Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for karly (542 entries) (1.3298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -karly-, *karly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา karly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *karly*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -

English-Thai: Longdo Dictionary
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
karst spring(n phrase) น้ำพุใต้ดิน, S. cave spring

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

karaka (n ) ต้นไม้ท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ชนิดหนึ่ง ที่มีผลและเมล็ดที่กินได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
karat[N] กะรัต, See also: หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองหรือเพชร, Syn. carat
Karen[ADJ] เกี่ยวกับกะเหรี่ยง
Karen[N] ชาวกะเหรี่ยง, See also: คนกะเหรี่ยง
Karen[N] ภาษากะเหรี่ยง
karma[N] กรรม, See also: ผลจากการกระทำ
karma[N] ชะตากรรม, Syn. fate, destiny
karzy[SL] ห้องน้ำ
karate[N] คาราเต้, See also: ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น
go-kart[N] รถแข่งเล็กไม่มีหลังคาและประตู, See also: รถโกคาร์ต, Syn. kart
Jakarta[N] กรุงจาการ์ตา, See also: เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, Syn. Djakarta, Jacarta
Jakarta[N] จาการ์ตา, See also: เมืองหลวงของอินโดนีเซีย, Syn. Djakarta, Jacarta
karakul[N] แกะพันธุ์หนึ่งในเอเชีย
karakul[N] หนังของแกะชนิดหนึ่ง, Syn. fleece
karaoke[N] การร้องคาราโอเกะ, See also: คาราโอเกะ
tankard[N] แก้วเบียร์ขนาดใหญ่, Syn. bottle, mug, jug
drunkard[N] คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. boozer, rummy, dipsomaniac, Ant. teetotaler, abstainer
hari-kari[N] การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องของคนญี่ปุ่น, See also: การคว้านท้อง, Syn. hara-kiri, seppuku
Samutprakarn[N] จังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakarn[N] สมุทรปราการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
procaryote; prokaryoteโพรแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prokaryote; procaryoteโพรแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skarnหินสการ์น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solution lake; karst lake; karst pond; sink lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sink lake; karst lake; karst pond; solution lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solution valley; karst valley; nested sinkholeหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
makaraมกร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caryokinesis; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dicaryon; dikaryonนิวเคลียสคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dikaryon; dicaryonนิวเคลียสคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eucaryote; eukaryoteยูแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eukaryote; eucaryoteยูแคริโอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyokinesis; nuclear divisionการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyolymphน้ำเลี้ยงนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyonแคริออน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyotypeแคริโอไทป์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Karnaugh mapแผนที่คาร์นอฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
karstคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst bridgeสะพานคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst fenster; karst windowหน้าต่างคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst lake; karst pond; sink lake; solution lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst pond; karst lake; sink lake; solution lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst vallery nested sinkhole; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst window; karst fensterหน้าต่างคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karyogamyการรวมนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyokinesis; caryokinesisการแบ่งนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
karatกะรัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nuclear division; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nested sinkhole; karst valley; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %kar% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%kar%The Hikari runs at a speed of 200 kilometres an hour.
%kar%Would you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.
%kar%To borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
%kar%Karl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.
%kar%I hate Karaoke.
%kar%His karaoke voice would put a professional to shame.
%kar%Karaoke is good for reducing stress.
%kar%Where are you from, Karen?
%kar%Karen bought a lot of things at the flea market.
%kar%Karen is angry with me.
%kar%Karen is not angry with me.
%kar%Karen went there herself.
%kar%Potatoes were introduced by the Dutch from Jakarta.
%kar%The drunkard had too much to drink; he has gone haywire.
%kar%I wonder why karaoke is so popular.
%kar%Tom noticed a drunkard lying in the street.
%kar%Yes, My name is Karen Smith.
%kar%The Hikari runs between Tokyo and Shin-Osaka in three hours and ten minutes.
%kar%I belong to the Karate club.
%kar%Tourists poured into Karuizawa during the summer vacation.
%kar%We're doing the same old routine - Going bar hopping and then to karaoke.
%kar%Karate is an art of unarmed defense.
