Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for kare (5 entries) (4.7421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kare-, *kare*. Possible hiragana form: かれ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: checker, chequer 1. dama 2. kare, ekose deseni 3. kasiyer 4. müfettiş, kontrolcu 5. damalı yapmak, ekose deseni ile kaplamak 6. değişiklik ve zorluklarla doldurmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: four 1. dört 2. dört rakamı (4, IV) 3. dörtlü (kağıt veya domino) 4. dört kişilik takım. four by four dörder dörder 5. dört inç kare kereste. four corners of the earth dünyanın dört bucağı. fourcycle (mak.) dört devirli. fourdimensional dört boyutlu. fourflusher (argo) blöfçü, martavalcı kimse. fourfold dört kat. fourfooted dört ayaklı. fourhanded dört elli 6. (spor) dört kişilik 7. (müz.) dört el için 8. (iskambil) dört kol. fourhorse dört atlı. fourinhand bir kişinin sürdüğü dört atlı araba 9. kravat, boyunbağı 10. dört atlı takım 11. kravat gibi bağlanmış 12. dört atlı. fourleaf clover dört yapraklı yonca. fourlegged dört ayaklı. fourletter word açık saçık soz. four masted (den.) dört direkli. fouro'clock saat dört 13. gecesefası, (bot.) Mirabilis jalapa. fourpence (ing) dört peni değerinde madeni para. fourposter dört direkli karyola. fourscore seksen. foursome (oyunlarda) dörtlü grup veya takım. foursquare dört köşe, kare 14. sıkı, metin, sağlam 15. dosdoğru, açıkça, dobra dobra. fourwheel dört tekerlekli. on all fours dört ayak üzerinde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: quadrate 1. dört köşeli, murabba 2. (anat.) dördül kemik 3. (astr.) gökcisimlerinin dördün halindeki görünüşü 4. dördül şekil, kare 5. with ile uymak 6. uydurmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: square 1. kare, dört köşeli, dik açılı 2. omuzları enli 3. doğru, âdil, insaflı 4. namuslu 5. tam, kesirsiz 6. tam, açık 7. (argo) modadan habersiz, gençlik fikirlerine karşı koyan, eski kafalı 8. (k. dili) doğru, dosdoğru 9. tam yerinde, isabetli. square dance dört çiftin karşı karşıya yaptıkları bir çeşit oyun. square deal dürüst ve insaflı pazarlık veya muamele. square foot ayak kare, 0, 093 m2 square knot camadan bağı. square meal doyurucu yemek. square measure yüzey ölçü birimi. square meter metre kare. square mile mil kare, 2, 59 km2. square piano adi piyano, düz piyano. squarerigged 10. (den.) dört köşe seren yelkenleri olan, kaba. sorto square root (mat.) kare kök, cezir. square sail dört köşe seren yelkeni. square shooter (k. dili) dürüst insan. squaretoed küt burunlu (ayakkabı) 11. eski âdetlere veya modaya düşkün. get square with hakkından gelmek. squarely kare şeklinde 12. dürüstçe. squareness kare oluş. squarish karemsi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: square 1. kare, dördül: gönye, T cetveli, iletki 2. şehir içindeki meydan veya küçük park 3. etrafı dört sokakla sınırlanmış arsa, ada 4. iki sokak arasında mesafe 5. (dama tahtasında) hane 6. (mat.) bir sayının ikinci kuvveti, kare 7. (argo) yeniliklerden habersiz ve bunlara uymayan kimse, burjuva. Back to square one. Bütün gayret boşa gitti. Yeniden başlanmalı. magic square bir kare içine yazılan ve boyuna, enine veya çaprazvari toplanınca hep aynı yekünü tutan sayılar. on the square dikey vaziyette 8. (k. dili) doğru, dürüst, itimat edilir. out of square düzensiz, nizamsız.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.7421 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).