek. the crown of the head başın tepesi. The song runs in my head şarkı aklıma takıldı. turn one's head överek gururlan- dırmak. under the head of başlığı altında, maddesinde. yell one's head off şiddetle ve durmadan azarlamak . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: knob 1. (bed, bing) top, yumru 2. topuz, tokmak 3. tepecik, yuvarlak tepe 4. (argo.) kafa, kelle 5. yumrulaştırmak. knobbiness yumru yumru olma. knobby yumrulu, yumru yumru olan 6. tokmak gibi.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Keller, Kelley, Kellie, Kele, Kalle, Kelli, Kelly, Joelle, Klee, keel, Kiele, jell, Kellen, Geller, Keeley, Kellia, Killie, jello, jelly, killer, Elle, Kale, Kile, Kyle, kale, kill, kyle, Belle, Celle, Nelle, Selle, belle, Kaile, Kalie, Kalli, Kally, Kayle, Keely, Killy, Kylie

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.1544 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).