%kar%I had a very good time at Karuizawa.
%kar%Karuizawa is famous as a summer resort.
%kar%Enjoy the experience of a relaxing day at Karuizawa.
%kar%We leave for Karuizawa this afternoon.
%kar%My father is contemptuous of drunkards.
%kar%I'm bad at singing karaoke.
%kar%I love Karaoke; I'm not much of a singer.
%kar%When we went to karaoke, Tom went on singing all night.
%kar%The next Hikari arrives at 9:15.
%kar%I haven't seen Karen since we fell out last month.
%kar%Who invented Karaoke bars?
%kar%Who invented Karaoke?
%kar%The superexpress Nozomi runs faster than the Hikari.
%kar%The karaoke shop is especially crowded on Saturdays.
%kar%He's a bit of a drunkard.
%kar%He goes to Karuizawa every year.
%kar%In Takarazuka did you take in all the sights?
%kar%Karl Marx says that "The history of society is the history of class struggles."
%kar%Karen's skirt is riding up.
%kar%Karaoke, TV games, videos and a fridge ... love hotels nowadays really have everything.
%kar%"Er, Karin ..., shouldn't we call it a night soon?" "No! No quitting while ahead! Next time I'll win for sure!"

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckaroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
dekaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
djakarta(จะคาร์'ทะ) n. ชื่อเมืองหลวงของอินโดนีเซีย. -S.. Jacarta,Jakarta,Batavia
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot,alcoholic
go-kart(โก'คาร์ท) n. ดูkart
hari-kari(ฮา'ร'คา'รี) n. ดูhara-kiri
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
karat(แค'เริท) n. กะรัต,หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทอง,ทองบริสุทธิ์100%เท่ากับ24กะรัต,ใช้อักษรย่อว่าk.หรือkt.
karate(คะรา'ที) n. มวยคาราเต้เป็นศิลปะการป้องกันตัวชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น,กีฬามวยคาราเต้
karen(คะเรน') กะเหรี่ยง,ภาษากะเหรี่ยง
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
kart(คาร์ท) n. รถยนต์ขนาดเล็กและเบา (โดยเฉพาะรถแข่ง)
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด

English-Thai: Nontri Dictionary
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
karat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
stinkard(n) ผู้ฉาวโฉ่,คนมีชื่อเลว,ความเลวทราม
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลกรรมบถ[N] ten principles of an honest man, See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions, Ant. อกุศลกรรมบถ, Example: การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการทำฝ่ายดีอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ, Thai definition: ธรรมหมวดหนึ่ง มี 10 อย่าง คือ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3, Notes: (สันสกฤต)
ขี้เมา[N] drunkard, See also: toper, sot, wine bibber, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า, Example: วัดกลายเป็นที่อาศัยของสองขี้เมาบ้าๆ บอๆ ของหมู่บ้าน, Thai definition: ผู้ที่ดื่มเหล้ามากเป็นประจำจนเมามายครองสติไม่ได้
คาราเต้[N] karate, Example: เขาเล่นคาราเต้ทีมชาติให้กับประเทศญี่ปุ่น, Thai definition: ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดยการใช้อวัยวะต่างๆ เช่นมือ เท้า ศอก ศีรษะ ที่ฝึกจนแข็งแกร่งแล้ว มีแพร่หลายในญี่ปุ่นและเกาหลี, Notes: ญี่ปุ่น
เคราะห์กรรม[N] destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
สร้างกรรม[V] create karma, See also: commit sin, Syn. ทำกรรม, ก่อกรรม, Example: เขาสร้างกรรมเอาไว้กับคนมากมาย ตายไปต้องตกนรกแน่, Thai definition: ทำความชั่วอันนำมาซึ่งบาปกรรม
ชาวกะเหรี่ยง[N] Karen, Syn. ชาวเขา, คนดอย, คนภูเขา, Example: ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย, Count unit: คน; เผ่า
กฎแห่งกรรม[N] reciprocal deeds, See also: law of cause and death, karmic law, law of action, Example: คำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมชี้ให้เห็นว่ามนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้าง และมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรม, Thai definition: กฎธรรมชาติที่ว่าด้วยผลแห่งกรรมที่ผู้กระทำจักต้องได้รับ
กระเหรี่ยง[N] Karen, Syn. ชาวกระเหรี่ยง, ภาษากระเหรี่ยง, Example: ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย, Thai definition: ชนกลุ่มน้อยอยู่ตามชายแดนของประเทศไทย
คนเมา[N] drunken man, See also: drunkard, Syn. คนขี้เมา, Example: อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา, Count unit: คน
กะรัต[CLAS] karat, See also: carat, a weight-unit for gems equal to 3.0865 grains, Example: แหวนหมั้นวงนี้ใช้เพชรหนัก 5 กะรัต, Count unit: กะรัต, Thai definition: หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย 1 กะรัต เท่ากับ 20 เซนติกรัม หรือ 3.0865 เกรน, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
กะเหรี่ยง[N] Karens, Example: กะเหรี่ยงเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย
กะเหรี่ยงต้องสู้[N] Karen tribe, Count unit: เผ่า, Thai definition: ต้องสู้ เป็นกระเหรี่ยงชนชาติหนึ่งในพม่า
จาการ์ตา[N] Jakarta, See also: กรุงจาการ์ตา, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฟรี ในการไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จาการ์ต้า
อนันตริยกรรม[N] sins with five heaviest punishment, See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results, Syn. ครุกรรม, Example: เขาได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อของเขาเอง, Thai definition: กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี 5 อย่าง คือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด 5. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังการา[n. prop.] (Angkārā) EN: Ankara   FR: Ankara
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
จาการ์ตา[n. prop.] (Jakātā) EN: Jakarta   FR: Jakarta
กรรม[n.] (kam) EN: karma   FR: karma [m] ; kamma [m] ; résultat des actions antérieures [m]
กรรมเวร[n. exp.] (kamwēn) EN: karmic misfortune   
กะเหรี่ยง[n. prop.] (Karīeng) EN: Karen ; Yang ; Kariang   FR: Karen [m]
กะเหรี่ยงคะยา[n. prop.] (Karīeng Khayā) EN: Kayah Karen   
กะเหรี่ยงปะโอ[n. prop.] (Karīeng Pa-ō) EN: Pa-o Karen   
กะเหรี่ยงโป[n. prop.] (Karīeng Pō) EN: Pwo Karen   
สะกอ[n. prop.] (Karīeng Sako) EN: Skan Karen ; Sgan Karen   
กะเหรี่ยงตองสู[n. prop.] (Karīeng Tøng Sū) EN: Thaung Thu Karen   
คาร์ล พอปเพอร์[n. prop.] (Khāl Phøpphoē) EN: Sir Karl Raimund Popper   FR: Sir Karl Raimund Popper
คาราโอเกะ[n.] (khārāōkae) EN: karaoke   FR: karaoke [m]
คาราเต้[n.] (khārātē) EN: karate   FR: karaté [m]
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khundān Prākānchon) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam   
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man   FR: ivrogne [m, f]
ควาย[n.] (khwāi) EN: buffalo ; water buffalo ; carabao   FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
กฎแห่งกรรม[n. exp.] (kot haeng kam) EN: law of action ; law of cause and effect ; karmic law   
กระบือ[n.] (krabeū) EN: water buffalo ; carabao   FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
โมกมัน [n.] (mōkman) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete   
โรงเรียนสวายวิทยาคาร (ส.ว.)[X] (Rōngrīen Sawāiwitthayākhān (sø.wø.)) EN: Sawaiwittayakarn School   
สร้างกรรม[v. exp.] (sāng kam) EN: create karma ; commit sin   
โซ่[n. prop.] (Sō ) EN: Karen   FR: Karen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KARI K EH1 R IY0
KARR K AA1 R
KARP K AA1 R P
KARY K EH1 R IY0
KARA K EH1 R AH0
KARN K AA1 R N
KARG K AA1 R G
KARL K AA1 R L
KARAS K AA1 R AH0 Z
KARET K EH1 R AH0 T
KAROW K AA1 R OW0
KAREN K EH1 R AH0 N
KARNS K AA1 R N Z
KARAN K EH1 R AH0 N
KARAM K AE1 R AH0 M
KARPF K AA1 R P F
KARIN K EH1 R IH2 N
KAROS K AA1 R OW0 S
KARON K EH1 R AH0 N
KARAT K EH1 R AH0 T
KARLA K AA1 R L AH0
KARLE K AA1 R AH0 L
KAREL K EH1 R AH0 L
KARLS K AA1 R L Z
KARMA K AA1 R M AH0
KARIM K ER0 IY1 M
KARCZ K AA1 R CH
KARIS K EH1 R IY0 Z
KAROL K EH1 R AO0 L
KARCH K AA1 R K
KARRY K EH1 R IY0
KARST K AA1 R S T
OAKAR OW1 K AA2 R
TOKAR T OW0 K AA1 R
DAKAR D AA0 K AA1 R
MAKAR M AE1 K ER0
KARYN K AE1 R IH2 N
SKARE S K EH1 R
KARUN K ER0 UW1 N
ROKAR R OW1 K AA2 R
IKARD IH1 K ER0 D
PEKAR P EH1 K ER0
AKARD AE1 K ER0 D
OSKAR AO1 S K ER0
KARSH K AA1 R SH
KARLIK K AA1 R L IH0 K
SARKAR S AA1 R K AA2 R
KARPEL K AA1 R P AH0 L
KARLOW K AA1 R L OW0
KARLIN K AA1 R L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Karim (n) (k a r ii1 m)
Dakar (n) (d a1 k @ r)
Karen (n) (k a1 r @ n)
karat (n) (k a1 r @ t)
karma (n) (k aa1 m @)
Ankara (n) (a1 ng k @ r @)
karate (n) (k @1 r aa1 t ii)
karats (n) (k a1 r @ t s)
karmas (n) (k aa1 m @ z)
Jakarta (n) (jh @1 k aa1 t @)
Karachi (n) (k @1 r aa1 ch ii)
go-kart (n) - (g ou1 - k aa t)
tankard (n) (t a1 ng k @ d)
Karabakh (n) (k a1 r @ b a k)
drunkard (n) (d r uh1 n k @ d)
go-karts (n) - (g ou1 - k aa t s)
tankards (n) (t a1 ng k @ d z)
Karaganda (n) (k a2 r @ g a1 n d @)
Karlsruhe (n) (k aa1 l z r u@)
drunkards (n) (d r uh1 n k @ d z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カレー[かれい, karei] (n) แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
[ちから, chikara] (n) กำลัง, พลัง
辛い[からい, karai] (adj) เผ็ด (รสชาติ)
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเลื่อน
宝くじ[たからくじ, takarakuji] (n) สลากกินแบ่ง,ล็อตเตอรี่
[からす, karasu] (n) นกกา
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
[かれ, kare] (pron.) สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็นเพศชาย, เขา (ผู้ชาย)
明るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
軽い[かるい, karui] (adj) เบา
[から, kara] (n) เปลือก
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หลักสูตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

から[から, kara, ] จาก.... เช่น [จาก]ที่บ้าน มาถึงที่ทำงาน
エスカレーター[えすかれいたあ, esikareitaa, ] (n ) บันไดเลื่อน
[かれ, kare, ] (n ) เขา (ผู้ชาย), เพื่อนชาย, แฟน (ผู้ชาย)
[かれ, kare, ] (pron. ) เขา (ผู้ชาย), เพื่อนชาย, แฟน (ผู้ชาย)
それから[それから, sorekara, ] หลักจากนั้น, ต่อจากนั้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
計る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: ดูถูกหรือไม่ให้ความสำคัญ English: to look down on
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: สะเพร่า หรือ ประมาท English: to make light of
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
叱る[しかる, shikaru] Thai: ดุว่า English: to scold
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
借りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow
[からだ, karada] Thai: ร่างกาย English: body
測る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure
測る[はかる, hakaru] Thai: ชั่งน้ำหนัก English: to weigh
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังความร้อน English: heating power
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังไอน้ำ English: steam power
狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter
駆る[かる, karu] Thai: ควบ(รถม้า) English: to ride
駆る[かる, karu] Thai: เคี่ยวเข็ญ English: to spur on
駆る[かる, karu] Thai: บีบคั้น
係る[かかる, kakaru] Thai: เกี่ยวข้อง
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part from
別れる[わかれる, wakareru] Thai: พรากจากกัน English: to separate
枯れる[かれる, kareru] Thai: แห้งเหี่ยว English: to wither
枯れる[かれる, kareru] Thai: เฉา English: to be blasted
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)
わかる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody
絡む[からむ, karamu] Thai: พัวพัน English: to get caught in
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
折から[おりから, orikara] Thai: นับแต่ตอนนั้น English: just then
折から[おりから, orikara] Thai: ในตอนนั้น English: at that time
判る[わかる, wakaru] Thai: รู้ English: to know
判る[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจอย่างถ่องแท้ English: to understand
明り[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light
疲れる[つかれる, tsukareru] Thai: เหนื่อยล้า English: to get tired

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中爪哇[Zhong1 Zhao3 wa1, 中爪哇] central Java; the province of Jogyakarta [Add to Longdo]
互为因果[hu4 wei2 yin1 guo3, 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
似核[si4 he2, 似核] nucleoid (of prokaryotic cell) [Add to Longdo]
克拉玛依[Ke4 la1 ma3 yi1, 克拉瑪依] Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture level city in Xinjiang [Add to Longdo]
克拉玛依市[Ke4 la1 ma3 yi1 shi4, 克拉瑪依市] Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture level city in Xinjiang [Add to Longdo]
克耶族[Ke4 ye1 zu2, 克耶族] Kaya or Karenni ethnic minority of Myanmar [Add to Longdo]
刈羽[Yi4 yu3, 刈羽] Kariba or Kariwa, Japanese name; Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
加拉罕[Jia1 la1 han3, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge [Add to Longdo]
包房[bao1 fang2, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour [Add to Longdo]
卡丁车[ka3 ding1 che1, 卡丁車] kart racing [Add to Longdo]
卡尔扎伊[Ka3 er3 za1 yi1, 卡尔扎伊] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004) [Add to Longdo]
卡拉[Ka3 la1, 卡拉] Kara (Togo) [Add to Longdo]
卡拉OK[ka3 la1 ou1 kei1, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra) [Add to Longdo]
卡拉奇[Ka3 la1 qi2, 卡拉奇] Karachi (Pakistan) [Add to Longdo]
卡拉姆昌德[Ka3 la1 mu3 chang1 de2, 卡拉姆昌德] Karamchand (name) [Add to Longdo]
卡拉比拉[Ka3 la1 bi3 la1, 卡拉比拉] Karabilah (Iraqi city) [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Ka3 la1 ma3 zuo3 fu1 xiong1 di4, 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
卡尔[Ka3 er3, 卡爾] Karl (name) [Add to Longdo]
卡尔巴拉[Ka3 er3 ba1 la1, 卡爾巴拉] Karbala (city in Iraq) [Add to Longdo]
卡尔斯鲁厄[Ka3 er3 si1 lu3 e4, 卡爾斯魯厄] Karlsruhe (city in Germany) [Add to Longdo]
原核[yuan2 he2, 原核] prokaryotic (cell) [Add to Longdo]
原核生物[yuan2 he2 sheng1 wu4, 原核生物] prokaryote [Add to Longdo]
原核生物界[yuan2 he2 sheng1 wu4 jie4, 原核生物界] Kingdom Monera; prokaryote [Add to Longdo]
原核细胞[yuan2 he2 xi4 bao1, 原核細胞] prokaryote; prokaryotic cell [Add to Longdo]
原核细胞型微生物[yuan2 he2 xi4 bao1 xing2 wei1 sheng1 wu4, 原核細胞型微生物] prokaryotic cell type microorganism [Add to Longdo]
喀喇昆仑山[Ka1 la1 kun1 lun2 shan1, 喀喇崑崙山] Karakorum mountain in west Xinjiang [Add to Longdo]
喀拉昆仑山[Ka1 la1 kun1 lun2 shan1, 喀拉崑崙山] Karakorum mountains [Add to Longdo]
喀斯特[ka1 si1 te4, 喀斯特] karst (loan), weathered limestone, often forming caves [Add to Longdo]
喀斯特地貌[ka1 si1 te4 di4 mao4, 喀斯特地貌] karst landform (weathered limestone, often forming caves) [Add to Longdo]
乔戈里峰[Qiao2 ge1 li3 feng1, 喬戈里峰] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas [Add to Longdo]
乔格里峰[Qiao2 ge2 li3 feng1, 喬格里峰] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas; also written 喬戈里峰|乔戈里峰 [Add to Longdo]
噶当派[Ga2 dang1 pai4, 噶當派] Bkar-dgam-pa sect of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
因果[yin1 guo3, 因果] karma; cause and effect [Add to Longdo]
坎儿井[kan3 er2 jing3, 坎兒井] karez, qanat or "horizontal well" (irrigation and water management system used in Xinjiang, Central Asia and Middle East) [Add to Longdo]
安卡拉[An1 ka3 la1, 安卡拉] Ankara (capital of Turkey) [Add to Longdo]
岩溶[yan2 rong2, 岩溶] karst (porous limestone, geol.) [Add to Longdo]
昆仑[kun1 lun2, 崑崙] Kunlun (Karakorum) mountain range in Xinjiang [Add to Longdo]
昆仑山[kun1 lun2 shan1, 崑崙山] Mt Kunlun; the Kunlun (Karakorum) mountain range [Add to Longdo]
[lun2, 崙] Kunlun (Karakorum) mountain range in Xinjiang [Add to Longdo]
布托[Bu4 tuo1, 布托] Bhutto (name); Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979), president of Pakistan 1971-1979 executed by General Muhammad Zia-ul-Haq; Benazzir Bhutto (1953-2007), twice president of Pakistan 1988-1990 and 1993-1996, murdered by Al Qaeda [Add to Longdo]
别嘴[bie4 zui3, 彆嘴] mouthful (awkard speech); tongue-twister [Add to Longdo]
德法年鉴[de2 fa3 nian2 jian4, 德法年鑒] Deutsch-französische Jahrbücher (published once in 1844 by Karl Marx and bourgeois radical Arnold Ruge) [Add to Longdo]
惠普[hui4 pu3, 惠普] Hewlett-Packard [Add to Longdo]
惠普公司[Hui4 Pu3 Gong1 si1, 惠普公司] Hewlett-Packard; HP [Add to Longdo]
拉法格[la1 fa3 ge2, 拉法格] Lafargue (name); Paul Lafargue (1842-1911), French socialist and revolutionary activist, son-in-law of Karl Marx [Add to Longdo]
拉狄克[La1 di2 ke4, 拉狄克] Karl Bernardovich Radek (1995-1939), bolshevik and Comintern leader, first president of Moscow Sun Yat-sen university, died in prison during Stalin's purges [Add to Longdo]
拙嘴笨舌[zhuo1 zui3 ben4 she2, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker [Add to Longdo]
日惹[Ri4 re3, 日惹] Jogyakarta, central Java [Add to Longdo]
有缘[you3 yuan2, 有緣] related; brought together by fate; same karma [Add to Longdo]
本茨[Ben3 ci2, 本茨] Benz (name); Karl Benz (1844-1929), motor car pioneer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
からころ;からんころん;カラコロ;カランコロン[, karakoro ; karankoron ; karakoro ; karankoron] (adv,adv-to) (on-mim) clip-clop (esp. of geta) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
からんからん[, karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up! [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
ことから[, kotokara] (exp) from the fact that ... [Add to Longdo]
この次から[このつぎから, konotsugikara] (exp) from now on [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
カラープリンタ[からーぷりんた, kara-purinta] color printer [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
スカラ[すから, sukara] scalar [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
テクニカルネーム[てくにかるねーむ, tekunikarune-mu] technical [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
デジタルからアナログへ[でじたる から あなろぐ へ, dejitaru kara anarogu he] digital-to-analog (D-A) (a-no) [Add to Longdo]
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour [Add to Longdo]
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]
ローカル[ろーかる, ro-karu] local (a-no) [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
ローカルオペレータ[ろーかるおぺれーた, ro-karuopere-ta] local operator [Add to Longdo]
ローカルキャリア[ろーかるきゃりあ, ro-karukyaria] local carrier [Add to Longdo]
ローカルタイムゾーン[ろーかるたいむぞーん, ro-karutaimuzo-n] local time zone [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
ローカルバス[ろーかるばす, ro-karubasu] local bus [Add to Longdo]
ローカルバスグラフィックス[ろーかるばすぐらふぃっくす, ro-karubasugurafikkusu] local bus graphics [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
ローカルファイル[ろーかるふぁいる, ro-karufairu] local file [Add to Longdo]
ローカルループ[ろーかるるーぷ, ro-karuru-pu] local loop [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
ローカル事項[ローカルじこう, ro-karu jikou] local matter [Add to Longdo]
ローカル変数[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] local variable [Add to Longdo]
ローカル名称[ローカルめいしょう, ro-karu meishou] local-title [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮原文[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
Karton(n) |der, pl. Kartons/Kartone| กล่องกระดาษแข็ง (หรือกล่องพลาสติก), See also: Related: Kiste
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
karikieren(v) |karikierte, hat karikiert| เขียนภาพล้อ, เขียนการ์ตูนล้อ
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน
Bahnfahrkarte(n ) |die, pl. Bahnfahrkarten| ตั๋วรถไฟ เช่น Ich benötige den preis für eine Bahnfahrkarte 2. Klasse. Wie komme ich daran ohne mich bei der bahn anzumelden?

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Fahrkarte (n ) ตั๋ว
Karaoke (n ) คาราโอเกะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrisskarte {f}scored card [Add to Longdo]
Adressenkartei {f}address file [Add to Longdo]
Adressenkarte {f}address card [Add to Longdo]
Akkordarbeiter; Stückarbeiter {m}pieceworker [Add to Longdo]
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Albumkarton {m}album cardboard [Add to Longdo]
Anlagenkarte {f}assets card [Add to Longdo]
Ansichtskarte {f}picture postcard [Add to Longdo]
Anwesenheitskarte {f}attendance card [Add to Longdo]
Ausbildung {f} von Bibliothekaren / Bibliothekarinneneducation of librarians [Add to Longdo]
Auskunftsbibliothekarin {f}reference librarian [Add to Longdo]
Außenverpackungskarton {m}exterior package board [Add to Longdo]
Autokarte {f}; Straßenkarte {f}roadmap; road map [Add to Longdo]
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Bahnfahrkarte {f}rail ticket; train ticket [Add to Longdo]
Bariumkarbonat {n} [chem.]barium carbonate [Add to Longdo]
Betrunkene {m,f}; Betrunkener; Säufer {m} | Betrunkenen {pl}; Säufer {pl}drunkard | drunkards; drunks [Add to Longdo]
Bibliothekar {m}; Bibliothekarin {f} | Bibliothekare {pl}librarian | librarians [Add to Longdo]
Bikarbonat {n}bicarbonate [Add to Longdo]
Blisterkarton {m}blister board [Add to Longdo]
Blumenkohl {m}; Karfiol {m} [Ös.] [bot.]cauliflower [Add to Longdo]
Bratkartoffeln {pl} [cook.]fried potatoes [Add to Longdo]
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game) [Add to Longdo]
Bube {m}; Unter {m} (Kartenspiel) | Pik Bubejack; knave | jack of spades [Add to Longdo]
Bundeskartellamt {n}Federal Cartel Office [Add to Longdo]
Buntkarton {m}tintet board [Add to Longdo]
Chipkarte {f}smart card [Add to Longdo]
Chips {pl}; Kartoffelchips {pl} [cook.]chips [Am.]; crisps [Br.] [Add to Longdo]
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero [Add to Longdo]
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen [Add to Longdo]
Datei {f}; Kartei {f}; Ordner {m}file [Add to Longdo]
Dauerkarte {f}season ticket [Add to Longdo]
Debitorenkartei {f}; Debitorendatei {f}accounts receivable file [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} bei Lochkartencard corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut [Add to Longdo]
Eintrittskarte {f}; Ticket {n} | Eintrittskarten {pl}; Tickets {pl} | zwei Eintrittskarten für das Fußballspielticket | tickets | two tickets for the soccer game [Add to Longdo]
Eintrittskarte {f}; Einlasskarte {f}admission ticket [Add to Longdo]
Elektrokardiogaphie {f}electrocardiography [Add to Longdo]
Elektrokardiogramm {n}electrocardiogram [Add to Longdo]
Elektrokardiograph {n}electrocardiograph [Add to Longdo]
Elternzeit {f}; Erziehungsurlaub {m}; Karenz {f} [Ös.]parental leave [Add to Longdo]
Erweiterungskarte {f}expansion card [Add to Longdo]
Eskarpe {f} | Eskarpen {pl}scarp | scarps [Add to Longdo]
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Fabrikarbeit {f}work in a factory [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter {m}factory worker [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter {m}operatives [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

kara[から] ตั่งแต่

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
中華料理[ちゅうかりょうり, chuukaryouri] chinesisches_Gericht, chinesische_Kueche [Add to Longdo]
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] Fahrkarte, Fahrschein [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] Anprobe [Add to Longdo]
[からだ, karada] Koerper [Add to Longdo]
[かかり, kakari] -Amt, Pflicht, verantwortliche_Person, zustaendige_Person [Add to Longdo]
係る[かかる, kakaru] betreffen, angehen [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
[ひかる, hikaru] Licht [Add to Longdo]
[ひかる, hikaru] scheinen [Add to Longdo]
光り輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] -glaenzen, -leuchten, -strahlen [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる, manukareru] entkommen, vermeiden, befreit_werden [Add to Longdo]
入場券[にゅうじょうけん, nyuujouken] Eintrittskarte [Add to Longdo]
出世[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
分かる[わかる, wakaru] verstehen [Add to Longdo]
分かれる[わかれる, wakareru] geteilt_sein [Add to Longdo]
切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
刈り入れ[かりいれ, kariire] -Ernte [Add to Longdo]
刈り取る[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
刈り込む[かりこむ, karikomu] schneiden, beschneiden, stutzen [Add to Longdo]
刈る[かる, karu] schneiden, abschneiden, maehen [Add to Longdo]
別れる[わかれる, wakareru] Abschied_nehmen, sich_trennen [Add to Longdo]
[けん, ken] KARTE, SCHEIN [Add to Longdo]
[ちから, chikara] Kraft [Add to Longdo]
力添え[ちからぞえ, chikarazoe] -Hilfe, Beistand [Add to Longdo]
助かる[たすかる, tasukaru] gerettet_werden, sich_retten [Add to Longdo]
卵の殻[たまごのから, tamagonokara] Eierschale [Add to Longdo]
受かる[うかる, ukaru] bestehen [Add to Longdo]
右から左へ[みぎからひだりえ, migikarahidarie] von_rechts_nach_links, sogleich [Add to Longdo]
司書[ししょ, shisho] Bibliothekar [Add to Longdo]
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
唐様[からよう, karayou] chinesischer_Stil [Add to Longdo]
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] Arabeske [Add to Longdo]
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]
図る[はかる, hakaru] planen [Add to Longdo]
地図[ちず, chizu] Landkarte, Plan [Add to Longdo]
塗り物[ぬりもの, nurimono] Lackwaren, Lackarbeit [Add to Longdo]
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] Jugendbluete [Add to Longdo]
定期券[ていきけん, teikiken] Saisonkarte, Monatskarte [Add to Longdo]
[たから, takara] Schatz [Add to Longdo]
工員[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
年賀状[ねんがじょう, nengajou] Neujahrskarte [Add to Longdo]
底力[そこじから, sokojikara] latente_Kraft, innere_Kraft, latente_Energie, innere_Energie [Add to Longdo]
彼ら[かれら, karera] -sie (Mask.Pl.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.3298 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).